• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

KONSULTACJE SPOŁECZNE - poprawienie bezpieczeństwa pieszych w Połańcu

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Temat bezpieczeństwa jest priorytetowym zadaniem każdej gminy, w obrębie przejść dla pieszych często zdarzają się wypadki z udziałem i pieszych i kierowców - a czasem można tego uniknąć – choćby poprzez widoczne oznakowanie i doświetlenie przejść dla pieszych. W czwartek, 20.02.2020r.,w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu odbyły się konsultacje społeczne dotyczące analizy niebezpiecznych zdarzeń drogowych, warunków ruchu i widoczności mających miejsce w obrębie  przejść dla pieszych. Po wcześniejszych konsultacjach z Policją do modernizacji zaproponowano mieszkańcom dwa przejścia:                                              
    • przejście dla pieszych na ul. S. Czarnieckiego – naprzeciwko sklepu Carrefour Express i NEONET,
    • przejście dla pieszych na ul. T. Kościuszki – naprzeciwko ciągu sklepów (byłego Uniwersalu).
 
 

 

 
24 luty 2020 Czytaj więcej

" Tłusty czwartek "w Przedszkolu Publicznym w Połańcu

Dodano przez Z.K Materiał nadesłany

„Powiedział Bartek,
że dziś tłusty czwartek.”
Dnia 20.02.2020r. w gr. „Kotki” stworzono niepowtarzalną okazję do kultywowania tradycji „Tłustego czwartku”. Pani Janina Sobierajska zorganizowała zajęcia otwarte dla rodziców. Przedstawiono teatrzyk kukiełkowy pt. ”Pączki i faworki u babci Honorki”-M. Kownackiej. W role postaci wcielili się rodzice: Pani M. Brozińska, Pan R.Jaros, Pan P.Ryński oraz pracownice Przedszkola Publicznego: Pani K. Witkowska i Pani J.Sobierajska.  Zajęcia przedszkolaków podziwiała Pani Dyrektor Anna Kaniszewska oraz zaproszeni rodzice. Dzieci wykazały się znajomością tradycji i zwyczajów „Tłustego czwartku”. Wykonały pracę plastyczną: bibułkowe faworki, które przyklejały na kolorowych paterach oraz zaprezentowały się wspaniale w dwóch tańcach, wierszyku oraz zabawach, którym nie było końca.  Dzieci za piękne zaprezentowanie się, zostały nagrodzone słodkim poczęstunkiem w postaci pączków i faworków, za które przygotowanie dziękujemy chętnym rodzicom i paniom z grupy. 

 

Ten dzień pozostanie na długo w pamięci przedszkolaków. Naszym rodzicom-aktorom jeszcze raz dziękujemy i gratulujemy odwagi.
24 luty 2020 Czytaj więcej

Zaproszenie na konferencję dotyczącą wolontariatu sportowego

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

24 luty 2020 Czytaj więcej

Zapraszamy do kinowego świata Oscarowych Kreacji

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

24 luty 2020 Czytaj więcej

Dzień Bezpiecznego Internetu w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy

Dodano przez Z.K Materiał nadesłany

 Luty to co roku w naszej szkole miesiąc, w którym szczególną uwagę zwracamy na zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci. Okazją do tego jest obchodzony 11 lutego w całej Europie Dzień Bezpiecznego Internetu. Podczas zajęć z wychowawcami oraz zajęć komputerowych nasi wychowankowie uczyli się m. in., jak właściwie zabezpieczyć swoje dane i sprzęt komputerowy przed dostępem osób nieuprawnionych, jak korzystać z portali społecznościowych oraz jak wykorzystać niezmierzone zasoby Internetu do codziennej nauki. Brali udział w multimedialnych konkursach o bezpieczeństwie, w grach i zabawach edukacyjnych, odkrywali nowe aplikacje do nauki, tworzyli tematyczne gazetki ścienne…  
     Jesteśmy pewni, że wszystkie te działania sprawią, że nasi uczniowie ostrożnie i z rozwagą będą poruszać się po internetowych dróżkach i będą rozsądnymi młodymi internautami.
 
ZPO w Ruszczy

 

 

 

24 luty 2020 Czytaj więcej

OFERTA PRACY

Dodano przez Z.K Materiał nadesłany

21 luty 2020 Czytaj więcej

Przedszkolne sukcesy małe i duże...

Dodano przez Z.K materiał nadesłany

Grupa „Skrzaty” z Przedszkola Publicznego w Połańcu zachęciła wszystkich do wzięcia udziału w charytatywnym konkursie dla szkół, przedszkoli oraz burs
”Ile waży Święty Mikołaj 2019„. Głównym zadaniem konkursowym była zbiórka jak największej (najcięższej) ilości bilonów. Poza ilością monet oceniany był również najciekawszy sposób przeprowadzenia akcji.
Nauczycielki z PP: A. Wróbel, M. Mikoda,  J. Kus-Mazur, M.Kwapisz, J. Cebula, K. Materkowska, A.Arczewska-Żak, D.Golonka zorganizowały teatrzyk pt.”Legenda o powstaniu państwa polskiego”- w ramach którego pieniążki zbierał sam Orzeł Biały. 
         
Z dumą oświadczamy, że na 287 placówek biorących udział 
w konkursie nasze Przedszkole otrzymało nagrodę w kategorii grup, które przeprowadziły zbiórkę w najciekawszy sposób. W nagrodę otrzymały „Bum bum rurki”.
 
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.
 
Miło jest nam poinformować ,że w Ogólnopolskim Konkursie dla Nauczycieli „Pomóż mi zrozumieć i poprawnie mówić - pomoc dydaktyczna do terapii pedagogicznej i logopedii” organizowanym przez Przedszkole Miejskie NR 192 w Łodzi  nauczycielka naszego przedszkola Anna Arczewska-Żak otrzymała pierwsze miejsce.
„Zakręcone zwierzątka” to tytuł pomocy dydaktycznej autorstwa Pani Ani:
 
Nauczycielki Katarzyna Nowińska-Karaś i Marlena Witkowska zaangażowały się 
w konkursy ogłoszone w  mediach społecznościowych, 
w których za otrzymane polubienia pod komentarzami wygrały w pierwszym konkursie trzy książki M. Kurczyńskiej „Obudź w dziecku olbrzyma”,”101 porad rodzicielskich część 1:potencjał intelektualny i emocjonalny dzieci oraz emocje przy stole”,”101 porad rodzicielskich część 2:rodzic, rodzeństwo i relacje w rodzinie” pozycje książkowe, które pomogą zrozumieć świat widziany oczyma dziecka i utrwalić prawidłowe postawy społeczne. 
         
Drugi natomiast konkurs na podstawie podobnych zasad konkursowych pt ”Podaruj ukulele dla Twojego przedszkola”, w którym nasze Przedszkole wygrało ukulele- gitarę, która uatrakcyjni niejedne zajęcia umuzykalniające.
 
 
W ramach Konkursu „Opowiedz..”, który był organizowany przez Ośrodek „Działaj Lokalnie” placówka zdobyła pierwsze miejsce a tym samym pozyskała voucher 
w wysokości 500 zł na zakup roll up i dysku zewnętrznego.  
 
Cieszymy się, że nasze osobiste sukcesy przyczyniają się do rozwoju Przedszkola, a  tym samym jest nam niezmiernie miło gdy można przy tym wspierać oddziaływania wychowawcze naszych małych podopiecznych.
 
 
Przedszkole Publiczne w Połańcu

 

 
21 luty 2020 Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Połańcu - 27 lutego 2020 roku

 

 

 

Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu
w dniu 27 lutego 2020 roku
(godz. 15.30)

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad/x.
3.Przyjęcie protokołu Nr XXVII/2020.
4.Podjęcie uchwał:
a/podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2020 – 2023,
b/podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2020 rok,
c/podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, będących w zarządzie Gminy Połaniec na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
d/podjęcie uchwały w sprawie współdziałania przy realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
5. Informacje bieżące na temat:
a/pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
b/pracy Burmistrza Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,
c/pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje radnych.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.
/x – do porządku obrad mogą być
wprowadzone dodatkowe tematy

                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                      Stanisław Lolo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zebranie Komisji:

26.02.2020 – godz.14.30 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa  i Komisji Budżetu


Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej.

Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki. Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

20 luty 2020 Czytaj więcej

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ W POŁAŃCU

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

20 luty 2020 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.