• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Ostrzeżenie

Dodano przez: Iwona Stachura 

12 sierpień 2022 Czytaj więcej

DOŻYNKI GMINNE 2022

Dodano przez: Iwona Stachura 

 

 

11 sierpień 2022 Czytaj więcej

Nowy inwestor na „strefie B” w Połańcu

W dniu. 05.08.2022 r. w wyniku rozstrzygnięcia pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obszaru inwestycyjnego VII o powierzchni 1,1557 ha, stanowiącej własność Gminy Połaniec, położonej w Połańcu przy ulicy Wyzwolenia na terenie strefy inwestycyjnej B, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 01 Połaniec jako działki nr: 8616/1 o powierzchni 0,5948 ha, 8616/2 o powierzchni  0,2789 ha, 8616/3 o powierzchni 0,2820 ha został podpisany Akt Notarialny. Na podpisaniu aktu obecni byli - po stronie Miasta i Gminy Połaniec Zastępca Burmistrza – Jarosław Kądziela, po stronie firmy Termoizolacja Tarnów K. Słomski i wspólnicy – spółka jawna – Kazimierz Słomski, Eugeniusz Ścieński.

/RED/

09 sierpień 2022 Czytaj więcej

Ludowo, skocznie i tanecznie na rynku z zespołem „Działoszacy”

Kapela ludowa „Działoszacy” powstała w 1987 r. i działa przy Miejsko - Gminnym Centrum Kultury w Działoszycach. Początkowo występowała pod nazwą „Działoszanie”, następnie „Małopolanie”, a obecnie "Działoszacy". To najbardziej utytułowana kapela ludowa w województwie świętokrzyskim – KAPELA DZIAŁOSZACY ADAMA KOCERBY. Kapela, która od 34 lat aktywnie działa przy Gminnym Centrum Kultury w Działoszycach. Ich muzyka jest wykonywana na instrumentach z dawnych czasów. Koncert w Połańcu odbył się o godz. 18 na  rynku. Kapela „Działoszacy” poprzez propagowanie muzyki ludowej spełnia szczytne zadanie ratowania jej od zapomnienia, a jest ona bardzo ważnym elementem naszego dziedzictwa kulturowego.

 

09 sierpień 2022 Czytaj więcej

KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA" NR 7 (70) LIPIEC 2022

KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA"

NR 7 (70) LIPIEC 2022

 

/RED/

05 sierpień 2022 Czytaj więcej

INFORMACJA

Połaniec, dnia 05 sierpnia 2022 r

 

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarcenieruchomościami (j.t.Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.)Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że poprzez wywieszenie w dniu 05 sierpnia 2022 roku, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przy ulicy Ruszczańskiej 27 został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Brzozowej gmina Połaniec  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 604/4 o powierzchni 1,2600 ha  przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz ten został także zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: polaniec.bip.gov.pl oraz  www.portal.polaniec.eu.

INFORMACJA

WYKAZ

 

05 sierpień 2022 Czytaj więcej

INFORMACJA

                                                                                                             Połaniec, dnia 05 sierpnia 2022 r.

 

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarcenieruchomościami (j.t.Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że poprzez wywieszenie w dniu 05 sierpnia 2022 roku, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przy ulicy Ruszczańskiej 27 został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Połańcu  przeznaczonych do bezprzetargowego wydzierżawienia.

Wykaz ten został także zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: polaniec.bip.gov.pl oraz  www.portal.polaniec.eu.

INFORMACJA

WYKAZ

 

05 sierpień 2022 Czytaj więcej

Budowa przydomowych pompowni ścieków – umowa podpisana

4 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu (sala narad) została podpisana umowa z wykonawcą robót w ramach „Budowa przydomowych pompowni ścieków  wraz z zasilaniem energetycznym oraz rurociągami ciśnieniowymi na terenie Miasta i Gminy Połaniec.” Umowę zawarł Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Benedykt Nowak z wykonawcą zadania - Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Połańcu sp. z o.o. z siedzibą: ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec, reprezentowanym przez Prezes Zarządu - Magdalenę Góral. Kwota zadania to 175 976,86 zł brutto. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy i zakończy w terminie  2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

04 sierpień 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.