• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

DNI KULTURY POŁANIECKIEJ

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Film przedstawia obchody Dni Kultury Połanieckiej 2020

Dni Kultury Połanieckiej co roku mają swój niepowtarzalny charakter i klimat. Tegoroczne z uwagi na obowiązujące obostrzenia zorganizowane zostały w nieco innej formie. Dziękujemy, że nie zamknęliście się na kulturę i w tych dniach byliście z nami. Wiemy z opinii i komentarzy, że wydarzenia, które się odbyły dostarczyły Państwu mnóstwo pozytywnych, przyjemnych wrażeń i emocji. Ciepła, serdeczna atmosfera towarzyszyła spotkaniu z artystami zrzeszonymi w Klubie Środowisk Twórczych w Mielcu. Obrazy, rzeźby, kwiaty, stroiki, hafty, decoupage, łącznie ponad 100 eksponatów, znakomicie wkomponowało się w aranżację przestrzeni Centrum Kultury i Sztuki  w Połańcu. 
20 październik 2020 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K.

                                                        GMINA POŁANIEC
 
                                                                informuje
 
że w terminie od 20.10.2020 r. do 23.10.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu,
prowadzony będzie dodatkowy nabór dla osób zainteresowanych (właścicieli budynków
jednorodzinnych) zakupem i montażem zestawów kolektorów słonecznych
z dofinansowaniem unijnym. Nabór prowadzony jest z uwagi na to, że w ramach
programu Gmina Połaniec dysponuje środkami umożliwiającymi dofinansowanie większej
liczby urządzeń.
 
Dostępne rodzaje i wielkości instalacji:
 
Kolektory słoneczne
 
Zestaw ze zbiornikiem 300 dm3 (2 panele)
– ok. 15 zestawów
Zestaw przeznaczony jest dla rodzin, w których znajduje się do 4 użytkowników
ciepłej wody
 
Szacowany koszt ponoszony przez mieszkańca dla instalacji:
- montowanych na budynku mieszkalnym – 4 209,60 zł
montowanych poza budynkiem mieszkalnym 5 525,10 zł
 
Zestaw ze zbiornikiem 400 dm3
(3 panele)
- ok. 5 zestawów
Zestaw przeznaczony jest dla rodzin, w których znajduje się 4 i więcej użytkowników
ciepłej wody
 
Szacowany koszt ponoszony przez mieszkańca dla instalacji:
- montowanych na budynku mieszkalnym – – 4 862,40 zł
montowanych poza budynkiem mieszkalnym – 6 381,90 zł
O zakwalifikowaniu do realizacji będzie decydowała kolejność zgłoszeń
 
Szczegółowe informacje na temat dostępnych rodzajów i wielkości instalacji udzielane
są w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, pok. nr 203
lub pod numerem telefonu 15 865 0178.
Właścicielom domu jednorodzinnego, którzy w 2020r. poniosą koszty związane z zakupem i montażem
instalacji kolektorów słonecznych przysługiwać będzie ulga termomodernizacyjna. Kwotę poniesionego
wkładu własnego, właściciel będący podatnikiem, będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania.
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
20 październik 2020 Czytaj więcej

Propozycje kinowe dla dzieci

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Dzieci i dorosłych zapraszamy w dniach 23 - 24.10 o godz. 17.00 do Kina "Impresja" na film animowany "Waleczne rybki"

20 październik 2020 Czytaj więcej

Zarządzenie

Dodano przez: A.K..

                                ZARZĄDZENIE NR 107/2020
                      BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC
                                 z dnia 17 października 2020r.
      w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie
                                  Miasta i Gminy Połaniec
 
Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020r.
poz. 713) oraz na podstawie art. 19 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019r. poz.1398 z późn. zm.), zarządzam:
                                                      § 1.
W związku obniżeniem się poziomu wody w rzece Wiśle poniżej stanu ostrzegawczego
odwołuję na terenie Miasta i Gminy Połaniec pogotowie przeciwpowodziowe.
                                                      § 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich, Oświaty
i Wychowania.
                                                      § 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                         Burmistrz
                                                                                                   Jacek Tarnowski       
19 październik 2020 Czytaj więcej

Zarządzenie

Dodano przez: A.K. 

                                                            Zarządzenie Nr 104/2020
                                                   Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
                                                      z dnia   15 października 2020r.
 
                   w sprawie: wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie 
                                                            Miasta i Gminy Połaniec
 
Na podstawie art. 31a  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020r. poz. 713) oraz na podstawie art. 19 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. 
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019r. poz.1398 z późn. zm.), zarządzam:
 
                                                                              § 1.
W związku z przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Wiśle, wprowadzam na terenie Miasta i Gminy Połaniec alarm przeciwpowodziowy.
                                                                              § 2.
Zarządzam monitorowanie stanów wód w ciekach, rzekach i zbiornikach wodnych oraz podejmowania niezwłocznie działań ratowniczych w przypadku wystąpienia sytuacji mogących powodować zagrożenia.
                                                                               § 3.
Działaniami ochronno - ratowniczymi kierował będę osobiście.
 
                                                                               § 4.
Meldunki i informacje dotyczące monitorowania stanu wód, aktualnej sytuacji i przebiegu akcji ratowniczej należy przekazywać do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, Biuro Obsługi Interesanta, tel. 15 8650 305
                                                                               § 5.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich, Oświaty i Wychowania.
 
                                                                               § 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
16 październik 2020 Czytaj więcej

Pod biało - czerwoną

Dodano przez: A.K. 

Zapraszamy do włączenia się do projektu „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag dla każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. To przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o Bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku – w szczególności wśród młodego pokolenia.

Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online w danej gminie.

 Każdy mieszkaniec danej gminy może oddać jeden głos poparcia na swoją gminę.
 
 Głosy poparcia na swoją gminę można oddawać tutaj: https://www.gov.pl/web/bialoczerwona
 
Dodatkowe informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie: www.gov.pl/bialoczerwona
16 październik 2020 Czytaj więcej

ZMNIEJSZENIE DOPŁYWÓW DO BUDŻETU GMINY POŁANIEC W TRUDNYM ROKU 2020 W PORÓWNANIU DO ROKU 2019 - AKTUALIZACJA

dodano przez: red. 

CAŁY DOKUMENT WYŚWIETLI  SIĘ PO KLIKNIĘCIU W WIDOCZNY OBRAZEK "CAŁOŚCIOWE PODSUMOWANIE"

16 październik 2020 Czytaj więcej

Zarządzenie

Dodano przez: A.K. 

                                            Zarządzenie Nr 103/2020
                                       Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
                                           z dnia 14 października 2020r.
     w sprawie: wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie
                                                Miasta i Gminy Połaniec
Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020r.
poz. 713) oraz na podstawie art. 19 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019r. poz.1398 z późn. zm.), zarządzam:
                                                                    § 1.
W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Wiśle, wprowadzam na terenie
Miasta i Gminy Połaniec pogotowie przeciwpowodziowe.
                                                                    § 2.
Zarządzam monitorowanie stanów wód w ciekach, rzekach i zbiornikach wodnych oraz
podejmowania niezwłocznie działań ratowniczych w przypadku wystąpienia sytuacji
mogących powodować zagrożenia.
                                                                     § 3.
Działaniami ochronno - ratowniczymi kierował będę osobiście.
                                                                     § 4.
Meldunki i informacje dotyczące monitorowania stanu wód, aktualnej sytuacji i przebiegu
akcji ratowniczej należy przekazywać do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu,
Biuro Obsługi Interesanta, tel. 15 8650 305
                                                                      § 5.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich, Oświaty
i Wychowania.
                                                                      § 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
     
 
                                                                                   
                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

 

                                                                                                Jacek Tarnowski
15 październik 2020 Czytaj więcej

PODZIEL SIĘ SWOJĄ TWÓRCZOŚCIĄ POETYCKĄ BĄDŹ PROZATORSKĄ NA ŁAMACH "MERKURIUSZA POŁANIECKIEGO"

dodano przez: red


Zapraszamy do publikowania swojej twórczości

Dzieci, młodzież i dorosłych, wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy chcą ujawnić swoją twórczość poetycką lub prozatorską, zapraszamy do współpracy. Teksty, którymi chcecie podzielić się (dowolna tematyka, mile widziane teksty o naszym miasteczku i gminie) z naszymi czytelnikami można przesyłać drogą elektroniczną na adres dominika.reichert@poczta.polaniec.eu. Najciekawsze utwory ukażą się tradycyjnie w "Kąciku literackim" już w kolejnym wydaniu czasopisma samorządowego „Merkuriusz Połaniecki”.

Na Wasze utwory czekamy do 30 października 2020 roku.

Zapraszamy

DO WYPEŁNIENIA formularz zgody  - ZAŁĄCZNIK

 

15 październik 2020 Czytaj więcej

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:154 - woj. małopolskie, świętokrzyskie

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Data i godzina wydania: 13.10.2020 - godz. 17:11
 
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
 
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:154
 
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
 
Stopień zagrożenia: 2
 
Ważność: od godz. 18:00 dnia 13.10.2020 do godz. 18:00 dnia 15.10.2020
 
Obszar: Wisła po ujście Wisłoki (małopolskie, świętokrzyskie)
 
Przebieg: Na skutek spływu wód opadowych na Wiśle występują i w dalszym ciągu będą notowane wzrosty poziomu wody, do strefy stanów wysokich, odcinkami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na Małej Wiśle w Jawiszowicach zostanie przekroczony stan alarmowy. 
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Uwagi: W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.
 
Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa
 
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
 
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
T. (+48) 12 639 81 40; 503 112 140
 
IMGW Kraków: 30-215 Kraków, P. Borowego 14
 
 
 
IMGW-PIB | 01-673 Warszawa, Podleśna 61
 
www.imgw.pl | www.pogodynka.pl
 
Twitter: @IMGWMeteo
 
Znajdź nas: Facebook, Instagram, Linkedin

 

Należymy do Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO)
15 październik 2020 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.