• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

OFERTA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

dodano przez: red.


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu ma przyjemność poinformować, iż ponownie ruszamy z zajęciami Jogi i Zdrowego Kręgosłupa. Zapisy ruszają 21.02.2022 (poniedziałek) od godz. 8.00 pod numerem telefonu 15 8651 120 wew. 22.

 

16 luty 2022 Czytaj więcej

NOWY KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI Z WIZYTĄ W URZĘDZIE

dodano przez: red.


Podkomisarz Damian Łasak 14 lutego 2022 roku przyjął obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Połańcu.

Podkomisarz Damian Łasak, służbę w policji zaczął w czerwcu 2002 roku w Oddziałach Prewencji Policji w Warszawie. Ponownie został przyjęty do służby w listopadzie 2007 roku. Pracował w pionie prewencji policji w Ostrowcu. Ostatnie cztery lata był tu kierownikiem rewiru dzielnicowych. Poprzedni komendant tej jednostki, podinspektor Krzysztof Jaskólski, awansował na zastępcę komendanta powiatowego w Pińczowie.

W dniu dzisiejszym nowy Komendant - Pan Damian Łasak i Kierownik Ogniwa ds. Prewencji Komisariatu Policji w Połańcu - asp. szt. Leszek Sapa złożyli wizytę
pełniącemu funkcję Burmistrza – Panu Jackowi Nowakowi.


 

16 luty 2022 Czytaj więcej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej dostępna będzie pod adresem:

LINK do transmisji on-line

https://youtu.be/egPnd_9kQE4

W przypadku zerwania transmisji powyższy link przestanie działać. W takim wypadku transmisję będzie można znaleźć na kanale Rady Miejskiej w Połańcu pod adresem: LINK do kanału Youtube RM w Połańcu

https://www.youtube.com/c/ObradySesjiRadyMiejskiejwPo%C5%82a%C5%84cu/live

16 luty 2022 Czytaj więcej

Piękny finał okrągłej rocznicy!

dodano przez: red.


14 lutego 2022 roku,  minęła 80. rocznica powstania Armii Krajowej , największej tajnej organizacji wojskowej Polskiego Państwa Podziemnego, a do nas dotarła  wiadomość o wspaniałych wynikach uzyskanych w ogólnopolskim konkursie." Ludzie, miejsca i walki Armii Krajowej" dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, organizowanym przez Delegaturę IPN w Kielcach pod honorowym patronatem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Mam ogromną przyjemność poinformować Państwa, że nasz uczeń, absolwent Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu, a obecnie uczeń II klasy Zespołu Szkół  Technicznych w Mielcu - Maciej Jarzyna wraz z kolegą - Pawłem Wałęgą zajęli  II miejsce za pracę pt. "Nasz bohater - Mieczysław Korczak". W kwietniu bieżącego roku w Warszawie podczas uroczystości organizowanych przez Światowy Związek Armii Krajowej odbędzie się uroczysta gala wieńcząca tenże konkurs.

Szczególne podziękowania kierujemy do doktora, Radnego Rady Miejskiej w Tarnowie - Pana  Romana Korczaka za udostępnienie cennych materiałów, zdjęć z rodzinnych zbiorów, Prezesa Towarzystwa Kościuszkowskiego, Pana Radosława Matusiewicza,  za udostępnienie  wszelkich dokumentów, zdjęć, Pani dr Gabrieli Kurylewicz, która brawurowo wykonała kompozycję swojego ojca – Andrzeja, znaną Państwu z serialu „Polskie Drogi”, później wykorzystaną na potrzeby pracy konkursowej.

Zwycięzcom gratulujemy!

                                                                           Małgorzata Dalmata-Konwicka

 

 

16 luty 2022 Czytaj więcej

UWAGA! ALARM

dodano przez: red.


Prezes Rady Ministrów zarządzeniem nr 32 z dnia 15 lutego 2022 roku wprowadził stopień alarmowy ALFA-CRP obowiązujący na terenie całego kraju od dnia 15.02.2022 roku od godz.23:59 do dnia 28.02.2022 roku do godz. 23:59.

 Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych wymienionych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie CRP dotyczą potencjalnego zagrożenia w cyberprzestrzeni.

W  związku z czym prosimy o zachowanie zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia oraz bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej.

16 luty 2022 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

15 luty 2022 Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

Dodano przez: A.K. 

                                                                              Połaniec, dnia 15.02.2022 r.
ZAWIADOMIENIE
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), zwołuję sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 16 lutego 2022 roku – godz. 11:00.
.
Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna 129 (parter) w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu
 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2022 rok.
4. Zamknięcie obrad.
 
/x – do porządku obrad
mogą być wprowadzane dodatkowe tematy
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Stanisław Lolo
 
 

Zebranie Komisji:
16.02.2022 r. - 10:30 – wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisja Rolnictwa i Komisja Budżetowa
 

INFORMACJA

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej. Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki.

Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

15 luty 2022 Czytaj więcej

UCZCILI 80. ROCZNICĘ UTWORZENIA ARMII KRAJOWEJ

dodano przez: red.


W tym roku obchodzimy 80. rocznicę powstania Armii Krajowej – najsilniejszej i najlepiej zorganizowanej podziemnej armii europejskiej II wojny światowej. Po agresji niemieckiej i sowieckiej we wrześniu 1939 roku życie państwa zeszło do konspiracji. Rząd polski działający na uchodźstwie kontynuował działalność władz państwowych z lat 1918-1939. W podziemiu odtworzono struktury władzy cywilnej oraz siłę zbrojną. Na mocy rozkazu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych generała Władysława Sikorskiego 14 lutego 1942 roku powstała Armia Krajowa.

ŚWIATŁO DLA BOHATERÓW

Pamiętając o tych wydarzeniach naszej historii pełniący funkcję Burmistrza – Pan Jacek Nowak oraz delegacje z poszczególnych placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy w Połańcu uhonorowali żołnierzy AK zapalając znicze i składając kwiaty na skwerku z pomnikiem ku czci żołnierzy Armii Krajowej.

14 luty 2022 Czytaj więcej

Obradowali druhowie OSP powiatu staszowskiego

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

W związku z zakończeniem obecnej 5-letniej kadencji Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, podczas zjazdu, jaki odbył się w dniu 12 lutego br. wybrano nowe władze. Prezesem Zarządu został druh Grzegorz Rajca, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach.
 
14 luty 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.