• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

KONSULTACJE SPOŁECZNE

"Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Połaniec na lata 2021-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Opinie, propozycje i uwagi mogą być wnoszone w terminie od  4.07.2022 r. poprzez złożenie zamieszczonego poniżej formularza uwag:

- na adres e-mail:  magdalena.sienkowska@poczta.polaniec.eu

- osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec.

Wnioski i uwagi złożone po upływie ww. terminów pozostaną bez rozpatrzenia."

 

Strategia rowoju

Prognoza

Formularz składania uwag

01 lipiec 2022 Czytaj więcej

Pożegnanie z truskawką

Dodano przez: Iwona Stachura materiał nadesłany

Przed nami kolejne wydarzenie utrzymane w klimacie folkowym, a nawiązujące do owocu, uprawianego w gminie Połaniec - truskawki. 9 lipca zapraszamy do sołectwa Ruszcza na Festyn "Pożegnanie z truskawką". W programie wiele atrakcji dla każdego, będą stoiska KGW z Połańca, animacje, dmuchańce i kolorowe kiermasze oraz wesołe konkurencje w ramach Turnieju Sołtysów o Złotą Truskawkę Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec. Żartobliwie na wesoło z ludowymi przyśpiewkami wystąpi młodzież z Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu i zagra Kapela "Niecka Połaniecka". Potańcówkę na dechach poprowadzi ZESPÓŁ TAKT. Zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy.

01 lipiec 2022 Czytaj więcej

Rada Miejska w Połańcu udzieliła wotum zaufania i absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec

Dodano przez: Iwona Stachura

Rada Miejska w Połańcu podczas środowej LIX sesji udzieliła Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec wotum zaufania za 2021 rok oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta i gminy Połaniec za 2021 rok. Głosowania poprzedziło rozpatrzenie Raportu o stanie gminy za 2021 rok, debata oraz przedstawienie sprawozdań finansowych. Przedstawione zostały pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz stałych komisji rady.

Wotum zaufania, którego udzielili radni, dotyczy podsumowania pracy burmistrza miasta i gminy w oparciu o raport o stanie miasta. W dokumencie zawarte zostały informacje dotyczące realizacji polityk, programów i strategii w danym roku. Udzielone przez radnych absolutorium jest z kolei oceną działalności burmistrza miasta i gminy za dany rok w oparciu o realizowany budżet. Ubiegłoroczny budżet miasta i gminy Połaniec po stronie dochodowej zamknął się kwotą 82 025 250,79 zł, natomiast wydatki wyniosły 82 883 688,32 zł.

 

30 czerwiec 2022 Czytaj więcej

Połaniec skorzysta z programu „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Połaniec otrzymała dotację na wsparcie w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (zakup usług  i wyposażenia) z przeznaczeniem dla Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy. Całkowita wartość 100 000 zł, dofinansowanie 80 000 zł, wkład Gminy Połaniec 20 000 zł. Umowę z wojewodą świętokrzyskim podpisał burmistrz Połańca – Jacek Benedykt Nowak przy kontrasygnacie skarbnik – Małgorzaty Żugaj.

/RED/

 

30 czerwiec 2022 Czytaj więcej

"KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA" NR 6 (69) CZERWIEC 2022

"KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA"

NR 6 (69) CZERWIEC  2022

/RED/

 

30 czerwiec 2022 Czytaj więcej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej dostępna będzie pod adresem:

LINK do transmisji on-line

https://youtu.be/XRwnC75XdCc

W przypadku zerwania transmisji powyższy link przestanie działać. W takim wypadku transmisję będzie można znaleźć na kanale Rady Miejskiej w Połańcu pod adresem: LINK do kanału Youtube RM w Połańcu

https://www.youtube.com/c/ObradySesjiRadyMiejskiejwPo%C5%82a%C5%84cu/live

29 czerwiec 2022 Czytaj więcej

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarcenieruchomościami (j.t.Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że poprzez wywieszenie w dniu 28 czerwca  2022 roku, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przy ulicy Ruszczańskiej 27 został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowejpołożonej w Brzozowej, gm. Połaniec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 358/2 o powierzchni 0,1504 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Wykaz ten został także zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz  www.portal.polaniec.eu.

BURMISTRZ

    /-/ mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

 

INFORMACJA

ZARZĄDZENIE

/RED/

 

 

28 czerwiec 2022 Czytaj więcej

INFORMACJA

   Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarcenieruchomościami (j.t.Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.)Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że poprzez wywieszenie w dniu 28 czerwca 2022 roku, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przy ulicy Ruszczańskiej 27 został podany do publicznej wiadomościwykaz nieruchomości gruntowejpołożonej w Połańcu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5881/67 o powierzchni 0,0039 ha przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego. Wykaz ten został także zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: polaniec.bip.gov.pl oraz  www.portal.polaniec.eu.

BURMISTRZ

    /-/ mgr inż. Jacek Benedykt Nowak


INFORMACJA

ZARZĄDZENIE

/RED/

28 czerwiec 2022 Czytaj więcej

Wianki, występy artystyczne, taniec ognia… czyli cuda wianki w Połańcu

W niedzielę  (26 czerwca) w na Rynku w Połańcu zorganizowano gminne obchody Nocy Świętojańskiej 2022. I aby tradycji stało się zadość były śpiewy, tańce, spektakl słowno - muzyczny w wykonaniu podopiecznych ŚDS, puszczanie wianków na rzece, by jak najszybciej płynęły nurtem rzeki przy wtórze obrzędowych pieśni kupalnych - w tak niesamowitym nastroju upływały obchody Nocy Świętojańskiej. Wszystkich przybyłych przywitał burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Benedykt Nowak, zastępca burmistrza – Jarosław Kądziela, dyrektor CkiSz – Jarosław Kobryń.

 

27 czerwiec 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.