• oferta terenów inwestycyjnych
  • Budowa mostu - fotorelacja
  • atrakcje turystyczne
  • UROCZYSTA INAUGURACJA KAMPANII PROMOCYJNEJ OFERTY INWESTYCYJNEJ
  • Place zabaw
Aktualności

Oszczędność, Zdrowie, Energia – instalacje OZE dla każdego - ogłoszono regulamin konkursu!

dodano przez: Grzegorz

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY POŁANIEC - POBIERZ

ANKIETA DOSTĘPNA W FORMIE PAPIEROWEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W BIURZE OBSŁUGI INTERESANTÓW

 

Ogłoszono regulamin konkursu!

W dniu 17.03.2017r. Urząd Marszałkowski ogłosił regulamin konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wprowadzający obowiązujące zapisy i uściślenia:

 -  konkurs jest jednoetapowy – oznacza to, że pełna dokumentacja powinna być złożona do końca naboru wniosków, czyli do 20 października 2017r.,

 -  dopuszcza się realizację projektów w partnerstwie,

 -  pojawiła się możliwość wnioskowania o pompy powietrzne (oprócz kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych),

 -  koszt mieszkańca za przeprowadzenie wizji wynosi 180 zł.

W związku z powyższym uzupełnieniu i uściśleniu ulega Ankieta dla mieszkańców dostępna do pobrania w niniejszym ogłoszeniu i w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu. Od 23.03.2017r. prosimy o składanie ankiet  w NOWEJ formie. Osoby, które do tej pory złożyły ankietę, mogą złożyć nową ankietę tylko w przypadku, gdy oprócz wybranej instalacji OZE chcą również zakupu powietrznej pompy ciepła.

Wypełnioną ankietę należy składać w sekretariacie
Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu.

 

Prosimy o zapoznanie się z aktualną prezentacją!

DOTACJE DLA MIESZKAŃCÓW - PREZENTACJA

30 marzec 2017 Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

dodano przez: Grzegorz

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. w Dz.U. z 2016r. poz. 446, z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 marca 2017 r. -  godz.10:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji /x.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/  przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016 – 2023.

2/  zmian  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  i  Gminy  Połaniec  na  lata 2017 – 2020.

3/  zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok.

3. Rozpatrzenie projektu rezolucji w sprawie przywrócenia Elektrowni Połaniec – obecnie Enea Połaniec, im. Tadeusza Kościuszki.

4.  Zakończenie obrad.

 /x   – do porządku obrad mogą być wprowadzone dodatkowe tematy

29 marzec 2017 Czytaj więcej

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W POŁAŃCU JUŻ DZIAŁA - MIEJSCE NAUKI I ZABAWY DLA NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW GMINY POŁANIEC!

dodano przez: Dominika

Świetlica środowiskowa stanowi integralną i niezastąpioną część systemu wychowania szkolnego. Jest ważnym ogniwem, uczestniczącym w realizacji celów opiekuńczych i dydaktyczno – wychowawczych. To miejsce  gdzie spotkają się dzieci otwarte na nowe wrażenia i doświadczenia, a przede wszystkim ciekawe „nowego”. Takie miejsce jest już w Połańcu – budynek na stadionie miejskim, a wszystko dzięki środkom finansowym jakie zostały pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa na dofinansowanie projektu „Dla dobra rodziny – zapewnienie dobrej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec poprzez powstanie świetlicy środowiskowej”  została zawarta 23 lutego 2017 roku.

W imieniu Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanego przez Zarząd województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO umowę podpisał marszałek – Adam Jarubas i członek Zarządu – Piotr Żołądek. Po stronie gminy Połaniec podpis złożył burmistrz – Jacek Tarnowski przy kontrasygnacie skarbnik – Małgorzaty Żugaj.  Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Integracja”. Całkowita wartość projektu wynosi 367 855,00 zł brutto, dofinansowanie wynosi 340 265, 87 zł, wkład własny  to 27 589, 13 zł brutto.

28 marzec 2017 Czytaj więcej

AIESEC – SPOSÓB NA MIĘDZYNARODOWĄ INTEGRACJĘ W ZESPOLE SZKÓŁ W POŁAŃCU

dodano przez: Dominika

W dniach 20.03 - 24.03.2016r w Zespole Szkół w Połańcu realizowany był projekt  organizowany przez  zrzeszenie studentów AIESEC. Jest to największa na świecie  organizacja prowadzona przez studentów, działająca nieprzerwanie  od 1948 roku.   W ramach projektu uczniowie uczestniczą w warsztatach w języku angielskim prowadzonych przez wolontariuszy z innych kontynentów.

28 marzec 2017 Czytaj więcej

PROPOZYCJE KINOWE NA WEEKEND

dodano przez: Dominika

TERMINARZ W ROZWINIĘCIU

 


 

MARIA SKŁODOWSKA - CURIE  Przeczytaj o filmie!

 


30 marca (czwartek) - 19.00 [REZERWUJ/KUP BILET]

31 marca (piątek) - 19.00 [REZERWUJ/KUP BILET]


 

OZZY  - Przeczytaj o filmie!

 


 

1 kwietnia (sobota) - 17.00 [REZERWUJ/KUP BILET]

2 kwietnia (niedziela) - 17.00 [REZERWUJ/KUP BILET]


 

WSZYSTKO ALBO NIC Przeczytaj o filmie!

 


 

31 marca (piątek) - 17.00 [REZERWUJ/KUP BILET]

1 kwietnia (sobota) - 19.00 [REZERWUJ/KUP BILET]

2 kwietnia (niedziela) - 19.00 [REZERWUJ/KUP BILET]

28 marzec 2017 Czytaj więcej

PODOPIECZNI WTZ W POŁAŃCU BĘDĄ UCZYĆ SIĘ SAMODZIELNOŚCI. POWSTANĄ MIESZKANIA TRENINGOWE I NOWE PRACOWNIE, CZYLI LEPSZE WARUNKI W KIERUNKU SAMODZIELNOŚCI

dodano przez: Dominika

 

DLA PROWADZENIA DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCO – AKTYWIZUJĄCYCH. WIELKA SZANSA NA NAUKĘ SAMODZIELNEGO ŻYCIA!

Warsztat Terapii Zajęciowej w Połańcu to placówka dziennego pobytu przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Zadaniem nadrzędnym jest rehabilitacja społeczna i zawodowa. Prowadzone działania na chwilę obecną, ale i te zaplanowane w najbliższej przyszłości są ukierunkowane na przygotowanie podopiecznych do samodzielnego pełnienia ról społecznych, załatwiania własnych spraw, a nawet w konsekwencji podjęcie zatrudnienia. W pracowniach stosowane są różne techniki terapii zajęciowej, która doskonali umiejętności uczestników warsztatów, rozwija sprawności i kształci zdolności. Każdy z podopiecznych realizuje indywidualne programy rehabilitacji i terapii, które są tworzone i weryfikowane na podstawie zgromadzonej dokumentacji. Poza tym uczestnicy aktywnie biorą udział  w integracyjnych spotkaniach o charakterze współzawodnictwa sportowego, rekreacyjnego, kulturalnego. Obecnie w funkcjonującym budynku WTZ w Połańcu podopiecznym brakuje przestrzeni-  a zwłaszcza pomieszczeń takich jak świetlica, większych sal do terapii, pokoju relaksacyjnego dla wyciszenia emocji.


27 marzec 2017 Czytaj więcej

PODDASZE W BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z DOFINANSOWANIEM

dodano przez: Dominika

To już kolejne dofinansowanie jakie gmina Połaniec w ostatnim czasie pozyskała. 8 marca 2017 roku  została podpisana pre- umowa  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 na projekt dot. przygotowania pomieszczeń poddasza  wraz z zagospodarowaniem  terenu wokół budynku w kierunku ludzi starszych. Umowę podpisał marszałek woj. świętokrzyskiego – Adam Jarubas, członek zarządu - Marek Szczepanik po stronie woj. świętokrzyskiego, a po stronie Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski, przy kontrasygnacie  skarbnik – Małgorzaty Żugaj.  Wartość zadania to 776 437, 42 zł, dofinansowanie 659 971, 81 zł, wkład własny  116 456,61 zł.

27 marzec 2017 Czytaj więcej

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ w… DOOKOŁA ŚWIATA!!!

 dodano przez: Dominika

  24 marca w ramach projektu „International Education” realizowanego przez Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu Warsztat Terapii Zajęciowej odwiedziło dwóch studentów wolontariuszy z Chin i Brazylii.

27 marzec 2017 Czytaj więcej
POŁANIEC DLA INWESTORÓW Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Gdzie nas znaleźć?
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych