• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

KONKURS WSPOMNIEŃ "HISTORIA Z MOJEJ PAMIĘCI"

Dodano przez Z.K Materiał nadesłany

Konkurs Wspomnień 
„Historia z mojej pamięci”
Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach zaprasza do udziału w Konkursie Wspomnień. Zachęcamy wszystkich do spisania „Historii z mojej pamięci” (mojej czyli każdego z nas), licząc, że w ten sposób uda nam się ocalić od zapomnienia naszych przodków, miejsca, wydarzenia albo przedmioty w domu lub w otoczeniu, które były świadkami minionych zdarzeń… 
W naszej pamięci przechowujemy historie własne i zasłyszane z opowieści dziadków, czasem pradziadków, rodziców lub innych członków rodziny. Dotyczą ważnych i mniej ważnych wydarzeń, które składają się na naszą wspólną pamięć dziejów Kielc, regionu, Polski. 
To nie jest konkurs literacki. I nie walory literackie będą w nim oceniane. Chodzi o zapis wspomnień dotyczących historii oraz tradycji Kielc lub regionu świętokrzyskiego. Mamy nadzieję, że w ten sposób rozwiniemy wiedzę o dziejach naszego miasta i regionu, poznamy nieznanych dotąd uczestników przeszłych wydarzeń, dowiemy się, kim byli, co robili, co było dla nich ważne. Takie małe historie składają się na historię wielką. One je tworzą, choć nie znajdziecie ich w podręcznikach czy encyklopediach. Podzielcie się swoją pamięcią z nami.
Autorzy  najlepszych  wspomnień  otrzymają nagrody pieniężne.
Regulamin i ważne informacje na stronie: www.ompio.pl. Pytania prosimy kierować do p. Jolanty Białek – jolanta.bialek@zamkowa3.pl lub 41 367 68 01.
 

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: 

http://ompio.pl/2020/06/konkurs-wspomnien-historia-z-mojej-pamieci/ 

 

19 czerwiec 2020 Czytaj więcej

Duże oszczędności i czyste powietrze – to efekty rozpoczęcia wielkiej inwestycji ekologicznej w czterech gminach - Gmina Połaniec, Gmina Łubnice, Gmina Oleśnica i Gmina Stopnica. Umowy podpisane.

dodano przez: red.

- razem można więcej

ZIELONA ENERGIA DLA NASZYCH MIESZKAŃCÓW

10 czerwca 2020r. roku w Połańcu w sposób uroczysty podpisano umowę pomiędzy gminami, a wykonawcą na montaż solarnych systemów grzewczych oraz instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej dla mieszkańców – 425 zestawów (domów). Docelowym efektem będzie zmniejszenie kosztów pozyskania energii elektryczne i cieplej dla indywidualnych gospodarstw domowych, dla ich właścicieli, poprzez ograniczenie lub brak konieczności poboru z tradycyjnych źródeł. Przy wytwarzaniu, których dzisiaj zatruwa się również środowisko i zanieczyszcza powietrze, którym niestety oddychamy. Zadanie realizowane jest w partnerstwie 4 gmin, które wspólnie wystarały się o dotację dla swoich mieszkańców na instalację Odnawialnych Źródeł Energii, w tym instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne. Połączenie oszczędności dla kieszeni, zdrowszego powietrza i niewyczerpalnej energii to najbardziej wymierne korzyści tego zadania.

18 czerwiec 2020 Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI RADY MIEJSKIEJ

Połaniec, dnia 18.06.2020r.
 
Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 25 czerwca 2020 roku
(godz.  15.30)
1. Otwarcie sesji.
 
2. Przyjęcie porządku obrad/x.
 
3. Przyjęcie protokołu Nr XXXI/2020r.
 
4. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w 2019r.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych za 2019 rok.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za 2019 rok.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych za 2019 rok.
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2019 rok.
 
11. Debata nad raportem o stanie Gminy Połaniec za 2019 rok:
      a/ głos radnych,
      b/ głos mieszkańców.
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec wotum zaufania.
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2019 rok.
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
 
15. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec za 2019 rok.
 
16. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec za 2019 rok.
 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2020 rok.
 
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Połaniec.
 
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki numer 311 o powierzchni 0,0800ha, położonej w Brzozowej, gmina Połaniec.
 
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Połaniec działki nr 2362/1 położonej w Połańcu pod poszerzenie drogi gminnej.
 
22. Informacje bieżące na temat:
      a/ pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
      b/ pracy Burmistrza Miasta i Gminy, w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,
      c/ pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 
23. Interpelacje radnych.
 
24. Dyskusja i wolne wnioski.
 
25. Zakończenie obrad.
 
 
/x   – do porządku obrad mogą być wprowadzone dodatkowe tematy
 
                                                                                                            
 Przewodniczący Rady Miejskiej
 Stanisław Lolo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebranie komisji:
25.06.2020r. – godz. 12.45 zebranie Komisji Rewizyjnej,
25.06.2020r. – godz. 13.10 zebranie Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji,
25.06.2020r. – godz. 13.30 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu
 
 
Sesja Rady Miejskiej oraz wspólne  posiedzenie Komisji Rady zaplanowane na dzień 25 czerwca 2020 r. odbędą się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu.
18 czerwiec 2020 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

18 czerwiec 2020 Czytaj więcej

Nabór do służby przygotowawczej - WKU w Sandomierzu

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Link do strony internetowej WKU w Sandomierzu

https://wkusandomierz.wp.mil.pl/pl/pages/informacje-ogolne-2018-03-13-r/

18 czerwiec 2020 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dddano przez: A.K. Materiał nadesłany

18 czerwiec 2020 Czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne

Dodano przez Z.K Materiał nadesłany

17 czerwiec 2020 Czytaj więcej

MIGRENA - BÓL WYKLUCZAJĄCY Z ŻYCIA

Dodano przez Z.K Materiał nadesłany

Logo Koalicja na Rzecz Walki z Migreną.png

Narastający z każdą chwilą pulsujący jednostronny ból głowy, światłowstręt, zaburzenia widzenia, nudności, nadwrażliwość na światło, dźwięki, zapachy, a nawet na dotyk - to objawy migreny. Towarzyszą jej nudności, wymioty, ból jest silny, uniemożliwia normalną aktywność. Migrena to nie jest zwyczajny ból głowy! To ciężka choroba, silne ataki bólu, którego nie sposób uśmierzyć zwykłymi środkami przeciwbólowymi. W przypadku migreny przewlekłej ból występuje przez ponad 15 dni w miesiącu, ok. 184 dni w roku, wykluczając z życia rodzinnego, społecznego i zawodowego.
 
 
21 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Solidarności z Chorymi Na Migrenę. I choć wszyscy o tej chorobie słyszeli, to niestety nadal jest lekceważona, nierozpoznawana i źle leczona! Przez lata narosły wokół niej mity i stereotypy, które  powodują, że migrena nadal jest bagatelizowana przez społeczeństwo,  a pacjenci spotykają się z nieufnością i brakiem zrozumienia zarówno ze strony otoczenia jak i najbliższych, a nawet przedstawicieli służby zdrowia. Czują się osamotnieni i bezsilni, pozbawieni pomocy, wycofują się,  wpadają w depresję, a nawet mają myśli samobójcze.
 
 
Konieczna jest edukacja na temat migreny i migreny przewlekłej, aby społeczeństwo zrozumiało, jak poważna jest ta choroba i jak negatywnie wpływa na życie pacjenta uniemożliwiając mu normalne funkcjonowanie. Migrena to także choroba całej rodzinny – bliscy nie mogą ani pomóc pacjentowi, ani normalnie zachowywać się, gdy ten akurat ma atak. W takiej chwili każdy dźwięk, ruch, światło, a nawet dotyk pogarszają i tak trudny do zniesienia ból.
 
 
Zachęcam do zapoznania się z komunikatem prasowym z załączenia.
 
 
17 czerwiec 2020 Czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne

Dodano przez Z.K materiał nadesłany

17 czerwiec 2020 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.