• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Strefa E

Obszar „E”  znajdujący się w ofercie stref inwestycyjnych liczący ok. 30 ha i znajdujący się w miejscowości Rudniki w gminie Połaniec. Rada Miejska w Połańcu podjęła Uchwałę Nr XXXI/199/2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Połaniec m.in. w zakresie obszaru Rudniki z wyznaczeniem terenu lokalizacji zabudowy przemysłowej w tym, związanej z urządzeniami do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW wraz ze strefą ochronną ograniczonymi do urządzeń wykorzystujących energię słoneczną.

 

22 marca 2018 roku Rada Miejska w Połańcu podjęła Uchwałę Nr LVIII/371/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu na okres 25 lat nieruchomości gruntowych, położonych w Rudnikach, gm. Połaniec, stanowiących własność Gminy Połaniec jako:

 

1)      obszar inwestycyjny nr 1 o łącznej powierzchni 1,7800 ha (nr działek: 717/1, 720/1, 722, 725/4, 725/5, 726/1, 729/1, 730/1, 733/1, 734/1, 737/1, 738/1, 741/1, 742/1, 745/1, 746/4)

2)    obszar inwestycyjny nr 2 o łącznej powierzchni 3,2700 ha (nr działek: 716, 718, 719, 723, 724/1, 724/2, 272, 728, 731, 732, 735, 736, 739, 740, 743, 744, 747/1)

3)    obszar inwestycyjny nr 3 o łącznej powierzchni 2,6252 ha ( nr działek: 778/1, 779/1, 783/1, 786/1, 787/1, 790/1, 792/1, 793/1, 794/1, 797/1, 798/1, 782/1)

4)    obszar inwestycyjny nr 4 o łącznej powierzchni 6,5500 ha (nr działek: 780,784, 785, 788, 789, 791, 795, 796, 799, 781)

 Informacja dla Inwestorów zainteresowanych ulokowaniem swojego kapitału na terenie strefy inwestycyjnej E zlokalizowanej w miejscowości Rudniki, Gmina Połaniec

 

Potencjalny Inwestor:

1.      Zapoznaje się z ofertą terenów inwestycyjnych zlokalizowanych  w Gminie Połaniec dostępną na stronie internetowej:

www.portal.polaniec.eu w zakładce:  Dla Inwestorów

lub podczas prowadzonych spotkań na których, prezentowana jest oferta oraz ma możliwość na każdym etapie uzyskiwania niezbędnych dla niego informacji publicznych i otrzymywania pomocy w tym zakresie.

2.      Zwraca się z wnioskiem/zapytaniem do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu wyrażającym zainteresowanie zainwestowaniem na gruntach gminnych w rejonie strefy inwestycyjnej E oraz chęć ich dzierżawy. Wniosek/zapytanie powinno zawierać informacje dotyczące m.in. :

  • lokalizacji i wielkości terenu niezbędnego pod inwestycje
  • szczegółowych danych podmiotu występującego o dzierżawę nieruchomości oraz osób działających w jego imieniu (KRS, pełnomocnictwo, upoważnienie Kierownika Projektu),
  • szczegółowego opisu przedsięwzięcia na wnioskowanych o wydzierżawienie nieruchomościach
  • czasookresu dzierżawy nieruchomości.

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec:

3.    W oparciu o podjętą uchwałę wymienioną poniżej, ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę  nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w gminie Połaniec w rejonie strefy
 inwestycyjnej E.

Obecnie obowiązujące uchwały to:

Rada Miejska w Połańcu:

 4. W przypadku potrzeby zmiany formy udostępnienia gruntu, podjęcie stosownej uchwały.

Etapy gospodarowania gruntami gminnymi w formie dzierżawy:

1.      Harmonogram dzierżawy gruntów gminnych położonych w strefie inwestycyjnej E w Połańcu, na okres dzierżawy do 25 lat zgodnie z Uchwałą Nr LVII/371/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 marca 2018r.

Niniejsza informacja ma jedynie charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i innych


Na terenie Miasta i Gminy Połaniec znajdują się grunty, które mogą być wykorzystane również pod kątem zabudowy pod fotowoltaikę.

Obszar ok. 200 ha przy tzw. szlaku królewskim

Obszar ten o powierzchni ok. 200 ha położony jest częściowo na terenie gminy Połaniec
i częściowo na terenie gminy Łubnice. Działki te stanowią własność prywatną. Dla tego obszaru obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Połaniec, ale nie z przeznaczeniem pod działalność związaną z fotowoltaiką,
jednakże obowiązujące przepisy z zakresu planowania przestrzennego pozwalają na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy


Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.