• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Makroregiony 2019 za nami MMM

Dodano przez: K.G. Materiał nadesłany

Makroregiony 2019 za nami MMM-w zapasach Kobiet w Stróży:
Dwa Medale Złoto Martyny Biskup w kat. wag. do 62 kg i Natalii Przekoty brąz do 54 kg. V m Natalia Szkwarek do 36 kg i Daria Bańkowska do 58 kg. Monika Laska VII punktowane miejsce, Natalia Maj debiutantka XI m do 42 kg. Czarni drużynowo VII m na 20 ekip z 4 woj. makroregionu C.
 
MMM w stylu wolnym - Lublin:
Czarni dwa brązowe medale: Bartek Tomala do 57 kg i Dawid Gawłowicz do 85 kg. Mateusz Śmieszek VII punktowane miejsce do 44 kg, Filip Damm X do 41 kg. Czarni XII lokata drużynowa na 23 ekipy z Makroregionu C.
 
MMM - 2019 styl klasyczny Janów Lubelski:
Filip Damm III m do 41 kg, Mateusz Śmieszek V m do 44 kg, Dawid Gawłowicz V m do 85 kg, Bartosz Tomala VIIm do 57 kg.
 
W. Skrobacz
25 październik 2019 Czytaj więcej

Retransmisja wyjątkowego koncertu Andre Rieu

Dodano przez: K.G.

Szanowni Państwo, Adrѐ Rieu zaprasza do założenia butów do tańca i wzięcia udziału w roztańczonym koncercie zatytułowanym „Zatańczymy?" – takiego zaproszenia nie można odrzucić!
 
Już 26 października o godz. 19.00 uwielbiany na całym świecie mistrz walca i skrzypiec zagości na ekranie kina w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Tylko podczas Dni Kultury Połanieckiej – Muzyka łagodzi obyczaje będzie można poczuć się jak na rynku w Maastricht i dołączyć do André Rieu, jego orkiestry Johanna Straussa, światowej klasy sopranów, tria tenorów i gości specjalnych. Dodatkowo za pomocą oka kamery będzie można zajrzeć za kulisy koncertu i obejrzeć ekskluzywny wywiad z artystą.
 
Cena biletu 15.00 zł. Bilety do nabycia w kasie CKiSz lub za pośrednictwem strony kino.centrum.polaniec.pl. Zapraszamy :)

25 październik 2019 Czytaj więcej

Remont dróg na terenie Gminy Połaniec

Dodano przez: K.K.

23 października bieżącego roku w staszowskim starostwie odbyło się spotkanie, na którym podpisane zostały ważne dla Gminy Połaniec umowy. Pierwsza z umów dotyczyła remontu odcinka na drodze powiatowej nr 0819T Połaniec – Winnica. Wartość tej inwestycji to 672 397 zł. Druga z podpisanych tego dnia umów to umowa na remont odcinka o długości 1 650m na drodze powiatowej nr 0195T Stopnica – Oleśnica Połaniec. Wartość tej inwestycji to natomiast 846 384 zł. Obydwa wspominane odcinki leżą na ternie naszej Gminy, a wykonawcą obu zadań będzie firma DROGOMEX SP. Z O.O. z Pruszkowa. Przy podpisywaniu umów Gminę Połaniec reprezentowali Burmistrz Miasta i Gminy Jacek Tarnowski oraz Zastępca Burmistrza Roman Adamczak.

Warto również wspomnieć, że 50 % środków na remont wspomnianych dróg pochodzić będzie z Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast 25 % pokryje Miasto i Gmina Połaniec. Jest to bardzo ważna inwestycja, która zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo na naszych drogach. Zakończenie obu zadań zaplanowane jest już na 29 listopada bieżącego roku.

Fot: Starostwo Powiatowe w Staszowie

25 październik 2019 Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Połańcu

Dodano przez: K.K.

Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 października 2019 roku
                                                          (godz.  15.30)1.  Otwarcie sesji/x.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów: Nr XVI/2019; Nr XVII/2019; Nr XVIII/2019; Nr XIX/2019;
                                               Nr XX/2019; Nr XXI/2019.
4. Podjęcie uchwał:

    a/podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019
      rok,

    b/podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/108/2019 Rady Miejskiej
      w Połańcu z dnia 26 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
      przez Miasto i Gminę Połaniec Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania
      pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 0819T Połaniec – Winnica”,

    c/podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/109/2019 Rady Miejskiej
      w Połańcu z dnia 26 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
      przez Miasto i Gminę Połaniec Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania pn.
      „Remont odcinka drogi powiatowej nr 0105T Stopnica – Oleśnica – Połaniec”,

    d/podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Połańcu,

    e/podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
       nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku
       pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne
       podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe
       nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
       Połaniec,

    f/podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/171/2016 Rady Miejskiej
       w Połańcu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych
       przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
       przez Miasto i Gminę Połaniec,
   
    g/podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia skargi na działalność Burmistrza
       Miasta i Gminy Połaniec,

    h/podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
       w Połańcu (odwołanie z funkcji przewodniczącego komisji),

    i/podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
      w Połańcu (powołanie na funkcję przewodniczącego komisji),
 
    j/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie odrębnej własności
    lokali niemieszkalnych oznaczonych symbolami: L – 1 i L – 2, wyodrębnionych
    w budynku byłego internatu położonego w Połańcu przy ulicy Ruszczańskiej oraz
    uchylenia uchwały Nr XXXIV/224/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15
    grudnia 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem
    byłego internatu położonej w Połańcu przy ulicy Ruszczańskiej, oznaczonej
    w ewidencji gruntów obrębu 1 Połaniec jako działka numer 5869/9 o powierzchni
    0,3737ha.

5. Informacje bieżące na temat:
      a/pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
      b/pracy Burmistrza Miasta i Gminy oraz Zastępcy Burmistrza
         w okresie międzysesyjnym, w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,
      c/pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych:
   a/radnych Rady Miejskiej,
   b/kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i innych osób zobowiązanych
    do składania oświadczeń majątkowych.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za rok szkolny 2018 – 2019.

8. Interpelacje radnych.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

        /x   – do porządku obrad mogą być
                 wprowadzone dodatkowe tematy
           
                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                            Stanisław Lolo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebranie komisji:
29.10.2019 – godz. 1430 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji
                                        Rolnictwa i Komisji Budżetu

23 październik 2019 Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Dodano przez: K.K.

PROJEKT

ANKIETA

FORMULARZ

23 październik 2019 Czytaj więcej

Kolejna giełda przed nami...

Dodano przez: K.K.

23 październik 2019 Czytaj więcej

Najlepsi w powiecie staszowskim - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Połanieckiej Z Tradycją w Nowoczesność w Maśniku

Dodano przez: K.K.

Dzięki swojemu zaangażowaniu w promocję i rozwój regionu Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Połanieckiej ,, Z Tradycją w Nowoczesność" okazało się najlepszym kołem gospodyń wiejskich w powiecie staszowskim w akcji Echa Dnia Mistrzowie Agro 2019. Patrząc na liczne inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie nikt nie ma wątpliwości, że nagroda ta jest w pełni zasłużona. Stowarzyszenie istnieje od końca 2015 roku i początkowo liczyło 7 osób. Obecnie liczba członków zdecydowanie wzrosła i na pewno będzie rosła nadal. Głównym celem „ Przyjaciół Ziemi Połanieckiej jest prowadzenie działalności dla rozwoju ziemi połanieckiej pod względem estetycznym i kulturalnym oraz działanie na rzecz pożytku publicznego, a pasją zdecydowanie jest rękodzieło. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i czekamy na dalsze ciekawe inicjatywy.

Żródło:echodnia.eu

23 październik 2019 Czytaj więcej

RUSZCZA SIĘ MIENI W BARWACH JESIENI

dodano przez: red

Złota polska jesień, to doskonały czas na krótszą lub dłuższą podróż. Jesienią w otaczającym nas krajobrazie nie brakuje niezwykłych, przepięknych, płomiennych barw, które bardzo intensywnie zaznaczają swoją obecność. Ta niezwykle ciepła i pogodna pora roku zachęca do obejrzenia zakątków, krajobrazów. Dziś zaglądamy do parku dworskiego w Ruszczy.

 

23 październik 2019 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: K.K. Materiał nadesłany

23 październik 2019 Czytaj więcej

To jest mój czysty kawałek Połańca – jesienny patrol przedszkolaków!

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego,
na pozór niewielkiego, ludzkiego działania,
zależy od każdego z nas.”
Florian Plit
    
Bardzo ważne jest by dziecku już w wieku przedszkolnym ukazać potęgę i piękno otaczającego świata, wzbudzić w dziecku pozytywne uczucia, takie jak odpowiedzialność wobec siebie i przyrody. Działania te wpisały się w czwarte ostatnie zadanie wynikające z projektu „Dla rzeki i lasu nie żałuję czasu”, który został napisany z naszym partnerem – Towarzystwem Kościuszkowskim w Połańcu. 
23 październik 2019 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.