• oferta terenów inwestycyjnych
  • Budowa mostu - fotorelacja
  • atrakcje turystyczne
  • UROCZYSTA INAUGURACJA KAMPANII PROMOCYJNEJ OFERTY INWESTYCYJNEJ
  • Place zabaw
Aktualności

KOLEJNY ETAP ROZWOJU STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ - UZBROJENIE POD TERENY INWESTYCYJNE

dodano przez: Dominika

Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie inwestycyjnym Gminy Połaniec – Obszar C  to kolejny etap stwarzający realną szansę na rozwój gospodarki, a także na powstanie i tworzenie nowych miejsc pracy. Warto wspomnieć, że w roku bieżącym została wybudowana infrastruktura komunikacyjna zapewniająca sprawny dojazd  do znajdujących się terenów inwestycyjnych. Nadrzędnym celem przy realizacji inwestycji był dojazd nie tylko do istniejących działek, ale również tych nowo wykupionych (planowanych).  

06 listopad 2015 Czytaj więcej

PLAC ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W POŁAŃCU SŁUŻY NAJMŁODSZYM

dodano przez: Dominika

Place zabaw mieszczące się na terenie naszego miasta i gminy przyprawiają o zawrót głowy każde dziecko. Pociechy mogą bawić się,  biegać,  a wszystko  na bezpiecznych i ogrodzonych obiektach, na których można się bezgranicznie wyszaleć. Dzieci czują się tu świetnie. Dziś  wystarczy parę kroków, aby nasze dzieci bawiły się w najlepsze na świeżym powietrzu.  Oddany do użytku w lutym 2015 roku nowy plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu również zapewnia możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci. 

05 listopad 2015 Czytaj więcej

KOMUNIKAT

dodano przez: Grzegorz

"Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+"
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

Już 2 lutego i 31 marca 2016 r. mijają najbliższe terminy składania wniosków z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, na dofinansowanie w ramach akcji "Mobilność edukacyjna", "Partnerstwa strategiczne" z sektora Edukacja szkolna oraz „Wymiany młodzieżowe” z sektora Młodzież.

05 listopad 2015 Czytaj więcej

Kinowa propozycja - "Obce Niebo"

dodano przez: Dominika

05 listopad 2015 Czytaj więcej

Informacja dla rolników – możliwość ubiegania się o kredyty preferencyjne

dodano przez: Dominika

W związku z pismem Pełnomocnika Wojewody ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Województwie Świętokrzyskim znak: BiZK.VI.7160.29.2015 Urząd Miasta i Gminy w Połańcu  informuje, iż poszkodowani w wyniku suszy rolnicy mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w terminie nie później niż 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję.

04 listopad 2015 Czytaj więcej

Trwa przebudowa drogi w Połańcu – ul. Staszowska

dodano przez: Dominika

Przedmiotowa droga na odcinku od km 0+000 do km 0+750 jest w trakcie remontu. 

Wykonano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne – korytowanie, wzmocnienie istniejącej nawierzchni z masy min.-asfaltowej (po sfrezowaniu), wykonanie pełnej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego, stabilizowanego mechanicznie (wykon. aktualnie pierwszą warstwę nawierzchni). Powstał także nowy chodnik prawostronny, opaska lewostronna z kostki betonowej. Wykonano odwodnienie powierzchniowe, zjazdy.  Dalszy etap to utwardzanie poboczy.

04 listopad 2015 Czytaj więcej

Plan komunikacji - metody komunikacji ze społecznością lokalną

dodano przez: Dominika
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie kluczowych zdaniem Państwa metod komunikacji ze społecznością lokalną podczas realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W tym celu prosimy o wybór spośród podanych propozycji 5 metod komunikacji na każdym etapie związanym z wdrażaniem LSR. Plik należy pobrać, a następnie po dokonaniu wyboru poprzez wstawienie w odpowiednim polu znaku „x", odesłać drogą mailową na adres: biuro@dorzeczewisly.pl Termin nadsyłania upływa 10 listopada.
 
/lLGD/
04 listopad 2015 Czytaj więcej

Remont drogi w Połańcu - ul. Kościelna na ukończeniu

dodano przez: Dominika

Droga jeszcze nie tak dawno posiadała spękania i nierówności spowodowane ruchem pojazdów, co powodowało zaleganie wód opadowych w tych miejscach i wiązało się z niebezpieczeństwem dla osób korzystających z drogi. Ważnym elementem remontu była również wymiana zasuw wodociągowych wraz z nawiertką na istniejącym przyłączu wodociągowym ze względu na zły stan techniczny tych urządzeń. Przy remoncie jezdni dokonano regulacji zarówno wpustów ulicznych, jak również włazów do studni kanalizacyjnych, studzienek telekomunikacyjnych.

04 listopad 2015 Czytaj więcej

Ochrona przed powodzią w gminie Połaniec – efekty ostatnich prac

dodano przez: Justyna
Remont mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kraśnik oraz odmulenie rowu przydrożnego w Ruszczy ul. Kościuszki to inwestycje, które realizowane są w ramach ochrony przed powodzią w naszej gminie. Stan prac na dzień dzisiejszy jest zadowalający.

   

Kraśnik                                                                   Ruszcza

04 listopad 2015 Czytaj więcej

DAWNY "WYSŁUŻONY"BUDYNEK NA STADIONIE MIEJSKIM ZASTĘPUJE WIELOFUNKCYJNY, NOWOCZESNY OBIEKT

dodano przez: Dominika

Budowa wielofunkcyjnego
obiektu na stadionie miejskim

O tym, że połaniecka infrastruktura sportowa spełnia wymagania mieszkańców czy gości jest wiadomym. Mowa tu o kompleksach sportowych, placach zabaw, placach fitness  – miejscach rekreacji i aktywnego wypoczynku. Rozwój kultury fizycznej stanowi istotny element działania samorządowego w dążeniu do poprawy warunków czynnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców, zwłaszcza młodzieży szkolnej. Troska o zdrowie i sprawność fizyczną mieszkańców przejawia się poprzez stwarzanie bogatej oferty - organizację różnych form zajęć sportowo-rekreacyjnych i rozwój infrastruktury sportowej. Sięgając wzrokiem po tejże infrastrukturze jeszcze nie tak dawno było można dostrzec jeszcze jeden obiekt, za którym przemawiał gruntowny remont. To oczywiście obiekt na stadionie miejskim.

04 listopad 2015 Czytaj więcej
Nagrody i wyróżnienia Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Gdzie nas znaleźć?
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych