• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Prace remontowe trwają – Urząd Miasta i Gminy Połaniec

Dodano przez: K.B.

 

 

Od dnia 18.05.2018 r. trwają prace remontowe Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu polegające na termomodernizacji budynku. Dla przypomnienia zakres prac obejmować ma:
    • Modernizację instalacji c.o. i c.w.u.;
    • Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia i ścian fundamentowych;
    • Wymianę stolarki okiennej;
    • Wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej;
    • Docieplenie stropu nad piętrem;
    • Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej;
    • Montaż instalacji fotowoltaicznej;
    • Wymianę oświetlenia na energooszczędne

14 sierpień 2018 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: K.B. Materiał nadesłany

 

13 sierpień 2018 Czytaj więcej

DOSTOSOWANIE OFERTY EDUKACYJNEJ DO AKTUALNYCH POTRZEB I OCZEKIWAŃ. PRACE REMONTOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZRĘBINIE NA FINISZU

dodano przez: G.S.

 

Wakacje w pełni, jednak nie oznacza to, że szkoły świecą pustkami. Okres letni to bowiem najlepszy czas, aby w placówkach przeprowadzić remonty i prace modernizacyjne. Po zakończeniu wakacji, uczniowie Szkoły Podstawowej w Zrębinie wrócą do zupełnie odmienionej placówki. W szkole trwa bowiem gruntowny remont.

Zakres wykonywanych prac obejmuje m. in. przebudowę dachu z wykonaniem systemu instalacji fotowoltaicznej, docieplenie ścian, wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej i stolarki okiennej, prace remontowe i ogólnobudowlane, wymianę wewnętrznych instalacji oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku (parking, chodniki, droga dojazdowa).

Prowadzone prace dobiegają końca. W chwili obecnej ukończono prace związane z przebudową dachu i montażem instalacji fotowoltaicznej, wymieniono m. in. stolarkę okienną i drzwiową, wykonano instalację elektryczną. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku oraz prace porządkowe wokół szkoły.

13 sierpień 2018 Czytaj więcej

JOLKA POŁANIECKA - rozwiązanie konkursu

dodano przez: G. S.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane rozwiązania jolki połanieckiej, którą można było znaleźć w lipcowym numerze biuletynu informacyjnego "KOSYNIER. Nasza Ziemia Połaniecka". Rozwiązaniem krzyżówki było hasło: "UNIWERSAŁ". Spośród wszystkich prawidłowych odpowiedzi rozlosowano nagrody: trzy zestawy upominków promujących Miasto i Gminę Połaniec.

LISTA NAGRODZONYCH:

1. Martyna Kaczmarczyk
2. Urszula Górska

3. Izabela Siemińska

Serdecznie gratulujemy!

Po odbiór nagród zapraszamy do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu
w dniu 16 sierpnia 2018 r. w godz. 8-16, pok. 215.

Wszystkich zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych
organizowanych przez nas konkursach i zabawach!

13 sierpień 2018 Czytaj więcej

Ceramiczne Opowieści z Dorzecza Wisły

Dodano przez: K.B. Materiał nadesłany

13 sierpień 2018 Czytaj więcej

KINO WAKACYJNE

dodano przez: G.S. Materiał nadesłany

13 sierpień 2018 Czytaj więcej

Ceramiczne Opowieści z Dorzecza Wisły

Dodano przez: K.B. Materiał nadesłany

Zakończył się pierwszy etap warsztatów ceramicznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej BEZ GRANIC w Połańcu działającego przy Środowiskowym Domu Samopomocy. Projekt „ Ceramiczne Opowieści z Dorzecza Wisły” finansowany jest w ramach projektu grantowego „ Kultywowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia nr 1.2.3 Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły (RLKS), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. "Ceramiczne Opowieści z Dorzecza Wisły" to inicjatywa kulturalna, która ma na celu podnieść świadomość mieszkańców na temat kultywowania dziedzictwa kulturowego regionu oraz promować środowisko naturalne i zasoby historyczno-kulturalne naszego regionu.

13 sierpień 2018 Czytaj więcej

DOŻYNKI 2018

dodano przez: G. S.

10 sierpień 2018 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

dodano przez: G. S.

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Zarządzenie Nr 87/2018

10 sierpień 2018 Czytaj więcej

JAK ZMIENIAŁA SIĘ INFRASTRUKTURA DROGOWA W MIEŚCIE I GMINIE POŁANIEC - 2010 r.

dodano przez: G. S.

Powrócmy do historii budownictwa drogowego w Połańcu i zobaczmy ile w przeciągu ostatnich lat wybudowano, bądź zmodernizowano kilometrów dróg. Informacje podsumowujące połaniecką infrastrukturę rozpoczynamy od 2007 roku do chwili obecnej. Przegląd będzie pojawiał się w zestawieniu rocznym.

 

CZ.IV 2010 ROK

cz. I - (kliknij, aby zobaczyć)

cz. II - (kliknij, aby zobaczyć)

09 sierpień 2018 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.