• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Odnowiono most na rzece Czarnej w Połańcu

 Dodano przez: A.K.
     W ostatnim  czasie w Połańcu zostały odnowione barierki ochronne przy moście na rzece Czarnej. 
Zakres prac obejmował czyszczenie i malowanie, a cała inwestycja została wykonana przez GDDKiA. W chwili obecnej barierki mają kolor czerwony, są bardziej widoczne, a most zyskał nowy i estetyczny wygląd.
24 lipiec 2018 Czytaj więcej

Tereny inwestycyjne – inwestycja w przyszłość

Dodano przez: K.B.

Na terenie naszej Gminy znajdują się obszary inwestycyjne „A", „B", „B1”, „B2”, „C', „C1", „D" i „E" gotowe dla przedsiębiorców. Działki te posiadają walory, które powodują, że mogą one stać się dla inwestorów interesującym miejscem do lokowania swojego kapitału. Środki unijne pozwoliły przygotować kompleksowo uzbrojone tereny inwestycyjne we wszelkie media: wodociąg, gazociąg, kanalizację deszczową, sanitarną, ciepłociąg, gazociąg, kanalizację teletechniczną, sieć elektroenergetyczną, stację transformatorową, pompownię ścieków sanitarnych oraz oczyszczalnię wód gruntowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym, a także drogi do transportu ciężkiego, ciągi piesze oraz oświetlenie terenu. Najważniejsze korzyści płynące dla przedsiębiorców chcących związać się z naszymi terenami inwestycyjnymi to przede wszystkim świetna lokalizacja oraz szeroki wachlarz ulg i innych udogodnień.

24 lipiec 2018 Czytaj więcej

PROPOZYCJE KINOWE

Dodano przez: K.B. Materiał nadesłany

24 lipiec 2018 Czytaj więcej

Przed nami kolejne, muzyczne spotkanie

Dodano przez: K.B. Materiał nadesłany

24 lipiec 2018 Czytaj więcej

REWITALIZACJA ZESPOŁU PARKOWO - DWORSKIEGO W RUSZCZY

Dodano przez: A.K.
       Piękny zabytkowy Park w Ruszczy nabiera uroku. Dworek i park o łącznej pow. 6,84 ha. powstał pod koniec XVIII wieku i istnieje do dziś. Ostatnim właścicielem był Stanisław Knothe właściciel wielkiego majątku ziemskiego w Ruszczy i okolicach. Zabytkowy park stanowi spójny element zespołu parkowo - dworskiego, który jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków. W dniu 21.02.2017 r. w Warszawie został podpisany akt notarialny nabycia na własność Gminy Połaniec w formie darowizny zespołu parkowo – dworskiego. Pomysł na ratowanie wiekowego terenu kiełkował już od jakiegoś czasu natomiast realnych kształtów zaczął nabierać początkiem 2017 r., wtedy to w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec odbyły się konsultacje społeczne w sprawie wypracowania koncepcji zagospodarowania zespołu parkowo-dworskiego w Ruszczy. Była to inwestycja długo planowana i wyczekiwana. Każdy zainteresowany mógł podzielić się swoimi pomysłami w tym temacie, a tzw. „burza mózgów” to najlepszy sposób na wypracowanie najlepszych rozwiązań.
23 lipiec 2018 Czytaj więcej

Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec

dodano przez: G.S

W związku ze spadkiem stanu wody w rzece Wiśle poniżej stanu ostrzegawczego w dniu 22.07.2018 r. odwołano stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gmny Połaniec.

23 lipiec 2018 Czytaj więcej

Ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec

dodano przez: G.S.

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Wiśle w dn. 20.07.2018 r. o godz. 03:35 ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego pełni dyżur oraz będzie podejmował niezwłocznie działania ratownicze w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej powodować zagrożenie.

Meldunki i informacje dotyczące monitorowania stanu wód, aktualnej sytuacji i przebiegu akcji ratowniczej, należy przekazywać do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, sekretariat -  pokój nr 218, tel. 15 8 650 305.

20 lipiec 2018 Czytaj więcej

Dbałość o środowisko naturalne – projekty realizowane przez Gminę Połaniec

Dodano przez: K. B.

Gmina Połaniec w swej działalności podejmuje szereg działań, których celem jest dbałość o czyste środowisko naturalne i ochrona tego środowiska. Jednym z przedsięwzięć, które przysłużą się środowisku jest realizacja projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec”. Projekt zakłada budowę 20 mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminach Staszów i Połaniec. Projekt tej jest odpowiedzią na problem jakim jest negatywny wpływ wysokich poziomów emisji gazów i pyłów na zdrowie i życie. Najważniejszymi celem projektu jest ograniczenie złych skutków zanieczyszczeń powietrza jak i poprawa efektywności energetycznej instytucji publicznych.

20 lipiec 2018 Czytaj więcej

Już wkrótce STREFA GIER w Połańcu

Dodano przez: K.B. Materiał nadesłany

20 lipiec 2018 Czytaj więcej

POSTĘPY PRAC MODERNIZACYJNYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W POŁAŃCU

Dodano przez: A.K
Trwają prace remontowe w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu polegające na termomodernizacji obiektu.
W chwili obecnej zakres remontu obejmuje:
• rozprowadzenie okablowania pod oświetlenie
• rozbiórkowe roboty w łazienkach
• prace dociepleniowe stropu nad ostatnią kondygnacją
• demontaż istniejącego ocieplenia ścian zewnętrznych i parapetów zewnętrznych
• montaż centralnego ogrzewania
 
20 lipiec 2018 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.