• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Aktualności

DLA INWESTORÓW = DLA MIESZKAŃCÓW INAUGURACJA KAMPANII PROMOCYJNEJ OFERTY INWESTYCYJNEJ W POŁAŃCU

2013-07-09 15:25

5 lipca 2013r. - dzień niezwykle ważny dla mieszkańców Połańca, dla całego regionu i dla zainteresowanych inwestowaniem i lokowaniem swojego kapitału w nieruchomości położone właśnie na terenie gminy Połaniec. Tego dnia zainaugurowano kampanię promującą Miasto i Gminę Połaniec, terenów inwestycyjnych, jak również uroczyste otwarcie strefy „C” – terenu zlokalizowanego przy drodze krajowej 79 Kraków-Sandomierz, w pełni uzbrojonego i kompleksowo przygotowanego do dyspozycji przyszłych inwestorów. Uroczystość inaugurująca promocję oferty inwestycyjnej odbyła się z udziałem Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, a także wielu gości z województwa, powiatu, z udziałem lokalnej władzy samorządowej, radnych, sołtysów, burmistrzów i wójtów sąsiednich gmin, przedsiębiorców, dyrektorów, kierowników instytucji oraz wielu mieszkańców.

         

Zainaugurowanie kampanii promocyjnej i oddanie strefy inwestycyjnej „C” poprzedziła wizyta wicepremiera Piechocińskiego i marszałka Jarubasa na strefie inwestycyjnej – „A” zajmującej 2,2 ha, dziś nowoczesny plac handlowy, przy ul. Krakowskiej, gdzie była okazja do rozmów z lokalnymi przedsiębiorcami i mieszkańcami gminy. Następnie goście zwiedzili część Połańca, gdzie mieli okazję zobaczyć i naocznie przekonać się jak dużo do zaoferowania ma Miasto i Gmina Połaniec. Była to prezentacja namacalnego przykładu, że infrastruktura i dynamiczny rozwój Połańca sprawiają, iż dla przedsiębiorców jesteśmy atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej. Zanim jednak nastąpił moment przecięcia wstęgi odbyła się debata publiczna w Centrum Kultury i Sztuki, w której wzięła udział liczna społeczność lokalna. Tutaj wicepremiera i marszałka przywitała pokazem artystycznym i kwiatami grupa przedszkolaków i młodzież.

                 

Spotkanie otworzył Burmistrz - Jacek Tarnowski z radością informując zebranych, że właśnie rusza promocja przyszłościowej oferty inwestycyjnej nadmieniając, iż jest to wynik dużej pomocy ze strony marszałka. „Od dziś zaczynamy ciężką pracę, aby zdobyć inwestorów” powiedział burmistrz. W celu stworzenia silnej marki związanej z ofertą inwestycyjną Miasto i Gmina Połaniec zakłada realizację ambitnych zadań związanych z przeprowadzeniem kampanii promocji gospodarczej sztandarowych inwestycji. Następnie burmistrz oddał głos wicepremierowi Piechocińskiemu  dziękując za tę wspaniała wizytę.W swoim przemówieniu wicepremier przypomniał swój ostatni pobyt w Połańcu i dziękował występującym na scenie deklarując, że koszyczek kwiatów od przedszkolaków zostanie przekazany do kancelarii premierowi Donaldowi Tuskowi. Do Połańczan Wicepremier Piechociński  skierował  szczególnie ważne słowa: „Trzeba pokazać, że jest dobrze, nie można wymagać tylko od innych, trzeba mieć wartości i je pielęgnować, pokazywać patriotyzm. W tym czasie danym od Boga trzeba strzec pokory i dobra, które jest w nas.  Mamy pewne zobowiązania wobec Polski i wobec młodego pokolenia. Ważne, abyśmy pilnowali wspólnoty, którą tworzymy”. Podczas debaty Wicepremier Piechociński przyznał, że gospodarka spowolniła, a głównym problemem jest brak miejsc pracy. Musimy każdego dnia być lepsi, sprawniejsi, bardziej innowacyjni. Polityka powinna służyć ludziom i gospodarce, a my powinniśmy rozumieć problemy. Jestem dumny z tego, że w Połańcu w ciągu ostatnich 6 miesięcy powstało tak wiele dobrych miejsc. Wicepremier podziękował także za tak liczną obecność na spotkaniu.

Szczególne podziękowania Wicepremier złożył w stronę Połańczan za myślenie strategiczne wspominając o budowie mostu i strefach inwestycyjnych. W Połańcu wicepremier potwierdził informacje, że zapadła decyzja o wydłużeniu funkcjonowania w Polsce specjalnych stref ekonomicznych do 2025/26 roku.  Zwrócił uwagę, że kraj ma  najwyższy obok Koreańczyków wskaźnik przedsiębiorczości. Dlatego chodzi o to, aby pobudzić nasze narodowe inwestycje i aby budował się silny kapitał przedsiębiorczości., „[…] bo mamy wielki kapitał ludzki w postaci młodego pokolenia. Takie przykłady jak w Połańcu - stabilność, przewidywalność władzy, wyznaczanie zadań  i świadomość, że musimy otwierać się na zewnątrz są dziś bardzo ważne”. Wicepremier Piechociński zaapelował o zgodę i życzył pozytywnej oceny działań samorządowych wyrażając radość,  że w Połańcu są dobre, mądre przykłady. Zapowiedział także pełne wsparcie dla Połańca jeszcze w tej perspektywie unijnej.

Następnie Burmistrz Połańca Jacek Tarnowski otworzył debatę publiczną na temat tworzenia dobrych warunków do inwestowania i rozwoju gospodarczego., podczas której zebrani mogli zadać pytanie wicepremierowi i marszałkowi. Padały pytania dotyczące akcyzy na paliwo, ustawy o zamówieniach publicznych czy ustawy o samorządzie. Odpowiadając na pytania wicepremier powiedział, że  "chciałby, byśmy 1 stycznia przyszłego roku mieli pełne uregulowanie rynku energii i wsparcia OZE" podkreślając, iż jest to kluczowy warunek dla realizacji miliardowych inwestycji. Zdaniem wicepremiera, uregulowanie tej kwestii przyśpieszy szereg inwestycji. Wicepremier powiedział: "Szacujemy, że w tym obszarze na przestrzeni 10, 15 lat to może być nawet 60-80 mld złotych, dodatkowych, bardzo potrzebnych inwestycji, które będą kreować nowy popyt i wykorzystywać krajowy potencjał nie tylko w odnawialnych źródłach energii" Ocenił, że "w obszarze rywalizacji energetycznej, nie tylko w Europie rozstrzygną się losy konkurencyjności naszej gospodarki”. Wicepremier Piechociński pozytywnie ocenił "reaktywację na najwyższych z możliwych poziomów" zespołu energetycznego, którym kieruje. "Mamy zupełnie nową jakość w dyskusji na zapleczu rządu i wewnątrz rządu, stąd -za chwilę - będziemy mieli w podpisie pana prezydenta mały pakiet energetyczny, w lipcu lub na początku sierpnia wyjdzie duży pakiet energetyczny wraz z systemem wsparcia OZE" - zapowiedział. W odniesieniu do naszego miasta apelował, abyśmy doprowadzili by w nowo otwartym Zielonym Bloku w Połańcu była polska biomasa, tak aby dać dochody dla przestrzeni wiejskiej i rolniczej. Wicepremier zapowiedział także, że po raz kolejny zespół energetyczny ma zebrać się dzisiaj po posiedzeniu rządu i będzie dotyczył m.in. programu rozwoju energii jądrowej w Polsce.

Po udzieleniu wyczerpujących odpowiedzi ze strony wicepremiera głos zabrał Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Adam Jarubas, który złożył na wstępie gratulacje władzom i mieszkańcom Połańca za realizację sztandarowych inwestycji. Przyznał, że świadomość konieczności przeciwdziałania bezrobociu przekłada się tu w Połańcu na realizację przyszłościowych inwestycji – takich jak stworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych. Podziękował wicepremierowi, że prezentował twardy upór o przedłużenie stref ekonomicznych w kraju - tak bardzo istotnych dla przedsiębiorców. Przypomniał, że Połaniec czeka na ostateczną decyzję o włączenie terenów do takiej strefy – Starachowickiej Strefy Ekonomicznej. Wspomniał, że 14 stref do tej pory zainwestowało ponad 80 mld złotych i stworzono tam ponad 240 tys. miejsc pracy. „Cieszę się, że pytania do pana premiera były, o kwestie trudne, ale to dobrze, że wykorzystujemy jego obecność. Chcę podziękować władzom Połańca za determinację i kreowanie rozwiązań przyczyniających się do rozwoju miasta i regionu. Zdecydowaliście się na wyłożenie wkładu własnego, który połączony ze środkami unijnymi da nowe miejsca pracy. Jestem dumny, że mogę prezentować dziś Połaniec panu premierowi” - powiedział marszałek Adam Jarubas. Na koniec debaty Burmistrz Połańca podziękował marszałkowi od mieszkańców Połańca i powiatu za szeroką współpracę, wicepremierowi za wizytę i współpracę. Na ręce gości Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, Marszałka – Adama Jarubasa, Wicewojewody Świętokrzyskiego– Grzegorza Dziubka, Członka  Zarządu Województwa – Kazimierza Kotowskiego złożono kwiaty w podziękowaniu za wspaniałą wizytę i obecność w tak ważnym dla nas wszystkich wydarzeniu. Z kolei Burmistrz Połańca - Jacek Tarnowski na pamiątkę wizyty w Połańcu wręczył Wicepremierowi, Ministrowi Gospodarki obraz z wiezrunkiem Tadeusza Kościuszki. Zdobyta w trakcie konferencji wiedza będzie z pewnością wykorzystywana w procesie pozyskiwania inwestorów, licząc na efekty społeczno-gospodarcze  inicjujące rozwój.

Kolejnym punktem uroczystości było oficjalne oddanie terenu przeznaczonego na inwestycje – strefa „C” poprzedzonego konferencją prasową. Na połanieckiej strefie inwestycyjnej wicepremier złożył podziękowania na ręce Burmistrza - Jacka Tarnowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej - Stanisława Lolo i Marszałka – Adama Jarubasa za sfinalizowanie inwestycji, a  mieszkańcom za zaufanie do władzy samorządowej – bo przecież utworzenie stref inwestycyjnych wymagało i wielkiej pracy, wyobraźni i uruchomienia funduszy. „To bardzo ważne wydarzenie, gdyż Połaniec będzie przyciągał inwestorów, zarówno polskich i zagranicznych. Szczególnie liczymy na tych pierwszych. To jedne z najlepszych terenów inwestycyjnych w kraju i to jest doceniane”. Wicepremier potwierdził po raz kolejny niezwykle ważną informację o wydłużeniu w Polsce funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych do roku 2025/2026. „Bardzo ważne jest zatem jak najszybsze wykorzystanie tych terenów. Mamy nowy impuls dla inwestorów, gdyż przed nami nowa, atrakcyjna perspektywa finansowa” - powiedział wicepremier Piechociński. „Połaniec ma świetny kapitał ludzki i społeczny i zasługuje na to by odnaleźć inwestora”. Ogromną radość  przed oficjalnym otwarciem terenów inwestycyjnych wyraził Burmistrz Połańca - Jacek Tarnowski dziękując za pomoc w realizacji inwestycji – inwestycji będącej przykładem właściwej współpracy. Burmistrz zaprezentował pełną ofertę inwestycyjną gminy Połaniec podając informacje o zaletach naszych terenów inwestycyjnych – pełna infrastruktura, dogodna lokalizacja i otoczenie biznesowe, jak również  przywołując budowę mostu na Wiśle jako kolejny atut w perspektywie lokowania kapitału na naszych terenach inwestycyjnych. Następnie nastąpił uroczysty moment ważna chwila dla nas wszystkich otwarcie strefy inwestycyjnej C. Przecięcia wstęgi symbolizującej oddanie infrastruktury do dyspozycji przyszłych inwestorów dokonali Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas, Wicewojewoda Świętokrzyski – Grzegorz Dziubek, Członek Zarządu – Kazimierz Kotowski, Starosta Powiatu Staszowskiego – Andrzej Kruzel, Wicestarosta – Michał Skotnicki, Burmistrz Połańca – Jacek Tarnowski, Zastępca Burmistrza – Jarosław Kądziela, Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Lolo, władze GDF SUEZ Energia Polska S.A. Prezes Zarządu Grzegorz Górski, Prezes PGK – Jacek Nowak, Burmistrz Staszowa – Romuald Garczewski  i wykonawcy zadania w firmach: Edward Bąk – INSMONT E. BĄK,  Henryk Bednarski Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy Stabil, Wiesław Kopeć- Zakład Instalacji Elektrycznych.

Po akcie przecięcia wstęgi był czas dla reporterów. Marszałek Adam Jarubas powiedział, iż "w czasach, gdy zastanawiamy się, jak najlepiej chronić istniejące miejsca pracy, nie mogliśmy wydać lepiej tych pieniędzy lepiej, niż na przygotowanie tych terenów". Wyraził także głębokie przekonanie, że niebawem prezentowane tereny zapełnią się inwestorami. O kampanii promocyjnej mówił Burmistrz Połańca - Jacek Tarnowski. W jednym z wywiadów powiedział, że to co jest najważniejsze dla inwestora – kompleksowo przygotowany teren,  Połaniec już posiada, czekamy jednak na ostateczną decyzję z Ministerstwa Gospodarki o włączenie naszych terenów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Gmina Połaniec oddała do użytku ok. 56 ha nowych terenów inwestycyjnych usytuowanych nieopodal drogi krajowej i w pełni wyposażonych w infrastrukturę pozwalającą na prowadzenie działalności gospodarczej. To co wyróżnia nasze strefy to perspektywa posiadania lądowiska. Trwa obecnie adaptacja wybudowanej infrastruktury pod lądowisko dla helikopterów. Gmina Połaniec stworzyła atrakcyjny kompleks, otwierając tym samym drogę dla inwestorów. W oczekiwaniu, iż tereny te szybko przyciągną przedsiębiorców, którzy w zamian za ulgi w podatku dochodowym, zdecydują się na zainwestowanie w Połańcu i stworzą przy okazji nowe miejsca pracy rusza także promocja oferty. Jednym z większych atutów jest funkcjonowanie obiektu – elektrowni, co stwarza szansę na specjalizację podstrefy i skupienie wielu podmiotów z branży energetycznej. Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście odwiedzili zatem Zielony Blok i spotkali się z władzami GDF SUEZ Energia Polska S.A. Prezesem Zarządu - Grzegorzem Górskim i Wiceprezesem – Jerzym Kakiem. Podczas spotkania była rozmowa na temat sytuacji zakładu i możliwości funkcjonowania w kolejnym okresie oraz pracy nowego bloku energetycznego połączona na koniec  z wizytacją.

Punktem końcowym była wizytacja na placu budowy, gdzie powstaje most, który ma stworzyć kolejne połączenie między województwami: świętokrzyskim i podkarpackim.  Oddanie terenów inwestycyjnych to bez wątpienia najważniejsza inwestycja na przestrzeni ostatnich kilku lat –– Ma ona znaczenie strategiczne dla rozwoju gospodarczego gminy Połaniec. To, co najważniejsze, to fakt, że  udało się stworzyć infrastrukturę dla inwestorów. Inwestycja jest ukoronowaniem działań samorządu, to pomysł, który konsekwentnie przez kilka ostatnich lat był realizowany. Ostatnia uroczystość to dowód, że Połaniec może liczyć na wsparcie ze strony Ministerstwa Gospodarki i Urzędu Marszałkowskiego. Teraz rozpoczyna się praca z inwestorem duża rola leży po stronie gminy, która musi zachęcić inwestora by poza atutami inwestycyjnymi  - takimi jak lokalizacja, świetna komunikacja i kompleksowe tereny inwestycyjne zwrócił uwagę na pokłady energii młodych i wykształconych mieszkańców Połańca, którzy chcą pracować i stanowią prawdziwą siłę inwestycji! Potencjalny inwestor jak powszechnie wiadomo wnikliwie analizuje rynek, w tym infrastrukturę, więc nastawiamy się na mocne wyeksponowanie w następnym kroku promocyjnym naszych atutów w materiałach informacyjnych i serwisie internetowym z silnym akcentem na cechę wyróżniającą region, jako komunikatu wiodącego. Promocja sfery biznesowej i okołobiznesowej, ma za zadanie pokazać, że Połaniec jest miastem, w którym należy inwestować, mieszkać, wypoczywać i żyć.Tekst i foto: Dominika Reichert

 

Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
 Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec. Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.