• oferta terenów inwestycyjnych
 • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
 • Most na rzece Wiśle
 • Kopiec Kościuszki
 • Panorama miasta
Z prac Gminy

Badanie kontrolne - GUS

dodano przez: red.


Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

 • Badanie odbędzie się od 12 do 24 listopada 2021 r.
 • Celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych zebranych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
 • Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym.
 • Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021.
 • Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88.
 • Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis. gov. pl lub na infolinii 22 279 99 99.
 • Więcej informacji spis. gov. pl
04 listopad 2021 Czytaj więcej

Propozycja kinowa na najbliższe dni

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Zapraszamy do kina IMPRESJA na film FURIOZA w dniach 6 - 8 listopada godzina 19:00.

04 listopad 2021 Czytaj więcej

Warsztaty wokalne z Kubą Jurzykiem w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Zapraszamy na warsztaty wokalne z Kubą Jurzykiem
Termin:
5 listopada godz. 17.00 - 22.00
6 listopada godz. 12.00 - 19.00

 

Warsztaty realizowane są w ramach projektu "Ocalić od zapomnienia...", a dofinansowane z konkursu grantowego „DZIAŁAJ LOKALNIE 2021", dofinansowanego ze środków Programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) oraz Ośrodka Działaj Lokalnie: Fundacja Aktywizacji i Rozwoju FARMa.
 
04 listopad 2021 Czytaj więcej

Protokół z dn. 2.11.2021

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Protokół z dn. 2.11.2021 z konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

ZAŁĄCZNIK:

Protokół

04 listopad 2021 Czytaj więcej

Cyfrowa Gmina "GRANTY PPGR"

Dodano przez: A.K. 

SKŁADANIE WNIOSKÓW ZOSTAŁO WYDŁUŻONE DO JUTRA -

3 LISTOPADA DO GODZINY 16:00

W związku z możliwością ubiegania się o 100% dofinansowania na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów bądź tabletów dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich, którzy zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i będących członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR, w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Gmina Połaniec przekazała na początku tygodnia do placówek oświatowych tę informację i można w tych szkołach pobrać właściwe dokumenty. Z uwagi na fakt, iż program przeznaczony jest dla uczniów zamieszkujących Gminę Połaniec, ale mogą oni uczęszczać do szkół poza gminą (wskazanie jest co do miejsca zamieszkania ucznia), natomiast przodek w linii prostej mógł pracować w PPGR na terenie Gminy Połaniec jak i poza nią, w innej gminie objętej PPGR, zwracamy się z prośbą o złożenie stosownych oświadczeń wraz ze wskazaniem czy ma to być komputer stacjonarny, laptop bądź tablet, do dnia 2 listopada do godz. 16:00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.

02 listopad 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K.

INFORMACJA
 
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że w dniu 2 listopada 2021 roku został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Połaniec, położonej w Połańcu przy ulicy Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 01 Połaniec jako działka nr 5544 o powierzchni 0,1349 ha. 
Ogłoszenie przetargowe podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec a także wraz z załącznikami na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: www.portal.polaniec.eu oraz Biuletynu Informacji Publicznej polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
 
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w wydaniu świętokrzyskim Gazety Wyborczej, na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
 
 
02 listopad 2021 Czytaj więcej

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wsparcia rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz pożyczek dla MŚP.
Spotkanie odbędzie się 4 listopada 2021 r. na sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu o godz. 12:00.

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie na spotkanie 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Program spotkania informacyjno - szkoleniowego

02 listopad 2021 Czytaj więcej

KOLEJNE POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE. TYM RAZEM NA BUDOWĘ WODOCIĄGÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA „OSIEDLU WINNICA”, OSIEDLU W OKOLICY KOPCA KOŚCIUSZKI”, OSIEDLU MAZURKA”, OSIEDLU KRAKOWSKIM” ORAZ W MIEJSCOWOŚCIACH WYMYSŁÓW I RUSZCZA

Dodano przez: A.K. 

W ramach Polskiego Ładu edycja I Miasto i Gmina Połaniec złożyła do Programu 3 wnioski:
 
1. Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
W ramach realizacji inwestycji planuje się wybudowanie wodociągów i  kanalizacji sanitarnej niezbędnej do rozbudowy i rozwoju czterech powstających osiedli domków jednorodzinnych w Winnicy, os. w okolicy Kopca Kościuszki, os. Mazurka i os. Krakowskiego.
Wartość  dofinansowania nie może przekroczyć 5mln zł.
 
2. Budowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Inwestycja ta przewiduje budowę dróg z infrastrukturą  techniczną, czyli  chodnikami i  oświetleniem, a także wodociągów,  kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla uzbrojenia terenu pod budowę osiedli jedno i wielorodzinnych –  Lipowego, Krakowskiego II i ul. Strumykowej, w tym Całodobowego Domu Pomocy, który zapewni warunki do realizacji opieki dla osób starszych, schorowanych.
Wartość  dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł.
 
3. Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Połańca.
W ramach inwestycji planuje się budowę głównej magistrali ciepłowniczej i sieci ciepłowniczych na terenie miasta Połaniec, budowę ok. 180 sztuk węzłów ciepłowniczych, budowę monitoringu sieci ciepłowniczej.
Wartość  dofinansowania bez kwotowego ograniczenia.
02 listopad 2021 Czytaj więcej

Z sukcesem zakończyliśmy kolejny projekt …

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

W październiku zakończyliśmy projekt ,,Bez ściany między nami - współpraca, integracja, relaks’’, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie. Celem projektu było wzmocnienie współpracy międzygminnej mieszkańców Połańca i Rytwian oraz wspólne spędzenie czasu wolnego. Były to dla nas ciekawe kulturalnie i trudne ze względu na ograniczenia pandemiczne miesiące. Dzięki współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, Kołem Gospodyń Wiejskich „Rudzianki” z Rudy, Ochotniczą Strażą Pożarną w Maśniku, Stowarzyszeniem „DZIAŁAJ Z ENERGIĄ” i Towarzystwem Kościuszkowskim z powodzeniem udało się zrealizować wszystkie, zaplanowane działania. 
29 październik 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Informujemy, iż w dniu 5 listopada 2021 r. o godz. 12:00 nastąpi całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych, a jednocześnie skrócenie czasu przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego i pozostałych zdarzeń z obszaru dowodów osobistych.

Związane jest to z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

29 październik 2021 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.