• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Niepodległa - bezpłatna wystawa do pobrania z niepodlegla.gov.pl

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

„Tak powstawała Niepodległa" – bezpłatna wystawa do pobrania z niepodlegla.gov.pl
 
 
Biuro Programu „Niepodległa" przygotowało bezpłatną wystawę poświęconą dorobkowi II Rzeczypospolitej. Można ją pobrać ze strony niepodlegla.gov.pl.
 
 
15 październik 2018 Czytaj więcej

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ZAPRASZA NA ZAJĘCIA NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

15 październik 2018 Czytaj więcej

Podpisano umowy w ramach zadania polegającego na dostawie wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych na terenie Gminy Połaniec

Dodano przez: A.K.

W ramach zadania polegającego na dostawie wyposażenia dydaktycznego dla pracowni szkolnych część umów została podpisana w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę warunków infrastruktury edukacyjnej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Połaniec” w ramach Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

12 październik 2018 Czytaj więcej

DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W MIEŚCIE I GMINIE POŁANIEC - 2018 r.

dodano przez: G. S.

Powrócmy do historii działań podejmowanych w zakresie ochrony środowiska i zobaczmy ile w przeciągu ostatnich lat podjęto różnorodnych kroków w tym zakresie. Informacje podsumowujące ochronę środowiska w Mieście i Gminie Połaniec rozpoczynamy od 2007 roku do chwili obecnej. Przegląd będzie pojawiał się w zestawieniu rocznym.

CZ.XII 2018 ROK

12 październik 2018 Czytaj więcej

DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W MIEŚCIE I GMINIE POŁANIEC - 2017 r.

dodano przez: G. S.

Powrócmy do historii działań podejmowanych w zakresie ochrony środowiska i zobaczmy ile w przeciągu ostatnich lat podjęto różnorodnych kroków w tym zakresie. Informacje podsumowujące ochronę środowiska w Mieście i Gminie Połaniec rozpoczynamy od 2007 roku do chwili obecnej. Przegląd będzie pojawiał się w zestawieniu rocznym.

CZ.XI 2017 ROK

12 październik 2018 Czytaj więcej

DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W MIEŚCIE I GMINIE POŁANIEC - 2016 r.

dodano przez: G. S.

Powrócmy do historii działań podejmowanych w zakresie ochrony środowiska i zobaczmy ile w przeciągu ostatnich lat podjęto różnorodnych kroków w tym zakresie. Informacje podsumowujące ochronę środowiska w Mieście i Gminie Połaniec rozpoczynamy od 2007 roku do chwili obecnej. Przegląd będzie pojawiał się w zestawieniu rocznym.

CZ.X 2016 ROK

12 październik 2018 Czytaj więcej

KONKURS FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY. Gratulujemy zwycięzcom!

dodano przez: G. S.

Miasto i Gmina Połaniec… Niezwykle urokliwe miejsce w obrębie obszarów odznaczających się urozmaiconą rzeźbą terenu, różnorodną roślinnością i gatunkami zwierząt, o bardzo dużych walorach widokowych, rekreacyjnych, turystycznych i jednocześnie zachowane w bardzo dobrym stanie środowisko naturalne. Nie można pozostać obojętnym wobec tych walorów przyrodniczych i krajobrazowych – jako nieprzemijającego kapitału dla przyszłych pokoleń.

Rozstrzygnięto konkurs polegający na wykonaniu fotografii ukazujących walory przyrodnicze i krajobrazowe Miasta i Gminy Połaniec. Zwycięzcom gratulujemy!

 

1 MIEJSCE - KATARZYNA DOBROWOLSKA:

2 MIEJSCE - JÓZEF KOTLARZ:

Autorzy zwycięskich prac zostaną nagrodzeni zestawami upominków.  Po odbiór nagród zapraszamy do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu w dniu 15 października 2018 r. w godz. 8-16, pok. 215.

12 październik 2018 Czytaj więcej

JAK ZMIENIAŁA SIĘ INFRASTRUKTURA DROGOWA W MIEŚCIE I GMINIE POŁANIEC - 2018 r.

dodano przez: G. S.

Powrócmy do historii budownictwa drogowego w Połańcu i zobaczmy ile w przeciągu ostatnich lat wybudowano, bądź zmodernizowano kilometrów dróg. Informacje podsumowujące połaniecką infrastrukturę rozpoczynamy od 2007 roku do chwili obecnej. Przegląd będzie pojawiał się w zestawieniu rocznym.

 

CZ.XII 2018 ROK

12 październik 2018 Czytaj więcej

JAK ZMIENIAŁA SIĘ INFRASTRUKTURA DROGOWA W MIEŚCIE I GMINIE POŁANIEC - 2017 r.

dodano przez: G. S.

Powrócmy do historii budownictwa drogowego w Połańcu i zobaczmy ile w przeciągu ostatnich lat wybudowano, bądź zmodernizowano kilometrów dróg. Informacje podsumowujące połaniecką infrastrukturę rozpoczynamy od 2007 roku do chwili obecnej. Przegląd będzie pojawiał się w zestawieniu rocznym.

 

CZ.XI 2017 ROK

12 październik 2018 Czytaj więcej

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY „Połaniec w oczach najmłodszych”

dodano przez: G. S.

Jak swoje miasto i najbliższą okolicę widzą młodsze pokolenia? Trwa konkurs literacko – plastyczny dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs polega na wykonaniu prac plastycznych bądź utworów literackich związanych z Miastem i Gminą Połaniec, ukazujących kulturę i tradycję tego miejsca oraz wszystko to, co wyróżnia naszą małą ojczyznę spośród innych miejsc.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach: plastycznej i literackiej.

  • KATEGORIA PLASTYCZNA

Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką  w formacie A4 lub A3 związanych z tematem konkursu.

  • KATEGORIA LITERACKA

Warunkiem uczestnictwa jest napisanie utworu literackiego (wiersza, opowiadania) związanego z tematyką konkursu.

12 październik 2018 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.