• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w Połańcu - 27 lutego 2020 roku

 

 

 

Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu
w dniu 27 lutego 2020 roku
(godz. 15.30)

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad/x.
3.Przyjęcie protokołu Nr XXVII/2020.
4.Podjęcie uchwał:
a/podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2020 – 2023,
b/podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2020 rok,
c/podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, będących w zarządzie Gminy Połaniec na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
d/podjęcie uchwały w sprawie współdziałania przy realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
5. Informacje bieżące na temat:
a/pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
b/pracy Burmistrza Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,
c/pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje radnych.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.
/x – do porządku obrad mogą być
wprowadzone dodatkowe tematy

                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                      Stanisław Lolo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zebranie Komisji:

26.02.2020 – godz.14.30 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa  i Komisji Budżetu


Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej.

Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki. Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

20 luty 2020 Czytaj więcej

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ W POŁAŃCU

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

20 luty 2020 Czytaj więcej

STREFA MAŁEGO KINOMANA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Po długiej przerwie zapraszamy dzieci i dorosłych do Strefy Małego Kinomana. W najbliższą niedzielę tj. 23 marca o godz. 16.00 spotkanie z bohaterami filmu "Szybcy i śnieżni", a po filmie plastyczna niespodzianka w cenie biletu. 

19 luty 2020 Czytaj więcej

Zawody wędkarskie

Dodano przez Z.K Materiał nadesłany

 

19 luty 2020 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE - GALA SPORTU

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

19 luty 2020 Czytaj więcej

Ogłoszenie program Centra opiekuńczo-mieszkalne

Dodano przez Z.K Materiał nadesłany

19 luty 2020 Czytaj więcej

Choinka w Zrębinie

Dodano przez Z.K materiał nadesłany

Zabawa odbyła się 15 lutego w Świetlicy Wiejskiej. Podczas  tego balu było wiele ciekawych zabaw  dla najmłodszych. Dużo uśmiechu na twarzach dzieci sprawiły prezenty wręczone przez Pana Burmistrza Jacka Tarnowskiego.  Dla najmłodszych była to dobra okazja do wspólnych zabaw i spotkania się .

19 luty 2020 Czytaj więcej

Propozycje kinowe na weekend

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

18 luty 2020 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
 Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec. Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.