• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej dostępna będzie pod adresem:

LINK do transmisji on-line

https://youtu.be/eineackW0BI

W przypadku zerwania transmisji powyższy link przestanie działać. W takim wypadku transmisję będzie można znaleźć na kanale Rady Miejskiej w Połańcu pod adresem: LINK do kanału Youtube RM w Połańcu

https://www.youtube.com/c/ObradySesjiRadyMiejskiejwPo%C5%82a%C5%84cu/live

14 styczeń 2022 Czytaj więcej

WAŻNE DECYZJE NA SPOTKANIU

dodano przez: red.


W dniu dzisiejszym odbyły się spotkania przedstawicieli Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego PROPOL sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu z pełniącym funkcję Burmistrza – Panem Jackiem Nowakiem oraz pracownikami urzędu. Temat pierwszego spotkania dotyczył poszukiwania najlepszych rozwiązań oraz alternatyw na wypadek sytuacji kryzysowych.  Omówiono zdarzenie skażenia wody pitnej jakie miało miejsce w ostatnim czasie w Gminie Połaniec, Osiek i Staszów i określono zasadnicze problemy organizacyjne i techniczne. W szczególności chodzi o zapobieganie sytuacjom związanym z brakiem dostępu do wody i rozważenie w takim przypadku przez PGK opcji alterenatywnej dostawy wody z sieci wodociągowej w Gminie Rytwiany.  Rozmowy w tym temacie będą prowadzone w najbliższym czasie. Zapadła również decyzja o zorganizowaniu spotkania w starostwie z sanepidem, sztabem kryzysowym celem wypracowania i doskonalenia procedur zapobiegania i eliminowania na przyszłość sytuacji awaryjnych, w tym podjęcie działań zmierzających do przeprowadzania częstszych przeglądów.

14 styczeń 2022 Czytaj więcej

SŁODKIE PACZKI DLA PODOPIECZNYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

dodano przez: red.


 

Ośrodek Pomocy Społecznej, jak co roku zadbał o słodkie paczki dla podopiecznych. W ostatnim czasie świąteczne upominki są sukcesywnie  przekazywane do poszczególnych osób przez pełniącego funkcję burmistrza – Pana Jacka Nowaka i pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu.

 

14 styczeń 2022 Czytaj więcej

Prognoza niebezpiecznych zjawisk - wojewodztwo swietokrzyskie (PDF)

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

13 styczeń 2022 Czytaj więcej

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI

dodano przez: red.


PEŁNA WERSJA PO KLIKNIĘCIU W OBRAZEK

13 styczeń 2022 Czytaj więcej

Zjazd Miejsko - Gminny Delegatów Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Połaniec

Dodano przez: A.K. 

8 stycznia 2022 roku w remizie strażackiej w Rudnikach odbył się Zjazd Oddziału Miejsko – Gminnego OSP gminy Połaniec.
Prezesem ponownie został wybrany druh Stanisław Walczyk, który tą funkcję pełni od wielu lat. Jego zastępcami zostali wybrani z kolei druh Kamil Mazur i Krzysztof Marczewski, zaś nowym komendantem druh Paweł Motyl. W zjeździe wzięli udział między innymi druh Michał Skotnicki prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych straży Pożarnych w Staszowie, druh Mieczysław Madej sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnej w Staszowie, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach druh Grzegorz Rajca, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Połaniec Stanisław Lolo, pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Jacek Nowak oraz Skarbnik Gminy Połaniec Małgorzata Żugaj.
W trakcie spotkania zaproszeni goście złożyli wszystkim Noworoczne Życzenia,.
13 styczeń 2022 Czytaj więcej

Kabaret Nowaki w CKiSz

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

26.02.2022  godzina 20:00
Kabaret Nowaki w programie "Za granicą żartu" 
 
 
13 styczeń 2022 Czytaj więcej

Wizyta Jacka Nowaka w Elektrowni Połaniec

dodano przez: red.


W środę, 12 stycznia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Enei Elektrowni Połaniec z Panem Jackiem Nowakiem, który pełni funkcję burmistrza w Połańcu. Istotnym punktem spotkania była nowa perspektywa finansowa planowanych inwestycji oraz programy rozwojowe Elektrowni.

Podczas spotkania omówiona została aktualna sytuacja elektrowni wobec konkluzji BAT. Zaprezentowane zostały również podejmowane obecnie i planowane przedsięwzięcia związane z efektami środowiskowymi.  Dyskusja dotyczyła przyszłej współpracy Miasta i Gminy Połaniec z Eneą Elektrownią Połaniec w kontekście nowych możliwości finansowania.

Spotkanie było także okazją do omówienia bieżącej współpracy oraz zadań na najbliższy czas, jak również podziękowania za aktywną działalność społeczną oraz zaangażowanie na rzecz Połańca.

/Enea Połaniec/

13 styczeń 2022 Czytaj więcej

Współpraca samorządów – spotkanie w Połańcu

dodano przez: red.
Współpraca pomiędzy samorządami jest nieodzowna dla pełnego, wieloaspektowego rozwoju poszczególnych gmin. W dniu 12.01.2022r., w Połańcu, odbyło się spotkanie gmin i powiatu wchodzących w skład Obszaru Strategicznej Interwencji Dolina Wisły. Jego tematem było omówienie prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla OSI Dolina Wisły, wspólnego strategicznego dokumentu, stanowiącego podstawę pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej. Gminy wchodzące w skład OSI Dolina Wisły: Sandomierz, Klimontów, Koprzywnica, Opatów, Osiek, Ożarów, Zawichost, Pacanów, Połaniec, Staszów, Dwikozy, Lipnik, Łoniów, Łubnice, Obrazów, Rytwiany, Samborzec, Tarłów, Wilczyce, Wojciechowice (20 gmin) i jeden powiat - Powiat Sandomierz - zawarły porozumienie, w myśl którego opracują wspólną strategię, oznaczą cele, zadania i sposoby ich realizacji. Przedstawicieli gmin i powiatu sandomierskiego przywitał pan Jacek Nowak pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, wprowadzając w tematykę spotkania, a następnie oddał głos przedstawicielowi firmy Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” – wykonawcy zadania. W trakcie prelekcji i prezentacji przedstawiono: harmonogram prac nad strategią, wskazano też możliwości i sposób współpracy pomiędzy samorządami i wykonawcą. Kluczowe dla dokumentu będzie stworzenie diagnozy, wyznaczenie celu, wizji, a następnie poszukanie korzystnych, zintegrowanych projektów. Koniecznym będzie również skonsultowanie społeczne powstającego dokumentu nie tyko z mieszkańcami, ale i odpowiednimi instytucjami oraz zaopiniowanie go przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

13 styczeń 2022 Czytaj więcej

Wiślański Klaster Energii powołany

dodano przez: red.


11 stycznia w budynku Urzędu Miasta i Gminy doszło do podpisania porozumienia pomiędzy gminami (Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Szydłów, a firmą DOEKO GROUP Sp. z o.o.), na mocy którego został powołany Wiślański Klaster Energii. Celami działalności Klastra jest ograniczenie niskiej emisji na terenie Członków Klastra będących jednostkami samorządu terytorialnego, w tym poprzez inwestycje w OZE; zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii; rozwój OZE ze szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej; edukacja ekologiczna w zakresie OZE; wspieranie innowacyjnych technologii w zakresie efektywnego zarządzania energią (ICT i OT). Podczas spotkanie przedstawiciele poszczególnych gmin rozmawiali na temat rozwiązań i wdrażania pomysłów.

13 styczeń 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.