• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Spotkanie z Sołtysami

Dodano przez: I.S

15 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec- Jacka Nowaka oraz  pracowników Urzędu z sołtysami naszej gminy. Na początku spotkania Burmistrz – Jacek Nowak wraz z Sekretarz Gminy – Bogumiłą Niespodziewaną złożyli sołtysom najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności oraz niesłabnącego zapału i zaangażowania. Nie brakło także podziękowań za dotychczasową pracę, za wszelką aktywność, której efektem jest wiele wyjątkowych przedsięwzięć oraz imprez tematycznych na terenie Gminy. Sołtysi otrzymali również upominki, które są wyrazem docenienia ich pracy. W dalszej części spotkania podjęto temat uchodźców z Ukrainy, dla których należy stworzyć warunki na czas przebywania na terenie Miasta i Gminy Połaniec. Kolejnym tematem było omówienie realizacji zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach.  Sołtysi integrują mieszkańców, sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każdego dnia. Dlatego, aby zaprezentować wyjątkowe osoby zaangażowane w życie małych ojczyzn Gmina Połaniec przystępuje do konkursu „Sołtys Roku”, co było również punktem rozmów podczas spotkania.

      

16 marzec 2022 Czytaj więcej

Spotkanie z potencjalnym inwestorem odnośnie budowy "farm fotowoltaicznych" na terenie Miasta i Gminy Połaniec odwołane

dodano przez: red.


Informujemy, że zaplanowane na dzień dzisiejszy spotkanie w Centrum Kultury i Sztuki dotyczące tematyki stworzenia farmy fotowoltaicznej oraz farmy wiatrowej zostaje odwołane.

 

 

15 marzec 2022 Czytaj więcej

Kolejne spotkanie w sprawie rozbudowy sieci stałego łącza z internetem

dodano przez: red.


W dniu 21 marca 2022 r. o godzinie 15:30 w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące rozbudowy sieci stałego łącza z internetem, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych tym tematem.

W załączeniu Deklaracja przyłączenia do sieci światłowodowej – (można składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy)

 

15 marzec 2022 Czytaj więcej

W sprawie pomocy uchodźcom

 
W czwartek 11 marca br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie zwołano w związku z rozpoczęciem procesu uchwalenia przez Sejm RP, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, którzy na terenie Polski znaleźli się w wyniku agresji wojsk Federacji Rosyjskiej. Uchwała przyjęta przez Sejm i skierowane do Senatu wprowadza ważne regulacje, dotyczące lokacji oraz finansowania pobytu uchodźców z Ukrainy na terytorium Polski. Przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, starosta staszowski Józef Żółciak, rozpoczął spotkanie od przeczytania pisma od wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, w którym przedstawiono konieczność przyjęcia w najbliższych dniach po 300 uchodźców przez samorządy powiatowe województwa świętokrzyskiego. Potrzeba taka wynika ze zwiększającej się liczby obywateli ukraińskich, uciekających przed konfliktem wojennym.  W czasie posiedzenia, burmistrzowie i wójtowie, wymienili się informacjami na temat możliwości przyjęcia uchodźców, a także wypracowania konkretnych form pomocy, zarówno pieniężnej, jak i rzeczowej. Zwrócono również uwagę na zagrożenie epidemiczne, wynikające z trwającej nadal epidemii COVID-19.
 

Posiedzenie otworzył przewodniczący Zespołu, starosta staszowski Józef Żółciak, z lewej: wicestarosta Leszek Guzal, z prawej: naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Ryszard Stachura. Od lewej: burmistrz Połańca Jacek Nowak, burmistrz Osieka Rafał Łysiak, burmistrz Staszowa Leszek Kopeć, insp. Ewelina Banasińska i insp. Andrzej Sałata. Od prawej: Narcyz Łakomiec – pełniący obowiązki powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, wójt gminy Łubnice Anna Grajko, powiatowy inspektor sanitarny Bożena Głaz, zastępca naczelnika wydziału prewencji w KPP Staszów kom. Tomasz Siuda, komendant powiatowy policji w Staszowie mł. insp. Grzegorz Majsak, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz. Z tyłu: skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin, naczelnicy wydziałów w Starostwie Powiatowym w Staszowie, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu.

Tekst i foto: Paulina Majczak
źródło: staszowski.eu

15 marzec 2022 Czytaj więcej

POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Dodano przez: I.S.

W piątek, 11 marca w sali kawiarnianej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Staszowie. Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Powiatowej ŚIR powiatu staszowskiego – Pan Stanisław Juszczyk. W kolejnym punkcie Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Pan Jacek Nowak wręczył odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”, którą nadaje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z naszej gminy odznaczenia otrzymały trzy osoby. W dalszej części posiedzenia przedstawiona została przez Członka Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej  - Pana Aleksandra Bidasa informacja z bieżącej działalności Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Dyskutowano również o premiach na rozpoczęcie działalności pozarolniczej oraz informacje przedstawicieli zaproszonych instytucji dotyczące spraw bieżących  (Powiatowy Lekarz Weterynarii, ARiMR, KRUS, ŚODR, WIORiN, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW).

 

 

14 marzec 2022 Czytaj więcej

POTRZEBNA POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC

dodano przez: red.


Na terenie Miasta i Gminy Połaniec przebywają rodziny z Ukrainy. Jeśli ktoś z Państwa chciałby wspomóc przybyłych do naszego miasta prosimy o przekazywanie rzeczy.

Najpotrzebniejsze rzeczy to:
- cukier
- mąka
- olej
- mleko
- płyn do mycia naczyń
- gąbki
- ręczniki bawełniane
- nowa bielizna i skarpetki (wiek dzieci: od 2 do 13 lat)

Rzeczy zbierane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 20 i budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszczy przy ul. Knothego 6.

 

 

11 marzec 2022 Czytaj więcej

INFORMACJA

dodano przez: red.


                        Połaniec, dnia 11 marca 2022 r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że poprzez wywieszenie w dniu 11 marca 2022 roku na okres 21 dni,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu przy ulicy Ruszczańskiej 27, został podany do publicznej wiadomościwykaz nieruchomości gruntowych położonych w Połańcu przy ulicy Wyzwolenia, w obrębie Strefy Inwestycyjnej B, stanowiących własność Gminy Połaniec, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu jako obszary inwestycyjne w całości lub części o numerach: IV i VII – składające się z działek numer:  8614,  8616/1, 8616/2, 8616/3.

Wykaz ten został także zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz www.portal.polaniec.eu.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

 

11 marzec 2022 Czytaj więcej

DZIEŃ SOŁTYSA

Dodano przez: A.K.

11 marzec 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.