• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że w dniu 12 sierpnia 2020 roku został ogłoszony pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Połaniec, położonej w Brzozowej gminaPołaniec, w obrębie stref inwestycyjnej C, określonej jako obszar inwestycyjny 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 703 o powierzchni 3,4180 ha.
Ogłoszenie przetargowe podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec a także wraz z załącznikami na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: www.polaniec.eu oraz Biuletynu Informacji Publicznej polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w wydaniu ogólnokrajowym Gazety Wyborczej,co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu.
 
13 sierpień 2020 Czytaj więcej

Połanieckie przedszkola i żłobek w otoczeniu zieleni

Dodano przez: A.K. 

Wszystkie placówki przedszkolne w Połańcu oraz żłobek otoczone są z każdej strony piękną zielenią.

Dzięki temu dzieci już od najmłodszych lat poznają przyrodę i korzyści jakie wynikają z dbania o środowisko.

Przedszkole Publiczne przy ul. Madalińskiego w Połańcu

12 sierpień 2020 Czytaj więcej

KINO IMPRESJA ZAPRASZA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Kino Impresja w Połańcu zaprasza w dniach 14 i 16 sierpnia o godzinie 19:00 na film dokumentalny xABo Ksiądz Boniecki

11 sierpień 2020 Czytaj więcej

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu - otoczona piękną zielenią

Dodano przez: A.K. 

Teren wokół Szkoły Podstawowej w Połańcu jest pięknie zagopodarowany w zieleń, która zachywca przez cały rok. Okazałe świerki pną się coraz wyżej,a wokól nich dosadzane są kolejne rośliny i krzewy.

Zieleń na terenie Szkoły Podstawowej im. T.Kościuszki w Połańcu

11 sierpień 2020 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 65 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniecinformuje, że w dniu 10 sierpnia 2020 roku został ogłoszony pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Winnicy gmina Połaniec, stanowiącej własność Gminy Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 151/2 o powierzchni 0,0061 ha.

Ogłoszenie przetargowe podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec oraz na urzędowych tablicach ogłoszeń na Terenia Miasta i Gminy Połaniec, a także wraz z załącznikami na stronie internetowej podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: www.polaniec.eu oraz

Biuletynu Informacji Publicznej polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
 
11 sierpień 2020 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez:A.K. Materiał nadesłany

Ostrzeżenie meteorologiczne o prognozowanych w dniu 10 sierpnia burzach z gradem. Zjawisko może wystapić w godzinach od 14:00 do 23:00.

10 sierpień 2020 Czytaj więcej

WIZYTA GOSPODARCZA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ANDRZEJA BĘTKOWSKIEGO W POŁAŃCU–KONSULTACJE Z BURMISTRZEM, PRACOWNIKAMI JEDNOSTEK GMINNYCH I MIESZKAŃCAMI (PIERWSZY ETAP) - W PERSPEKTYWIE SKORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W KOLEJNYM OKRESIE

dodano przez: red. 

W czwartek tj. 6 czerwca 2020r. miała miejsce wizyta Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Andrzeja Bętkowskiego na ziemi połanieckiej, która rozpoczęła się oficjalnym spotkaniem z Burmistrzem Miasta i Gminy Połaniec – Jackiem Tarnowskim w Urzędzie Miasta i Gminy. Podczas spotkania podsumowano dotychczasową współpracę reprezentowanych szczebli samorządu terytorialnego, omówiono postępy bieżących prac oraz nowe plany inwestycyjne. Rozmowa dotyczyła obecnej kondycji finansowej samorządu oraz dalszych możliwości pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych  w kolejnej perspektywie finansowej dla Gminy Połaniec.

07 sierpień 2020 Czytaj więcej

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA "500+" ORAZ "DOBRY START"

Dodano przez: A.K. 

Grafika dotyczy Programu RODZINA 500+ oraz Programu DOBRY START.

Wszystkie wnioski na program RODZINA 500+ złożone po 30 czerwca 2019 roku obowiązują do 31 maja 2021 roku i nie należy składać w tym okresie nowych wniosków.

Kolejny okres świadczeniowy będzie obowiązywał od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku. Na chwilę obecną wnioski o świadzcenie mogą składać rodzice , którym urodziło sie dziecko.

Wnioski na świadczenia z  programu DOBRY START, można składać od 1 lipca 2020 r w formie elektronicznej oraz od 1 sierpnia 2020 r. w formie papierowej.

07 sierpień 2020 Czytaj więcej

KAMPANIA INFORMACYJNO - PROMOCYJNA "ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RP"

Dodano przez: A.K. 

Dziś 7 sierpnia w Połańcu na rynku gościliśmy żołnierzy Rzeczpospolitej Polskiej, gdyż na terenie całego kraju trwa ogólnopolska kampania promocyjna „Zostań Żołnierzem RP”.
Celem tej kampanii jest dotarcie do społeczeństwa,a w szczególności do ludzi młodych z informacją o możliwości rozpoczęcia służby wojskowej.
W ramach tej kampanii Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu w okresie od 3 do 9 sierpnia bieżącego roku wystawia mobilny punkt promocyjno – informacyjny.
07 sierpień 2020 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

07 sierpień 2020 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.