• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

MERKURIUSZ POŁANIECKI STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2020

dodano przez: red. 

MERKURIUSZ POŁANIECKI

STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2020

31 grudzień 2020 Czytaj więcej

Ogłoszenie sądowe

Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny niniejszym ogłasza, iż w sprawie do sygn. I Ns 208/20 z wniosku Gminy Połaniec reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego kwoty w wysokości 6.908 zł (sześć tysięcy dziewięćset osiem 00/100 złotych) stanowiącej wierzytelność z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość postanowieniem z dnia 16 października 2020 roku.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Źródło zewnętrzne.

Postanowienie_sadowe /Plik w formacie PDF - rozmiar 490KB/

30 grudzień 2020 Czytaj więcej

ZMNIEJSZENIE DOPŁYWÓW DO BUDŻETU GMINY POŁANIEC W TRUDNYM ROKU 2020 W PORÓWNANIU DO ROKU 2019 - AKTUALIZACJA

dodano przez: red. 

CAŁY DOKUMENT WYŚWIETLI  SIĘ PO KLIKNIĘCIU W WIDOCZNY OBRAZEK "CAŁOŚCIOWE PODSUMOWANIE"

29 grudzień 2020 Czytaj więcej

NOWE KOSZE I ŁAWKI W GMINIE

dodano przez: red.

Gmina realizuje kolejne zadania inwestycyjne, które obejmuje dostawę i montaż elementów małej architektury tj. koszy i ławek w miejscowości Ruszcza oraz Winnica. Tworzenie przyjaznych przestrzeni przeznaczonych do wypoczynku, rekreacji staje się coraz ważniejsze. Do takich miejsc zaliczają się parki, które są miejscami korzystnie wpływającymi na powietrze, szczególnie poprzez odpowiednie usytuowanie. Jednocześnie są to miejsca, które pozwalają na wypoczynek. Ciężko nie zgodzić się z opinią, że ławki miejskie i parkowe są nam niezbędne. Mają zastosowanie praktycznie wszędzie tam, gdzie dobrze jest na chwilę przystanąć i dać odpocząć nogom. Ławki to oczywistość – w końcu w parku czy spacerując po mieście chcemy zazwyczaj nie tylko pospacerować, ale też poczytać książkę, porozmawiać ze znajomymi czy po prostu obserwować przyrodę. Kosze uliczne pomagają utrzymać czystość na ulicach. Są również elementem przestrzeni miejskiej. Montaż koszy znacznie poprawia estetykę miasta czy miejscowości.

Ławki oraz część koszy zostały zamontowane w zabytkowym parku w Ruszczy (w parku - 5 szt. ławek, 2 kosze parkowe), a pozostała część koszy - w Ruszczy (1 szt.) i Winnicy (1 szt.). Montaż elementów małej architektury jest częścią inwestycji rewaloryzacji zabytkowego zespołu dworsko – parkowego w Ruszczy.

  

fot. Mała architektura (ławki) w parku w Ruszczy

28 grudzień 2020 Czytaj więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA AKTU ZGONU

dodano przez: red.

Informujemy, że w sprawie uzyskania  aktu zgonu należy kontaktować się z kierownik USC - Panią Aliną Dudek pod nr tel. 692 456 566. 

24 grudzień 2020 Czytaj więcej

Ostatnie pożegnanie doktora Janusza Gila

dodano przez: red.

Pożegnaliśmy dziś doktora Janusza Gila, który w wieku 84 lat wyruszył w swoją ostatnią drogę. Podczas uroczystej ceremonii pogrzebowej zmarłego pożegnała rodzina, przyjaciele, samorządowcy, mieszkańcy Miasta i Gminy Połaniec. Msza św. pogrzebowa odbyła się w kościele pod wezwaniem MBWW, natomiast pogrzeb na miejscowym cmentarzu. Mowę pożegnalną wygłosił m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski.

Łączymy się w bólu z rodziną zmarłego, której składamy najszczersze wyrazy współczucia.

23 grudzień 2020 Czytaj więcej

"KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA" NR 12 (51) GRUDZIEŃ 2020

dodano przez: red.

"KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA"

NR 12 (51) GRUDZIEŃ 2020

22 grudzień 2020 Czytaj więcej

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

dodano przez: red.

22 grudzień 2020 Czytaj więcej

Rusza kolejna edycja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

dodano przez: red.

Gmina Połaniec/Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu  informuje, iż rusza kolejna edycja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do:

- dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

21 grudzień 2020 Czytaj więcej

KONDOLENCJE

dodano przez: red.

 Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


śp.
dr Janusza Gila


byłego Burmistrza, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Połańcu, lekarza, Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Połaniec,  Zasłużonego dla społeczności połanieckiej, a przede wszystkim wspaniałego człowieka.


składają

Przewodniczący Rady Miejskiej                         Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

- Stanisław Lolo wraz z Radnymi                                        - Jacek Tarnowski


Społeczność połaniecka
 


Janusz Gil (1936-2020),  absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 1993–1999 był kierownikiem Przychodni Zdrowia w Połańcu oraz lekarzem. Jednocześnie w latach 1994–1998 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Połańcu, gdzie pracował na rzecz społeczności Połańca. Zasiadał również w Zarządzie Świętokrzyskiej Regionalnej Kasy Chorych jako zastępca dyrektora. W roku 2002 został Burmistrzem Połańca i sprawował kadencję do 2006 roku. Podczas jego 4-letniej kadencji znacznie wzrosła liczba inwestycji na terenie Miasta i Gminy Połaniec. Po zakończonej kadencji w 2006 roku został dyrektorem szpitala w Opatowie. Jako lekarz szedł z pomocą potrzebującym o każdej porze dnia i nocy, a pełniąc funkcję samorządowca, pracował z oddaniem na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec. Odegrał wielką rolę w historii Połańca. Był jednym z czołowych działaczy w staraniach o  odzyskanie praw miejskich dla Połańca. Panu Januszowi Gilowi w roku 1996 został nadany tytuł Honorowego Obywatela Połańca, a za swą wieloletnią  działalność jako społecznika i lekarza odznaczono Go złotym Krzyżem Zasługi.

Żegnamy wspaniałego i dobrego człowieka, pełnego empatii i szacunku do innych, niezwykle oddanego i cenionego lekarza, zawsze niosącego pomoc wszystkim potrzebującym, wielkiego społecznika i miłośnika naszej Małej Ojczyzny.  


To wielka strata dla połanieckiej społeczności.
 


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższą środę 23.12.2020 roku o godz. 12.00 w Kościele pw. MBWW w Połańcu. Z uwagi na pandemię należy przestrzegać wszystkich wymaganych obostrzeń.

21 grudzień 2020 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.