• oferta terenów inwestycyjnych
  • Budowa mostu - fotorelacja
  • atrakcje turystyczne
  • UROCZYSTA INAUGURACJA KAMPANII PROMOCYJNEJ OFERTY INWESTYCYJNEJ
  • Place zabaw
Aktualności

Kolejny odcinek drogowy przejdzie remont jeszcze w tym roku

dodano przez: Dominika

Dzięki pozyskanej promesie w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych w tym roku wyremontowana zostanie droga gminna o numerze 366081 T w miejscowości Rudniki od km 0+500 do km 0+850. Wysokość dotacji wynosić będzie 73 000 zł., nie więcej niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. Umowa na realizację została podpisana 30 listopada 2016 roku w sali narad budynku Urzędu Miasta i Gminy Połaniec. Termin jest do 28.12.2016 roku. Przeprowadzenia remontu podjął się Zakład Remontowo – Budowlany „DARBUD” Darowski Adam, ul. Długa 60, Kłoda; 28-236 Rytwiany. Prace wynikające z zakresu umowy to m.in. mechaniczne ścinanie drzew, karczowanie zagajników, formowanie nasypów, podbudowa, warstwa asfaltowa, wykonie pobocza, a także oczyszczanie rowów z namułu. Umowę z wykonawcą zawarł burmistrz, Jacek Tarnowski w obecności radnego – Adama Łańki i pracowników urzędu. Wartość umowy to 133 235, 00 zł brutto.

01 grudzień 2016 Czytaj więcej

Biblioteka w Połańcu na II miejscu w województwie świętokrzyskiem wg Ogólnopolskiego Rankingu Bibliotek 2016

dodano przez: Dominika

W tegorocznym rankingu bibliotek, organizowanym przez Instytut Książki i redakcję dziennika Rzeczpospolita, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu zajęła drugie miejsce w województwie świętokrzyskim. Ranking obejmował ponad 800 bibliotek z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast do 15 tys. mieszkańców. Placówki oceniano według takich kryteriów statystycznych jak powierzchnia biblioteki w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, liczba czytelników, ilość zakupionych nowych książek w 2015 roku, wielkość księgozbioru nabytego po 2005 roku, dostęp do nowych mediów (stanowiska komputerowe i internet, strona internetowa, katalog on-line), liczba stale dostępnych tytułów czasopism, działające przy bibliotece kluby czytelnicze, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Na pozycję rankingową biblioteki miały też wpływ kryteria finansowe, a mianowicie udział procentowy dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy oraz wysokość pozyskanych przez bibliotekę środków pozabudżetowych.

29 listopad 2016 Czytaj więcej

Propozycja kinowa

dodano przez: Dominika

29 listopad 2016 Czytaj więcej

MIKOŁAJKI TUŻ TUŻ

dodano przez: Dominika

29 listopad 2016 Czytaj więcej

„Nie daj się złapać w sieć…” Dni Profilaktyki w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Połańcu

dodano przez: Dominika

Program, którego celem  było zapobieganie uzależnieniom od komputera, telefonu, Internetu u młodzieży był realizowany w dniach 14.11.2016 r. – 25.11.2016 r. w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Połańcu. W ramach programu odbyło się wiele interesujących dla młodzieży działań.

29 listopad 2016 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.3 TWORZENIE NOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KONKURS NR 3/2016

dodano przez: Dominika

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych. W ramach tego naboru finansowane będą operację, których celem będzie rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 12 - 30.12.2016 r.

Szczegółowe informacje o naborze, dokumentacja konkursowa, wzory wniosków i oświadczeń zamieszczone zostały poniżej.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 listopad 2016 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 TWORZENIE NOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PRZEZ OSOBY DO 29 ROKU ŻYCIA KONKURS NR 2/2016

dodano przez: Dominika

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia. W ramach tego naboru finansowane będą operację, których celem będzie rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje.

Grupę defaworyzowaną stanowią osoby do 29. roku życia (w tym studenci i absolwenci). Wybór tej grupy wynikał z konsultacji społecznych oraz danych zawartych w statystykach. Zdecydowana większość ankietowanych przy tworzeniu LSR wskazała osoby młode oraz absolwentów szkół średnich i wyższych, jako grupę, która wymaga szczególnego wsparcia.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 12 - 30.12.2016 r.

Szczegółowe informacje o naborze, dokumentacja konkursowa, wzory wniosków i oświadczeń zamieszczone zostały poniżej.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 listopad 2016 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KONKURS NR 1/2016

dodano przez: Dominika

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej. W ramach tego naboru finansowane będą operacje, których celem będzie rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej, a także rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 12 - 30.12.2016 r.

Szczegółowe informacje o naborze, dokumentacja konkursowa, wzory wniosków i oświadczeń zamieszczone zostały poniżej.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 listopad 2016 Czytaj więcej

Najmłodsi pomagają bezdomnym zwierzętom

dodano przez: Dominika

W listopadzie 2016 roku w przedszkolach na terenie Połańca trwała akcja charytatywna na rzecz Schroniska w Strzelcach, zbiórka trwała około dwa tygodnie. Dzięki dobrym, współczującym sercom naszych przedszkolaków oraz hojności ich rodziców zebraliśmy karmę, przysmaki, koce oraz zabawki dla podopiecznych schroniska. 16 i 17 listopada br. na koniec akcji przedszkolaków odwiedziła pani A. Włoch – pracownik schroniska, która z pasją i oddaniem poświęca się czworonogom. Chciała osobiście podziękować naszym przedszkolakom za ich pomoc.

29 listopad 2016 Czytaj więcej

UCZESTNICY WTZ NA VI OGÓLNOPOLSKIM MITYNGU PŁYWACKIM OSÓB Z NIEPEŁNĄ SPRAWNOŚCIĄ W TARNOWIE

dodano przez: Dominika

Dnia 18.11.2016r. uczestnicy WTZ wzięli udział w VI Mityngu Pływackim Osób z Niepełną Sprawnością zorganizowanym w Tarnowie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, Fundację Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji oraz Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II. W tegorocznej edycji Mitingu uczestniczyły 24 reprezentacje. Połaniecki Warsztat Terapii Zajęciowej reprezentowało 3 uczestników, którzy zajęli następujące lokaty:

Dorota Ziółkowska – I miejsce w stylu grzbietowym 25m

Konrad Wlazło – III miejsce w stylu dowolnym 25m

Zbigniew Wojdan– IV miejsce w kraulu na piersiach 25m.

28 listopad 2016 Czytaj więcej
POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
 Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec. Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.