• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Aktualności

KOLEJNE DROGI GMINNE BĘDĄ REMONTOWANE!

2013-03-25 07:49
W ubiegłym tygodniu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, doszło do uroczystego podpisania dwóch umów dotyczących odbudowy i przebudowy kolejnych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
 
Umowy zostały zawarte pomiędzy Burmistrzem Jackiem Tarnowskim – reprezentującym Miasto i Gminę Połaniec a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o. reprezentowanym przez prezesa – Krzysztofa Kępę i prokurenta – Adriannę Kosior – Szyszkowską.

Przy podpisaniu umów obecni byli również: Zastępca Burmistrza – Jarosław Kądziela, Przewodniczący Rady Miejskiej w Połańcu – Stanisław Lolo, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Zdzisław Kwiatkowski oraz Andrzej Wawrzyniec, Radni Rady Miejskiej – Zbigniew Porębski, Krzysztof Woźniak oraz Jerzy Misiak, Prezes PGK w Połańcu i Radny Powiatu Staszowskiego – Jacek Nowak, Skarbnik Gminy – Małgorzata Żugaj, Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego – Danuta Bobrowska oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.
 
Pierwsza z podpisanych umów dotyczyła Przebudowy dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – 2013”.
 
Przebudowa dróg gminnych ma polegać na sfrezowaniu nawierzchni asfaltowej, a następnie wykonaniu nowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej warstwa profilująca, warstwa ścieralna wraz z remontem i budową chodników oraz parkingów.
 
Przedmiotem umowy objęte są następujące drogi gminne w Połańcu:
 
1) Przebudowa drogi gminnej nr 366196T – ul. S. Czarnieckiego
2) Przebudowa drogi gminnej nr 366171T – ul. A. Madalińskiego
3) Przebudowa drogi gminnej nr 366170T – ul. T. Kościuszki
4) Przebudowa drogi gminnej nr 366188T – ul. Żapniowskiej
5) Przebudowa drogi gminnej nr 366167T – ul. H. Kołłątaja
6) Przebudowa drogi gminnej nr 366228T, 366227T, 366219T – ul. Kosynierów
7) Przebudowa drogi gminnej nr 366191T – ul. W. Witosa
8) Przebudowa drogi gminnej nr 366178T – ul. Gen. Zajączka
9) Przebudowa drogi gminnej nr 366116T – łącznik ul. A. Madalińskiego z  ul. T. Kościuszki
 
Wartość inwestycji brutto: 2 669 788 zł
- Dofinansowanie: 1 175 117 zł (50% kosztów kwalifikowanych)
- Starostwo Powiatowe Staszów: 20 000 zł
- Miasto i Gmina Połaniec:  1 494 671 zł


Druga umowa dotyczyła Odbudowy dróg gminnych na terenie gminy Połaniec zniszczonych w wyniku powodzi.

Odbudowa dróg gminnych będzie polegać na wykonaniu podbudowy tłuczniowej i zjazdów, wykonaniu nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej warstwa profilująca oraz warstwa ścieralna, odmuleniu rowów, wykonaniu przepustów i poboczy oraz ustawieniu odpowiednich znaków drogowych.
 

Przedmiotem umowy objęte są następujące drogi gminne:

1) Odbudowa drogi gminnej nr 366154T w miejscowości Maśnik od km 0+000 do km 0+887
2) Odbudowa drogi gminnej nr 366218T w miejscowości Rybitwy od km 0+000 do km 0+650
3) Odbudowa drogi gminnej nr 366084T w miejscowości Wymysłów od km 0+000 do km 0+300
4) Odbudowa drogi gminnej nr 366242T w miejscowości Wymysłów od km 0+000 do km 0+200
5) Odbudowa drogi gminnej nr 366075T w Połańcu od km 0+000 do km 0+130

Wartość inwestycji brutto: 320 744 zł

Inwestycje te będą miały ogromny wpływ na  poprawę bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców.
Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
 Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec. Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.