• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

INFORMACJA

Dodano przez: A.K.

W związku z otrzymanym zgłoszeniem ciągłych przypadków zaśmiecania otoczenia wokół pojemników do segregacji odpadów, zlokalizowanych w Połańcu pomiędzy ulicami Orzeszkowej i Reymonta informujemy, iż po konsultacji z mieszkańcami pojemniki zostaną usunięte.
01 kwiecień 2021 Czytaj więcej

Podziękowania dla policji

Dodano przez: A.K. 

      W dniu 30 marca 2021 roku na ręce nadkom. Krzysztofa Jaskólskiego - Komendanta Komisariatu Policji  w Połańcu oraz wyróżnionych sierżantów sztabowych Piotra Godzwona i Konrada Kardasia, złożono podziękowania za  pełen profesjonalizm i poświęcenie w ratowaniu życia ludzkiego. Ich szybka reakcja i podjęcie działań ewakuacyjnych domowników z płonącego domu nie zważając na bezpośrednie zagrożenie swojego życia, bądź zdrowia pozwoliła zapobiec ogromnej tragedii. Mundurowi pokazali jak umiejętność pomocy w sytuacji kryzysowej jest niezwykle istotna, ponieważ od jak najszybszego podjęcia działań ratunkowych w zdarzeniu zależy niejednokrotnie zdrowie i życie drugiego człowieka.Życzymy wszelkiej pomyślności i wytrwałości w podejmowaniu kolejnych wyzwań.
          Niech trudna i odpowiedzialna  służba  przynosi poczucie spełnienia i będzie źródłem satysfakcji i zadowolenia.
01 kwiecień 2021 Czytaj więcej

Spis już się rozpoczął!

dodano przez: red.


Dziś rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021), który przeprowadzony będzie na terenie całego kraju. Spis jest najważniejszym badaniem ze statystyki ludności - realizowany jest co 10 lat i obejmuje całą populację ludności oraz mieszkań. W przypadkuwielu cech demograficzno-społecznych, spisy powszechne są jedynym źródłem danych. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach, a na ich podstawie instytucje międzynarodowe i krajowe podejmują najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a dla nas bardzo ważny, bo jak głosi hasło rozpoczynającego się spisu #liczysiękażdy

01 kwiecień 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K.

I N F O R M A C J A
 
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku   gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.)Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że poprzez wywieszenie w dniu 30 marca 2021 roku, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przy ulicy Ruszczańskiej 27 został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Połańcu, gmina Połaniec, stanowiącej własność Gminy Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 5881/83 i 5881/84 o łącznej powierzchni 0,0071 ha, przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz ten został także zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz www.portal.polaniec.eu.
 
Załącznik:
30 marzec 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K.

I N F O R M A C J A  

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Zdzieci, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 381 o pow. 10,1900 ha, 384 o pow. 0,1100 ha, 392 o pow. 0,1400 ha, 419 o pow. 4,8100 ha, 420 o pow. 0,1200 ha, 453/1 o pow. 32.8400 ha, 480 o pow. 0,3500 ha i 536/1 o pow. 2,3900 ha.

Załącznik:

 

INFORMACJA

29 marzec 2021 Czytaj więcej

GIEŁDA PTACTWA JUŻ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ

dodano przez: red.


INFORMUJEMY, ŻE NAJBLIŻSZA GIEŁDA PTACTWA I ZWIERZĄT FUTERKOWYCH  ODBĘDZIE SIĘ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ TJ. 28.03.2021R.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

26 marzec 2021 Czytaj więcej

UWAGA!!! TYDZIEŃ SPISOWY - ZMIANA TERMINU

dodano przez: red.


Gminne Biuro Spisowe w Połańcu informuje, że z uwagi na sytuację epidemiczną  termin Tygodnia Spisowego zostaje przesunięty na tydzień następny, tj. od 12 do 16 kwietnia.


 

26 marzec 2021 Czytaj więcej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej

Link do transmisji Obrad Rady Miejskiej

https://youtu.be/LfFaJnED6As

25 marzec 2021 Czytaj więcej

"KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA" - MARZEC 2021

dodano przez: red.


"KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA"

NR 15 (54) MARZEC 2021

25 marzec 2021 Czytaj więcej

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY POŁANIEC

Szanowni Mieszkańcy,

W trosce o Wasze zdrowie z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną, Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec zwraca się z ogromną prośbą o przeanalizowanie, potrzeby bezpośredniego załatwienia spraw w Urzędzie Miasta i Gminy oraz jednostkach organizacyjnych.

O ile jest to  możliwe prosimy o kontakt:

- poprzez e-mail

- za pośrednictwem usługi ePUAP

- telefoniczny (aktualny wykaz w załączeniu)

Jednocześnie informujemy, że urząd funkcjonuje na dotychczasowych zasadach, ale troska o Państwa zdrowie skłania nas do skierowania prośby o rozważenie konieczności bezpośrednich wizyt.

Przypominamy również, iż na terenie urzędu istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki w sposób prawidłowy, zachowanie bezpiecznej odległości (nie mniejszej niż 1,5m), dezynfekcja rąk przed przystąpieniem do wypełniania dokumentów oraz konieczność pomiaru temperatury w przypadku wizyty w pokoju, w którym chcą Państwo załatwić sprawę.

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów telefonów Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu
ul. Ruszczańska 27
tel. (15) 865 04 20
fax (15) 865 56 60
e-mail: ops@poczta.polaniec.eu
 
Kierownik
tel. (15) 865-04-20
Księgowość
tel. (15) 865-12-97
Świadczenia rodzinne; Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
tel. (15) 865-82-82
Fundusz alimentacyjny; Karta Dużej Rodziny
tel. (15) 865-82-82
Dział realizacji świadczeń z pomocy społecznej
tel. (15) 865-56-60
Pracownicy socjalni
tel. (15) 865-04-26
tel. (15) 865-82-33
tel. (15) 865-04-27
Świadczenia wychowawcze 500+ / Dobry Start 300+
tel. (15)865-04-20
 
Wykaz numerów telefonów - Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Połańcu
 
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. (15) 865 58 10
fax. (15) 865 00 76
e-mail: scuw@poczta.polaniec.eu
 
Kierownik
tel. (15) 865 58 10
Sekretariat
tel. (15) 865 58 10
Wieloosobowe stanowisko ds. w zakresie obsługi rachunkowej (księgowość)
tel. (15) 865 08 55
Wieloosobowe stanowisko ds. w zakresie obsługi finansowej (płace)
tel./ fax. (15) 865 00 76

Zwracam się z ogromną prośbą o wyrozumiałość, ponieważ wszystkie działania podejmowane są w trosce o bezpieczeństwo i wspólne dobro.

 


 

24 marzec 2021 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.