• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

ZAWIADOMIENIE

Dodano przez: A.K. 

 

Połaniec, dn. 09.03.2022 r.
Z A W I A D O M I E N I E
 
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), zwołuję sesję Rady Miejskiej w Połańcu
w dniu 10 marca 2022 r. – godz. 14:30
.
Miejsce posiedzenia: sala narad Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27.
 
1. Otwarcie sesji.
 
2. Przyjęcie porządku obrad/x
.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2022
 rok.
4. Zakończenie obrad.
 
/x – do porządku obrad
 mogą być wprowadzone dodatkowe tematy
 Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebranie Komisji:
10.03.2022 r. – 14:00 - wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu
 

INFORMACJA

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej. Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki.
Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

09 marzec 2022 Czytaj więcej

Enea Połaniec zbierała siatki maskujące dla ukraińskiego wojska

Dodano przez: A.K.

W Enei Połaniec uruchomiono zbiórkę starych siatek sportowych, które zostaną wykorzystane jako elementy maskujące przed atakami Rosjan. W pomoc Ukraińcom zaangażowały się zaprzyjaźnione kluby sportowe i jednostki ochrony przeciwpożarowej z regionu, którzy wschodnim sąsiadom postanowili przekazać nie tylko siatki z bramek sportowych, ale także gotowe siatki maskujące.
 
Wiceminister Anna Krupka ogłosiła zbiórkę siatek maskujących dla Ukrainy. Są potrzebne do maskowania czołgów oraz pojazdów opancerzonych. Można do tego celu przerobić stare, zniszczone siatki rybackie, a także siatki z bramek piłkarskich. W wielu miastach Polski wolontariusze plotą je własnoręcznie ze starych ciemnozielonych koszulek. 
08 marzec 2022 Czytaj więcej

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA KOBIET

Dodano przez: A.K. 

08 marzec 2022 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Dodano przez: A.K. 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPEK"

OFERTA OLIMPEK

OGŁOSZENIE OLIMPEK

07 marzec 2022 Czytaj więcej

AKTYWNA POMOC MIESZKAŃCÓW POŁAŃCA DLA UKRAINY

Dodano przez: A.K. 

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec  – Jacek Nowak nadzoruje zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla naszych Uchodźców w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu i w Ruszczy.
Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim Mieszkańcom naszej gminy za tak hojne dary i wielkie serca. Dziękujemy za każdy gest dobrej woli,  za  tak duże zaangażowanie w przeprowadzoną akcję oraz ,że tak aktywnie nasi mieszkańcy wspomagają Ukrainie. Dziękujemy również, za dostosowanie się do wymagań i przekazywanie nowych rzeczy.
Prosimy o dalsze wsparcie  na rzecz osób przybywających z Ukrainy do naszego kraju.
APEL
Prosimy o przekazywanie środków opatrunkowych i odzieży wojskowej.
07 marzec 2022 Czytaj więcej

Protokół z dn. 04.03.2022

Dodano przez: A.K.

Protokół z dn. 04.03.2022 z zebrania Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022.

PROTOKÓŁ

SPROSTOWANIE DO PROTOKOŁU

04 marzec 2022 Czytaj więcej

Kolejne spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z potencjalnym Inwestorem

Dodano przez: A.K.

W dniu dzisiejszym tj., 4 marca 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec – Pana Jacka Nowaka z potencjalnym Inwestorem zainteresowanym terenami Połanieckiej Strefy Inwestycyjnej.
Na spotkaniu została przedstawiona pełna oferta inwestycyjna Miasta i Gminy Połaniec oraz plany inwestycyjne Przedsiębiorcy.
 
Firma zainteresowana naszą ofertą specjalizuje się w zakresie wykonywania izolacji termicznych i działa prężnie na rynku od wielu lat.
 
 
Położenie naszej Strefy stanowi dla Inwestora bardzo dogodną lokalizację oraz dostęp do wykwalifikowanych pracowników.
 
Dzisiejsze spotkanie jest kolejnym dowodem na to, że Gmina Połaniec aktywnie działa w celu pozyskiwania Inwestorów chcących zainwestować swój kapitał właśnie na terenie naszej Gminy.
Atrakcyjna lokalizacja, dogodna infrastruktura drogowa, kompleksowo uzbrojone tereny inwestycyjne oraz otwartość władz samorządowych powoduje duże zainteresowanie wśród potencjalnych Inwestorów.
04 marzec 2022 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. 

INFORMACJA

       Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że w dniu 4 marca 2022 roku został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Połaniec, położonej w Połańcu na terenie osiedla Południe przy ulicy Wesołej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer: 6171/16, 6172/6, 6173/4, 6174/3, 6175/5, 6171/17, 6172/7, 6173/5, 6174/4 o łącznej powierzchni 0,0864 ha stanowiącej własność Gminy Połaniec.

Ogłoszenie przetargowe podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec a także wraz z załącznikami na stronie internetowej podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: www.polaniec.eu oraz Biuletynu Informacji Publicznej polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się na stronach kieleckich Gazety Wyborczej, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

Załączniki:

ZARZĄDZENIE

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

04 marzec 2022 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K.

INFORMACJA

       Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że w dniu 4 marca 2022 roku został ogłoszony pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Połaniec, położonej w Połańcu przy ulicy J. Zielińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 5005 o powierzchni 0,0197 ha stanowiącej własność Gminy Połaniec.

Ogłoszenie przetargowe podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec a także wraz z załącznikami na stronie internetowej podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: www.polaniec.eu oraz Biuletynu Informacji Publicznej polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Załączniki:

ZARZĄDZENIE

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

04 marzec 2022 Czytaj więcej

Pomoc Ukrainie

dodano przez: red.


Plakat zawiera informacje dotyczące zbiórki na rzecz osób z Ukrainy

04 marzec 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.