• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Mamy interaktywny zestaw multimedialny!

2011-11-08 12:24

CO TO JEST TABLICA INTERAKTYWNA?

Jest to urządzenie o wyglądzie dużej tablicy, współdziałające z komputerem i projektorem multimedialnym. Tablica pełni rolę wielkiego monitora, który reaguje na dotyk specjalnego pióra. dzięki temu osoba stojąca przy tablicy może obsługiwać dowolny program uruchomiony na komputerze. Tablica ma ponadto własne oprogramowanie ułatwiające pracę nauczycielowi oraz pozwalające na robienie notatek i zapisywanie ich w pamięci komputera.

„Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji w 2011 roku”, ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, to program pozwalający na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego pomocy rzeczowej. W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 277 wniosków, które zostały poddane ocenie formalnej, a także merytorycznej. Ze wszystkich szkół ubiegających się o interaktywny zestaw multimedialny najwyżej oceniono 53 wnioski, wśród których znalazł się  wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej w Połańcu. Otrzymaliśmy zatem wspaniały zestaw o łącznej wartości 18 857,00 zł.

Ten nowoczesny sprzęt to przede wszystkim nowe możliwości przekazywania wiedzy i nabywania umiejętności oraz ogromna frajda dla naszych uczniów. Z pewnością pozwoli on na wzbogacenie oferty edukacyjnej naszej szkoły oraz wpłynie na większą kreatywność w planowaniu pracy dydaktycznej. Nauczycielom pomoże wzbogacić warsztat pracy, wyzwolić twórcze inicjatywy czy nowatorskie pomysły. Uczniom pomoże nabyć nowe umiejętności oraz zwiększy ich motywację do nauki. Mamy nadzieję, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie znajdą przyjemność w pracy z nowym zestawem, a zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnej technologii przyniosą efekt w postaci lepszego poznania uczniów i ich zainteresowań.

Tablica budzi ogromną ciekawość i jest atrakcją dla wszystkich użytkowników. Radość przynoszą nowe odkrycia jej zastosowań i możliwości. Cieszymy się bardzo, że nasz projekt uzyskał akceptację i dziękujemy organizatorom konkursu za otrzymane wsparcie. 

Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.