• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

WIADOMOŚCI POŁANIEC.TV - 24.05.2019 r.

dodano przez: G.S

WIADOMOŚCI Połaniec.TV

W programie... DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI W MIEJSKO - GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W POŁAŃCU, PRZEDSZKOLNE WARSZTATY KULINARNE W RAMACH PROJEKTU "JEDZ ZDROWO, BĄDŹ AKTYWNY RUCHOWO", UMOWA NA REMONT DRÓG ZNISZCZONYCH W WYNIKU ULEWNYCH DESZCZY, ZAPOWIEDŹ MIĘDZYNARODOWEJ SPARTAKIADY MŁODZIEŻY MIAST PARTNERSKICH ORAZ ŚWIETLICA W ZDZIECIACH NOWYCH MIEJSCEM DLA KAŻDEGO. PONADTO WARUNKI POGODOWE ORAZ SYTUACJA POWODZIOWA NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC.

Zapraszamy do oglądania!

24 maj 2019 Czytaj więcej

Informacje dla powodzian

Dodano przez: K.B.

24 maj 2019 Czytaj więcej

Połaniec Dzieciom

Dodano: K.B.

Odliczamy dni do dwudniowej imprezy dla najmłodszych mieszkańców gminy Połaniec. 1 czerwca zapraszamy nad Zalew nad rzeką Czarną na połowy rybek. 2 czerwca jak co roku czekamy na wszystkie dzieciaki na muszli koncertowej w Połańcu. Podczas niedzielnego spotkania nie zabraknie atrakcji dla młodszych i starszych. Gwiazdą Festynu Rodzinnego „POŁANIEC DZIECIOM" będzie tancerz KACZOREX - Michał Kaczorowski. Zwycięzca telewizyjnego programu tanecznego GOT TO DANCE – Tylko taniec! oraz finalista programów WORLD OF DANCE i MAM TALENT! Sędzia wielu prestiżowych polskich i międzynarodowych eventów tj. Warsaw Challenge czy Urban Attack w Rosji.

 

24 maj 2019 Czytaj więcej

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu w programie DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE

Dodano przez: K.B.

Miło nam poinformować, iż Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu znalazło się w gronie 50 wybranych Beneficjentów programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 Narodowego Centrum Kultury. W ramach otrzymanego dofinansowania rozpoczęliśmy realizację projektu "SKUTECZNE DZIAŁANIE – LOKALNE ZAANGAŻOWANIE", którego celem jest zdiagnozowanie potrzeb kulturalnych społeczności Miasta i Gminy Połaniec, a zarazem poznania ukrytego potencjału kulturotwórczego jej mieszkańców. Wraz z wynikami diagnozy ogłosimy konkurs skierowany do wszystkich mieszkańców naszej gminy na INICJATYWĘ LOKALNĄ . Spośród wszystkich zgłoszonych inicjatyw zgodnie z Regulaminem wybrane zostanie od 3 – 7 najciekawszych projektów. I wreszcie finalna ich realizacja.
PULA ŚRODKÓW NA INICJATYWY LOKALNE WYNOSI 22 000 zł.

Warto wziąć udział w diagnozie, napisać ciekawy projekt i pozyskać środki na jego realizację

Już w poniedziałek 27 maja o godz. 19.00 zapraszamy do Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu na pierwsze spotkanie z animatorem Narodowego Centrum Kultury i socjologami Lubelskiej Grupy Badawczej 27 maja.

TERMINY KOLEJNYCH SPOTKAŃ
1 – 23 czerwca – świetlice w sołectwach gminy Połaniec
2 czerwca – muszla koncertowa w Połańcu
7 czerwca - muszla koncertowa w Połańcu
14 czerwca – plac targowy w Połańcu
22 czerwca – sołectwo Winnica
25 czerwca – Galeria Połaniecka
2 lipca – Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu pokój Organizacja Imprez lub pod numerem tel. 158650917 wew. 13

24 maj 2019 Czytaj więcej

RAPORT O STANIE GMINY POŁANIEC W 2018 ROKU

dodano przez: G.S

 

RAPORT O STANIE GMINY POŁANIEC
 W 2018 ROKU

(kliknij w powyższe łącze, aby wyświetlić całość)

 

Ponadto zainteresowanych  Mieszkańców zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółowymi sprawozdaniami w poszczególnych zakresach:

- Informacja o działalności Miejsko - Gminnej Bioblioteki Publicznej w Połańcu

- Informacja o działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu

- Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

- Monitoring i Ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Połaniec

- Raport z działań informacyjno - promocyjnych dotyczący miejsc prezentowania oferty terenów inwestycyjnych

- Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu

- Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

- Sprawozdanie z działalności Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Połańcu

- Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu

- Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu

- Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Połaniec

- Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z organizacjami pozarządowymi

- Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Połaniec

- Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Połaniec

- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

- Informacja o stanie mienia komunalnego

24 maj 2019 Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Połańcu

dodano przez: G.S

Porządek obrad na sesję 
Rady Miejskiej w Połańcu 
w dniu 30 maja 2019 roku 

(godz.  15:30)

 

1. Otwarcie sesji /x.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr VIII/2019.

4. Podjęcie uchwał:

24 maj 2019 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Dodano przez: A.K. 

W związku z wprowadzonym  pogotowiem przeciwpowodziowym w Gminie Połaniec prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji związanych  ze wzrostem poziomu wód pod numerami telefonu:

15 865 03 05

15 865 01 94

 

23 maj 2019 Czytaj więcej

Przedłużenie nabóru na składanie wniosków do Grantowego Programu „Mania Działania".

Dodano przez: K.B.

 

Szanowni Państwo,

Wspólnie z Regionalnym Centrum Wolontariatu zdecydowaliśmy się przedłużyć nabór składania wniosków do Grantowego Programu „Mania Działania". Informujemy, że obecny termin składania wniosków został przedłużony do 25 maja 2019 roku.
Program jest promowany online na stronie Regionalnego Centrum Wolontariatu, Mania Działania, Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży oraz poprzez spotkania z młodzieżą i w lokalnych mediach.  
Prosimy Państwa o pomoc w promocji Programu przez najbliższe dni, jeśli znają Państwo aktywną i pełną zapału młodzież, która chciałaby zrealizować swoje pomysły, oferujemy pomoc w napisaniu wniosku.
27 maja 2019 roku przekażemy Państwu informację czy Program Grantowy „Mania Działania" będzie mógł odbyć się w Państwa gminie. Mamy nadzieję, że wspólnie zainteresujemy młodzież, która zechce zaangażować się w projekty społeczne.
Wszystkie informacje o Programie znajdują się tutaj: http://www.fundacjafarma.pl/aktualnosci/start-mania-dzialania-2019/
http://www.fundacjafarma.pl/aktualnosci/mania-dzialania-przedluzamy-nabor-wnioskow/
 

Z poważaniem

Natalia Kos

Koordynator Programu Grantowego „Mania Działania" w powiecie staszowskim

Zarząd Fundacji i Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży

nr tel.: 782 679 260

23 maj 2019 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.