• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

RAPORT O STANIE GMINY POŁANIEC W 2018 ROKU

dodano przez: G.S

 

RAPORT O STANIE GMINY POŁANIEC
 W 2018 ROKU

(kliknij w powyższe łącze, aby wyświetlić całość)

 

Ponadto zainteresowanych  Mieszkańców zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółowymi sprawozdaniami w poszczególnych zakresach:

- Informacja o działalności Miejsko - Gminnej Bioblioteki Publicznej w Połańcu

- Informacja o działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu

- Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

- Monitoring i Ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Połaniec

- Raport z działań informacyjno - promocyjnych dotyczący miejsc prezentowania oferty terenów inwestycyjnych

- Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu

- Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

- Sprawozdanie z działalności Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Połańcu

- Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu

- Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu

- Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Połaniec

- Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z organizacjami pozarządowymi

- Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Połaniec

- Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Połaniec

- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

- Informacja o stanie mienia komunalnego

24 maj 2019 Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Połańcu

dodano przez: G.S

Porządek obrad na sesję 
Rady Miejskiej w Połańcu 
w dniu 30 maja 2019 roku 

(godz.  15:30)

 

1. Otwarcie sesji /x.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr VIII/2019.

4. Podjęcie uchwał:

24 maj 2019 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Dodano przez: A.K. 

W związku z wprowadzonym  pogotowiem przeciwpowodziowym w Gminie Połaniec prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji związanych  ze wzrostem poziomu wód pod numerami telefonu:

15 865 03 05

15 865 01 94

 

23 maj 2019 Czytaj więcej

Przedłużenie nabóru na składanie wniosków do Grantowego Programu „Mania Działania".

Dodano przez: K.B.

 

Szanowni Państwo,

Wspólnie z Regionalnym Centrum Wolontariatu zdecydowaliśmy się przedłużyć nabór składania wniosków do Grantowego Programu „Mania Działania". Informujemy, że obecny termin składania wniosków został przedłużony do 25 maja 2019 roku.
Program jest promowany online na stronie Regionalnego Centrum Wolontariatu, Mania Działania, Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży oraz poprzez spotkania z młodzieżą i w lokalnych mediach.  
Prosimy Państwa o pomoc w promocji Programu przez najbliższe dni, jeśli znają Państwo aktywną i pełną zapału młodzież, która chciałaby zrealizować swoje pomysły, oferujemy pomoc w napisaniu wniosku.
27 maja 2019 roku przekażemy Państwu informację czy Program Grantowy „Mania Działania" będzie mógł odbyć się w Państwa gminie. Mamy nadzieję, że wspólnie zainteresujemy młodzież, która zechce zaangażować się w projekty społeczne.
Wszystkie informacje o Programie znajdują się tutaj: http://www.fundacjafarma.pl/aktualnosci/start-mania-dzialania-2019/
http://www.fundacjafarma.pl/aktualnosci/mania-dzialania-przedluzamy-nabor-wnioskow/
 

Z poważaniem

Natalia Kos

Koordynator Programu Grantowego „Mania Działania" w powiecie staszowskim

Zarząd Fundacji i Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży

nr tel.: 782 679 260

23 maj 2019 Czytaj więcej

PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU

dodano przez: G.S

Przekroczenie progu przedszkola dla wielu dzieci staje się poważnym przeżyciem. Te trudne początki na równi z maluchami przeżywają rodzice i dziadkowie. Trzeba pamiętać, że wrażliwa psychika dziecięca wymaga wiele taktu i delikatności, odpowiedzialnych i przemyślanych działań. Dlatego od wielu lat w naszych placówkach organizujemy zajęcia otwarte dla rodziców i przyszłych przedszkolaków w ramach Programu Adaptacyjnego „Pierwszy dzień w przedszkolu”. W tym roku spotkania odbyły się w dniach 14- 16 maja w godzinach 930 – 1030 w najmłodszych grupach i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Do przedszkola przybyły dzieci, które będą do niego uczęszczać w roku szkolnym 2019/2020.  Niektóre śmiało wchodziły do sali, inne do zabawy trzeba było trochę zachęcić. Były i takie, które wolały tylko obserwować – z mamą i tatą u  boku.

23 maj 2019 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

dodano przez: G.S

22 maj 2019 Czytaj więcej

STREFA MAŁEGO KINOMANA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

22 maj 2019 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.