• oferta terenów inwestycyjnych
 • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
 • Most na rzece Wiśle
 • Kopiec Kościuszki
 • Panorama miasta
Wizytówka gospodarcza miasta

1. DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

2. EDUKACJA

3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Sprzyjające warunki rozwoju przedsiębiorczości i dobra komunikacja zachęcają do lokowania inwestycji na terenie Miasta i Gminy Połaniec, które leży w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego, w powiecie staszowskim. Granicę gminy od wschodu stanowi rzeka Wisła, zaś od północy i zachodu kompleks Lasów Golejowskich. Gmina znajduje się we wschodniej części Niecki Połanieckiej, będącej częścią Kotliny Sandomierskiej. Miasto Połaniec położone jest przy drodze krajowej nr 79 na trasie Kraków – Sandomierz oraz drodze wojewódzkiej nr 764 na trasie Kielce – Połaniec – Tuszów Narodowy.

Przybliżone odległości drogowe do ważniejszych miast:

 • Połaniec – Katowice – 191 km,
 • Połaniec – Kielce – 77 km,
 • Połaniec – Kraków – 114 km,
 • Połaniec – Lublin – 158 km,
 • Połaniec – Mielec – 25 km,
 • Połaniec – Łódź – 231 km,
 • Połaniec – Rzeszów – 100 km,
 • Połaniec – Sandomierz – 47 km,
 • Połaniec – Tarnów – 68 km,
 • Połaniec – Tarnobrzeg – 41 km,
 • Połaniec – Warszawa – 242 km.

Najbliższe lotniska komunikacyjne:

Mielec (cargo, połączenia nieregularne) – 23 km,

Rzeszów-Jasionka – 80 km,

Kraków-Balice – 156 km,

Warszawa-Okęcie – 252 km

Kolej

W Połańcu znajduje się stacja kolejowa. Przebiegająca linia kolejowa nr 75 obsługuje ruch towarowy (bocznica rozładunkowa).

 

Najbliższe  przejścia graniczne:

Barwinek (ze Słowacją) – 148 km

Piwniczna-Zdrój (ze Słowacją) – 158 km

Medyka (z Ukrainą) – 170 km

 

Most drogowy przez Wisłę (Połaniec – Tuszów Narodowy), który łączy województwa świętokrzyskie i podkarpackie zapewnia potencjalnym inwestorom bardzo dobry dostęp do połanieckiej strefy inwestycyjnej. Dogodna lokalizacja terenu i połączenie z głównymi węzłami komunikacyjnymi stwarza doskonałe perspektywy rozwoju, a także nieograniczone możliwości dla inwestorów.

 

powrót do początku strony

 

 EDUKACJA


Kształcenie zapewniają: Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie i Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JĘDRUSIE”
W POŁAŃCU

ABSOLWENCI  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

2013

2014

2015

-

97 osób

106 osób

69 osób

ABSOLWENCI  TECHNIKUM

 

2013

2014

2015

technik elektronik

28 osób

16 osób

13 osób

technik teleinformatyk

13 osób

14 osób

13 osób

technik energetyk      

-

15 osób

22 osoby

ABSOLWENCI  ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

 

2013

2014

2015

kucharz małej gastronomii

7 osób

-

4 osoby

sprzedawca

1 osoba

-

-

elektryk

4 osoby

-

-

fryzjer

4 osoby

6 osób

1 osoba

mechanik poj. samochodowych

5 osób

5 osób

8 osób

murarz

1 osoba

6 osób

2 osoby

stolarz

1 osoba

-

-

rzeźnik wędliniarz

-

1 osoba

-

piekarz

-

1 osoba

-

ślusarz

-

2 osoby

3 osoby

 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W STASZOWIE

ABSOLWENCI  TECHNIKUM

 

2013

2014

2015

technik ekonomista

20 osób

29 osób

18 osób

technik handlowiec

-

6 osób

-

technik hotelarstwa      

27 osób

19 osób

30 osób

technik obsługi turystycznej

-

13 osób

15 osób

technik organizacji usług gastronomicznych

23 osoby

22 osoby

31 osób

technik informatyk

15 osób

14 osób

11 osób

technik logistyk

15 osób

8 osób

13 osób

ABSOLWENCI  ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

 

2013

2014

2015

fryzjer

7 osób

2 osoby

13 osób

cukiernik

1 osoba

1 osoba

4 osoby

murarz

1 osoba

1 osoba

1 osoba

piekarz

2 osoby

2 osoby

1 osoba

sprzedawca

7 osób

-

7 osób

kucharz małej gastronomii

2 osoby

-

3 osoby

betoniarz/zbrojarz

1 osoba

-

-

blacharz samochodowy

-

-

1 osoba

elektromechanik poj. samochodowych

1 osoba

6 osób

2 osoby

 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE

ABSOLWENCI  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

2013

2014

2015

-

66 osób

68 osób

68 osób

ABSOLWENCI  TECHNIKUM

 

2013

2014

2015

technik budownictwa

31 osób

46 osób

46 osób

technik drogownictwa

30 osób

20 osób

20 osób

technik informatyk      

23 osoby

31 osób

31 osób

technik mechatronik      

25 osób

20 osób

20 osób

technik poj. samochodowych      

28 osób

20 osób

20 osób

ABSOLWENCI  ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

 

2013

2014

2015

elektromechanik

35 osób

35 osób

35 osób

monter/blacharz/stolarz

34 osoby

34 osoby

34 osoby

rzeźnik wędliniarz

3 osoby

3 osoby

3 osoby

fryzjer

20 osób

20 osób

20 osób

cukiernik

2 osoby

2 osoby

2 osoby

piekarz

2 osoby

2 osoby

2 osoby

kucharz małej gastronomii

3 osoby

3 osoby

3 osoby

betoniarz/zbrojarz

10 osób

10 osób

10 osób

lakiernik

2 osoby

2 osoby

2 osoby

sprzedawca

6 osób

6 osób

6 osób

mechanik poj. samochodowych

2 osoby

2 osoby

2 osoby

murarz

6 osób

6 osób

6 osób

blacharz samochodowy

1 osoba

1 osoba

1 osoba

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

1 osoba

1 osoba

1 osoba

technik poj. samochodowych      

28 osób

20 osób

20 osób

 
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STASZOWIE

ABSOLWENCI  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

2013

2014

2015

-

198 osób

156 osób

165 osób

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ STWORZENIA KLASY KIERUNKOWEJ, KTÓRA ODPOWIADAĆ BĘDZIE NA POTRZEBY ZATRUDNIENIA WYKWALIFIKOWANEJ KADRY ZAWODOWEJ PRZEZ POTENCJALNEGO PRACODAWCĘ / INWESTORA.

powrót do początku strony

 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Strefa Inwestycyjna "C"

Uchwała Nr LI/298/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Połaniec na obszarze wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada oraz przyjęcia tekstu jednolitego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Połaniec.

Uchwała Nr LI/298/10

 

Uchwała Nr LIX/381/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec

Uchwała Nr LIX/381/14

 

Uchwała Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec

Uchwała Nr V/19/2015

 

Strefa Inwestycyjna "B"

Uchwała nr XXXII/231/05 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połaniec (częć I obejmująca północną część miasta Połańca do rzeki Czarnej)

Uchwała Nr XXXII/231/05

Uchwała Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Połańca (część I obejmująca północną część miasta Połańca do rzeki Czarnej)

Uchwała Nr V/20/2015

 

 

powrót do początku strony

Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.