• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Przedsiębiorcy, jak i osoby niepełnosprawne prowadzące własną działalność gospodarczą mają możliwość ubiegania się o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Zadania Funduszu realizuje Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON na realizację następujących zadań:

  • podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
  • dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej lub rolniczej.


Wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla przedsiębiorców zatrudniających osobę niepełnosprawną, bezrobotną lub poszukującą pracy i nie pozostającą w zatrudnieniu, zamieszkałą na terenie Gminy Połaniec, skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie, może przybierać następujące formy:

  • refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne,
  • zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń,
  • urządzeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu,
  • zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

 

Szczegółowe informacje na stronie Państowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - www.pfron.org.pl

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.