• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Nowa pracownia edukacyjna w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu

Dodano przez: A.K. 

      W dniu 31.10. 2018 r. został podpisany protokół przekazania  pomocy dydaktycznych dla  Szkoły Podstawowej w Połańcu na wyposażenie pracowni edukacyjnej. 
W uroczystym otwarciu pracowni uczestniczyli przedstawiciele Gminy Połaniec m. in.  zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Pan Roman Adamczak, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Żugaj,a także koordynator projektu Pani Joanna Bugaj. Szkołę Podstawową reprezentowała m. in. Pani Dyrektor Gabriela Zielińska, koordynator projektu, a zarazem nauczyciel Pani Ewa Kopacz, nauczyciele zaanagażowani w projekt oraz młodzież, która dokonała symbolicznego przecięcia wstęgi.
Po oficjalnych przemówieniach sala została przekazana do dyspozycji uczniów.
 
 
31 październik 2018 Czytaj więcej

Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej coraz bliżej

Dodano przez: K.B.

Gmina Połaniec w 2017 r. podjęła działania w celu realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec”. Projekt zakłada budowę 20 mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminach Staszów i Połaniec. Jest to odpowiedź na problem jakim jest negatywny wpływ wysokich poziomów emisji gazów i pyłów na zdrowie i życie. Najważniejszymi celem projektu jest ograniczenie złych skutków zanieczyszczeń powietrza jak i poprawa efektywności energetycznej instytucji publicznych. Zgodnie z raportem opublikowanym w 2017 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach największe emitory punktowe zanieczyszczeń należą do branży energetycznej i przemysłowej, a największa koncentracja emisji zanieczyszczeń znajduje się w powiecie staszowskim. Dlatego też by zmienić zaistniałą sytuację Gmina Połaniec zdecydowała o podjęciu działań w celu realizacji projektu. Ważne jest dla Gminy Połaniec by zwiększyć udział energetyki odnawialnej w gospodarce energetycznej oraz by wspierać produkcję energii z OZE i skoordynować działania z krajowymi instrumentami finansowymi. Gmina dostrzega również potrzebę oszczędnego wykorzystywania zasobów naturalnych.

31 październik 2018 Czytaj więcej

Nowe ceny za energię elektryczną dla Gminy Połaniec

dodano przez: G.S.

Ważna informacja dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec. W dniu 15 października 2018 r. dokonano otwarcia złożonych ofert do przetargu na dostawę energii elektrycznej na 2019 rok dla Gminy Połaniec.

Zamówienie obejmuje zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz funkcjonowania Urzędu Miasta i  Gminy Połaniec oraz innych jednostek, tj. Przedszkola Publicznego w Połańcu, Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu, Szkoły Podstawowej w Zrębinie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu, Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy, Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu, Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Połańcu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Maśniku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszczy, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu, Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowe PROPOL w Osieku i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Połańcu.

Najniższa złożona oferta, otrzymana od firmy ENERGA Obrót S.A., to cena 337,60 zł za MWh, a łączna jej wartość to kwota 1 585 861,18 zł. W porównaniu do roku bieżącego jest to wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej na rok następny o kwotę 652 702,01 zł, tj. o ok. 56% za MWh.

31 październik 2018 Czytaj więcej

REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC - 2018 r.

dodano przez: G. S.

Powrócmy do historii działań podejmowanych w zakresie budowy i remontów obiektów na terenie Miasta i Gminy Połaniec i zobaczmy ile w przeciągu ostatnich lat podjęto różnorodnych kroków w tym zakresie. Informacje podsumowujące rozpoczynamy od 2007 roku do chwili obecnej. Przegląd będzie pojawiał się w zestawieniu rocznym.

31 październik 2018 Czytaj więcej

"7 UCZUĆ" W NAJBLIŻSZY WEEKEND W KINIE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

30 październik 2018 Czytaj więcej

NOWOCZESNY CIĘŻKI SAMOCHÓD RATOWNICZO - GAŚNICZY DLA GMINY POŁANIEC

dodano przez: G.S

Miasto i Gmina Połaniec wzbogaciło się o nowoczesny samochód ratowniczo - gaśniczy. Pojazd posłuży druhom z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu. Jest to samochód terenowy z napędem 6x6 i kabiną 6-cio osobową oraz posiada pełne wyposażenie w niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy, zgodnie ze standardami KG PSP. Zabudowa pojazdu wykonana z profili nierdzewnych z poszyciem aluminiowo – kompozytowym w układzie skrytek 3+3+1. Na wyposażeniu znajduje się m. in. zbiornik wody o pojemności 5500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 550 litrów, dwuzakresowa autopompa o wydajności 3200 litrów na minutę, wyciągarka, maszt oświetleniowy i działko wodno-pianowe.

30 październik 2018 Czytaj więcej

Ślubujemy - być pilnymi i wzorowymi uczniami …

Dodano przez: K.B.

Ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych jest jedną z najpiękniejszych uroczystości szkolnych. Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem dla dziecka i jego rodziców. Dziecko poznaje nowe środowisko, kolegów, nauczycieli. Bardzo się stara, żeby sprostać nowym obowiązkom. Chce wśród poznanych osób znaleźć swoje miejsce. „Uroczyste ślubowanie” niewątpliwie staje się dla dziecka symbolem przyjęcia go do grona społeczności szkolnej. W Gminie Połaniec, aż trzy szkoły „wzbogaciły się” o nowych uczniów. Uroczystości ślubowania odbyły się w Szkole Podstawowej w Zrębinie, w Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu oraz w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy. W każdej z tych placówek tego wyjątkowego dnia pierwszoklasiści „popisali się” swoimi umiejętnościami i wiedzą, zdając pierwszy poważny egzamin szkolny. W uroczystościach wzięli udział uczniowie klas pierwszych, ich koledzy i koleżanki ze starszych klas i wszyscy nauczyciele. Świetności i wagi tym wydarzeniom dodali zaproszeni goście i rodzice. W uroczystościach udział wzięli m. in. Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec Jacek Tarnowski, Skarbnik Gminy Małgorzata Żugaj, radni oraz prezesi, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych.

30 październik 2018 Czytaj więcej

Dla Przedsiębiorców, dla Seniorów – czyli Karta Seniora Miasta i Gminy Połaniec

Dodano przez K.B.

Już od dłuższego czasu w Gminie Połaniec działa „Karta Seniora”. Do programu może przystąpić każdy mieszkaniec Miasta i Gminy, mający 60 lat i stałe miejsce zamieszkania w naszej gminie.  Szczególne podziękowania należą się przedsiębiorcom, którzy już przystąpili do programu. Dziękujemy Państwu za zaangażowanie. Dzięki Państwa życzliwości i dobroci wielu naszych seniorów będzie mogło korzystać z rabatów, ulg i zwolnień. Jednocześnie zachęcamy pozostałych przedsiębiorców i instytucje do przyłączenia się do programu. Jesteśmy otwarci na współpracę z kolejnymi Partnerami, którzy będą razem z Nami współtworzyć Kartę Seniora Miasta i Gminy Połaniec. Program ten okazał się w naszej gminie strzałem w dziesiątkę, o czym świadczy ilość wydawanych kart. Partnerem programu może zostać każdy, kto chce wesprzeć mieszkańców naszego miasta i gminy poprzez zaoferowanie im specjalnych usług i zniżek. Każdy partner może przystąpić do udziału w programie w dowolnym czasie i na dowolny okres i może sam określić wysokość ulg, zniżek lub świadczeń oferowanych seniorom. Państwa udział w projekcie z pewnością będzie potwierdzeniem zaangażowania w cele społeczne i wrażliwości na sytuację osób starszych, a tym samym zyskacie Państwo rozpoznawalność firmy i dobry wizerunek. Serdecznie zapraszamy.

 

30 październik 2018 Czytaj więcej

OFERTA PRACY

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

30 październik 2018 Czytaj więcej

Niepodległa - do hymnu!

Dodano przez: K.B. Materiał nadesłany

30 październik 2018 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.