• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

KONDOLENCJE

dodano przez: red

06 marzec 2020 Czytaj więcej

WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA

dodano przez: red


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, tj. 7 marca 2020 roku. Msza święta rozpocznie się o godz. 13.00 w Kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu.

06 marzec 2020 Czytaj więcej

KONDOLENCJE

dodano przez: red

06 marzec 2020 Czytaj więcej

KONDOLENCJE

dodano przez: red

06 marzec 2020 Czytaj więcej

KONDOLENCJE

dodano przez: red

06 marzec 2020 Czytaj więcej

KONDOLENCJE

dodano przez: red

06 marzec 2020 Czytaj więcej

KONDOLENCJE

dodano przez: red

06 marzec 2020 Czytaj więcej

KONDOLENCJE

dodano przez: red

06 marzec 2020 Czytaj więcej

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE ULIC W GMINIE POŁANIEC TYPU LED - Olbrzymie oszczędności dla całej gminy

Dodano przez:E.K.

   Koszty utrzymania infrastruktury drogowej, zwłaszcza jeśli chodzi o wydatki związane z oświetleniem, są obecnie jedną z najbardziej istotnych pozycji w każdym budżecie samorządowym. Modernizacja starych, nieefektywnych energetycznie systemów oświetleniowych jest jednym z najlepszych sposobów na obniżenie nakładów na energię elektryczną. Gmina Połaniec podjęła decyzję o  modernizacji oświetlenia ulicznego, które  zapewni bardzo duże oszczędności dla całej gminy i jej mieszkańców. Modernizacja oświetlenia nie tylko pozwoli obniżyć koszty związane z eksploatacja oświetlenia ulicznego, ale przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez bardziej efektywne oświetlenie o barwie zbliżonej do naturalnej.
 
   W wyniku podjętych działań ze strony samorządu w dniu 05.03.2020roku w budynku Urzędu Miasta i Gminy Połaniec została podpisana umowa  na wykonanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Połaniec” w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 3.4”Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”  Osi 3 „Efektywna i zielona energia” pomiędzy Gminą Połaniec ul. Ruszczańska 27; 28-230 Połaniec, którą reprezentował Zastępca Burmistrza Pan Roman Adamczak, a firmą SPIE Elbud Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarskiej 87, 80 – 557 Gdańsk reprezentowaną  przez Wiceprezesa Zarządu – Jarosława Pomirskiego działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa...
   
06 marzec 2020 Czytaj więcej

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO DROGIE PANIE!

dodano przez: red

06 marzec 2020 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.