• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

dodano przez: G.S

22 maj 2019 Czytaj więcej

STREFA MAŁEGO KINOMANA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

22 maj 2019 Czytaj więcej

INFORMACJA

dodano przez: G.S

W związku z intensywnymi opadami deszczu niosącymi ryzyko podtopień i zalań oraz mogącej wystąpić sytuacji kryzysowej powodującej zagrożenie życia, zdrowia lub mienia prosimy o kontakt pod następujące numery telefonu:

Alina Dudek – tel. 692 456 566
Anna Łysiak – tel. 721 156 573

21 maj 2019 Czytaj więcej

PROPOZYCJE KINOWE NA WEEKEND

dodano przez: G.S

21 maj 2019 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

dodano przez: G.S

21 maj 2019 Czytaj więcej

W kierunku bezpieczeństwa

Dodano przez: K.B.

21 maja bieżącego roku w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec podpisano umowę na remont dróg gminnych na terenie Połańca uszkodzonych w wyniku nawalnych deszczy. Umowę po stronie Gminy Połaniec podpisał Zastępca Burmistrza Roman Adamczak, natomiast wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlane Polbud Tomasz Darowski. Remont swoim zakresem obejmuje:
- drogę gminną nr 366019T (ul. Sportowa w Połańcu);
- drogę gminną nr 366021T (w miejscowościu Rudniki)
Remont  tych zniszczonych dróg był koniecznością i jest niezbędny w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców ale również wszystkich użytkowników.
Całe zadanie opiewa na kwotę 188 425, 05 zł. Zakończenie prac przewidziane jest natomiast na 30 sierpnia 2019 r. Na powyższe zadanie Gmina Połaniec otrzymała promesę na dofinansowanie zadania. Wysokość dotacji wynosić będzie 374.000 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

21 maj 2019 Czytaj więcej

Zapisy na wyjazd studyjny do Warszawy 14-15.06.2019

dodano przez: G.S

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły (gminy: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany) do uczestnictwa w ostatnim wydarzeniu realizowanego projektu własnego w ramach przedsięwzięcia 1.1.6 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego – zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka oraz handel hurtowy i detaliczny.

Ostatnim elementem z cyklu wydarzeń realizowanych w ramach projektu operacji własnej LGD pt. „Integracja branż kluczowych na obszarze LGD – Dorzecze Wisły” będzie 2-dniowy wyjazd studyjny do Warszawy.

Uczestnikami wyjazdu studyjnego mogą być przedsiębiorcy (lub ich przedstawiciele) działający w  branżach kluczowych zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju, firm rozpoczynających swą działalność oraz chcących rozwijać się lub dywersyfikować swą działalność w kierunku branż kluczowych dla LGD.

21 maj 2019 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.