• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC - 2010 r.

dodano przez: G. S.

Powrócmy do historii działań podejmowanych w zakresie budowy i remontów obiektów na terenie Miasta i Gminy Połaniec i zobaczmy ile w przeciągu ostatnich lat podjęto różnorodnych kroków w tym zakresie. Informacje podsumowujące rozpoczynamy od 2007 roku do chwili obecnej. Przegląd będzie pojawiał się w zestawieniu rocznym.

17 październik 2018 Czytaj więcej

Opracowanie koncepcji budowy Centrum Senioralnego w Połańcu oraz Przychodni Zdrowia w Połańcu

Dodano przez: K.B.

Centrum Senioralne w Połańcu oraz Przychodnia Zdrowia to dwie inwestycje, do realizacji których Gmina Połaniec dąży od dłuższego czasu. Wstępna koncepcja budowy Centrum Senioralnego przewidywała budowę budynku energooszczędnego i w dużej mierze samowystarczalnego przeznaczonego dla ok. 80 pensjonariuszy. Druga z inwestycji natomiast przewiduje budowę nowego budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Ruszczańskiej, gdzie mieścić się będą nowe gabinety lekarskie i dla pacjentów dostępne będą nowe usługi przy jednoczesnym funkcjonowaniu „starej” Przychodni. W celu realizacji wyżej wspomnianych zadań w dniu 12.10.2018 r. ogłoszono przetarg na „Opracowanie koncepcji budowy Centrum Senioralnego w Połańcu oraz Przychodni Zdrowia w Połańcu”. Każdy zainteresowany wykonaniem usługi może złożyć ofertę do 22.10.2018 r., do godziny 11. Obie inwestycje były szeroko konsultowane ze społeczeństwem, a ogłoszony przetarg to kolejny etap działań samorządu w celu realizacji obu zadań.

16 październik 2018 Czytaj więcej

"3 GODZINY ZA 1 GROSZ" - zapraszamy do zapoznania się z nowym obiektem basenowym w Połańcu!

dodano przez: G.S

DO ODBIORU KARNETU WYMAGANE JEST
OKAZANIE DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI.

16 październik 2018 Czytaj więcej

INFORMACJA

dodano przez: G.S

16 październik 2018 Czytaj więcej

Wesoło jesienią...

dodano przez: G.S

16 październik 2018 Czytaj więcej

Sesja on-line Rady Miejskiej w Połańcu

Dodano przez: K.B.

Dnia 01.10.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu podpisana została umowa na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego kompleksowe zarządzenie pracami Rady Miejskiej w Połańcu. Wykonawcą umowy jest firma Infover s.a. z siedzibą w Kielcach, o stronie Gminy Połaniec umowę podpisał Roman Adamczak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec. Zakupiony system podniesie jakość pracy samorządu połanieckiego i niewątpliwe ją ułatwi. Podpisana umowa wiąże się m.in. z dostawą 17 tabletów do celów obsługi posiedzeń Rady Miejskiej, dostawą systemu transmisji obrad z posiedzeń na żywo przez Internet, dostawą systemu dyskusyjnego oraz audio-wizualnego na potrzeby obsługi posiedzeń Rady.

16 październik 2018 Czytaj więcej

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Połaniec

Dodano przez: K.B.

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe wydarzenie obchodzone corocznie zwłaszcza w środowisku nauczycielskim. „Dzień nauczyciela” jest dobrą okazją by docenić wagę edukacji w życiu każdego człowieka jak i podziękować osobom, które tą edukację przekazują na co dzień. Nauczyciele to grupa zawodowa, która wykazać się musi nie tylko ogromną wiedzą ale przede wszystkim pasją. Niezliczone pokłady cierpliwości, umiejętność przekazania wiedzy, życzliwość to tylko nieliczne zalety jakie posiadać powinien dobry nauczyciel. Przygotowanie najmłodszych pokoleń do życia i odnajdywania się w środowisko to nie lada  zadanie, z którym poradzić sobie muszą nauczyciele. Niejednokrotnie to właśnie nauczyciel jest pierwszym wzorem do naśladowania w życiu dziecka. To nauczyciel wznosi pierwsze filary, na których potem budujemy swoje dalsze życie. Rola osób, które spotykamy na swojej drodze od najmłodszych lat w murach szkoły jest bardzo często niedoceniana. Dzień edukacji narodowej, potocznie zwany dniem nauczyciela to dobra okazja, by podziękować tym, którzy przekazywali nam swoją wiedzę, doświadczenia w okresie edukacji i okazać wdzięczność za trud wkładany w codzienne wykonywanie swoich obowiązków. Tegoroczne święto w Gminie Połaniec obchodzone było 11 października w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Frekwencja dopisała bowiem sala zapełniona była po brzegi.

16 październik 2018 Czytaj więcej

Konferencja organizowana z Urzędem Miejskim w Ostrowcu Świętokrzyskim - 17 października godz. 10:45

Dodano przez: A.K. Materiał nadeslany

Szanowni Państwo, 
w imieniu Stowarzyszenia Parasol dla Życia oraz Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, przypominamy o Konferencji na temat priorytetów w profilaktyce chorób zakaźnych w regionie. 
Spotkanie odbędzie się jutro, czyli 17 października br. o godz. 10:45, w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Sandomierskiej 26A w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W załączeniu przesyłamy szczegółowe informacje na temat spotkania. Serdecznie Państwa zapraszamy. 
 
 
Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy i współorganizatorzy projektu samorządowego Zdrowie Człowiek Profilaktyka
 
 
 
16 październik 2018 Czytaj więcej

POŁANIEC... TAK ZMIENIAŁO SIĘ MIASTO... TAK ZMIENIAŁA SIĘ GMINA. INFRASTRUKTURA DROGOWA 2007 - 2018

dodano przez: D.R

Kompleksowa poprawa nawierzchni, remont i budowa chodników, tworzenie nowych miejsc parkingowych ma za zadanie podniesienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy użytkowników. Stan infrastruktury drogowej jest ważnym czynnikiem stymulującym rozwój gospodarczy, dlatego samorząd Połańca  przywiązuje tak dużą wagę do tego by budować i modernizować drogi. W ostatnich latach infrastruktura drogowa miasta i gminy Połaniec przeżyła znaczny rozwój. Corocznie na ten cel przeznacza się środki finansowe z czego buduje się, bądź remontuje wiele kilometrów dróg. Wartym podkreślenia jest fakt że jeszcze ponad 10 lat temu, na terenie gminy Połaniec , istniało wiele dróg o nawierzchni gruntowej, koniecznych i potrzebnych do modernizacji ułatwiających dzisiaj znacznie funkcjonowanie mieszkańców. Przez ten okres, corocznie samorząd starał się przeznaczyć odpowiednie środki na budowę bądź przebudowę dróg, gdyż rozwój infrastruktury drogowej jednoznacznie przekłada się na rozwój gminy. Dobrze rozbudowana infrastruktura drogowa to jeden z głównych celów, jakie stawia przed sobą Samorząd Połańca. Z budżetu województwa przekazywane są środki na budowę, remonty i modernizację dróg o znaczeniu gminnym, powiatowym czy wojewódzkim. Członkostwo w Unii Europejskiej daje możliwość pozyskania znacznych środków zewnętrznych z programów realizowanych przez Polskę. Dzięki nim w istotny i zauważalny sposób wzrasta funkcjonalność rozwiązań komunikacyjnych. Z każdego możliwego źródła finansowania korzysta również Połaniec skutecznie pozyskując środki na przebudowę i odbudowę infrastruktury drogowej. Powrócmy do historii budownictwa drogowego w Połańcu i zobaczmy ile w przeciągu ostatnich lat wybudowano, bądź zmodernizowano kilometrów dróg. Informacje podsumowujące połaniecką infrastrukturę rozpoczynamy od 2007 roku do chwili obecnej. Wykaz większości zrealizowanych inwestycji drogowych prezentujemy w zestawieniu rocznym.

 

(kliknij na obrazek, aby zobaczyć)

(kliknij na obrazek, aby zobaczyć)

(kliknij na obrazek, aby zobaczyć)

cz. I - (kliknij, aby zobaczyć)

cz. II - (kliknij, aby zobaczyć)

(kliknij na obrazek, aby zobaczyć)

(kliknij na obrazek, aby zobaczyć)

(kliknij na obrazek, aby zobaczyć)

(kliknij na obrazek, aby zobaczyć)

(kliknij na obrazek, aby zobaczyć)

(kliknij na obrazek, aby zobaczyć)

(kliknij na obrazek, aby zobaczyć)

(kliknij na obrazek, aby zobaczyć)

16 październik 2018 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.