• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 109
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:44 dnia 27.07.2021
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(73), opatowski(74), ostrowiecki(74), sandomierski(74), starachowicki(71),
staszowski(76)
Ważność od godz. 13:00 dnia 27.07.2021 do godz. 24:00 dnia 27.07.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30
mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h lokalnie do 90 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie (6 powiatów) od 13:00/27.07
do 24:00/27.07.2021 deszcz 40 mm, grad, porywy 90 km/h. Dotyczy powiatów: buski,
opatowski, ostrowiecki, sandomierski, starachowicki i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
z gradem
Uwagi Brak.
 
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Małgorzata Marcinek
 Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
27 lipiec 2021 Czytaj więcej

KINO IMPRESJA ZAPRASZA NA FILMY

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Piotruś Królik 2: Na Gigancie (animacja , familijny)

30 lipca godz. 17.00

1 sierpnia godz. 15.00

2 sierpnia godz. 17.00

3 sierpnia godz. 11.00

Żużel   (melodramat, sportowy)  

30 lipca godz. 19.00

1 sierpnia godz. 20.00

 

2 sierpnia godz. 19.00

27 lipiec 2021 Czytaj więcej

Bieg Uniewersału połanieckiego odwołany

Informujemy, że z uwagi na brak wymaganej liczby osób tegoroczny Bieg Uniwersału połanieckiego zostaje odwołany.

23 lipiec 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. 

Szanowni Mieszkańcy
 
Pragniemy poinformować, że pojemniki do segregacji  służą wyłącznie do właściwego segregowania  odpadów komunalnych. Zabrania się wyrzucania innych  odpadów, na które nie ma odpowiednich pojemników oraz pozostawiania ich w pobliżu pojemników. Pozostałe odpady komunalne, zwłaszcza odpady wielkogabarytowe, urządzenia elektryczne i elektroniczne odbierane są z nieruchomości  podczas tzw. ,,wystawek’’, zgodnie z harmonogramem. Jeśli oddanie takich odpadów jest pilne właściciel  powinien je oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego  na terenie oczyszczalni ścieków  w miejscowości Łęg lub na bazie PGK w Połańcu.
Jeśli w dalszym ciągu odpady komunalne nie będą segregowane w odpowiednich pojemnikach, a pozostałe odpady będą pozostawiane obok tych pojemników, dotyczy to głównie pojemników tzw. ,,dzwonów’’ na terenie zabudowy jednorodzinnej, Gmina będzie musiała takie pojemniki usunąć.
Prosimy jednocześnie wszystkich mieszkańców o  segregację odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi frakcjami. 
22 lipiec 2021 Czytaj więcej

"Świętokrzyska Jatka" po raz kolejny w Połańcu. Mamy dużo chętnych zawodników!

dodano przez: red.


Odliczamy dni do Świętokrzyskiej Jatki w Połańcu!

W roku 2019 organizator imprezy przy wsparciu samorządu Połańca (Referat Komunikacji Społecznej i Promocji oraz Szkoła Podstawowa w Połańcu)  przeprowadził znakomitą imprezę sportową o ugruntowanej pozycji i renomie krajowej.

W rozmowie organizator – Pan Łukasz Korzeniewski wyraził zadowolenie i sposób podejścia samorządu w przygotowania poprzedniej imprezy, która przyciągnęła do Połańca ponad 200 osób.

Dlatego też i w tym roku decyzja zapadła, że będzie to Połaniec. Tym bardziej cieszy fakt, że jest to edycja jubileuszowa. Wydarzenie organizowane jest już po raz dziesiąty, natomiast sama świętokrzyska edycja po raz piąty. Impreza ma już ugruntowaną pozycję w kalendarzu imprez i renomę jednego z najważniejszych i najlepiej zorganizowanych wydarzeń sportowych tego typu w kraju. Obecnie zapisanych jest juz ponad 200 osób!!!

Początek imprezy zaplanowano na piątek, 6 sierpnia. O godzinie 16 odbędzie się otwarcie bazy. W godzinach 16-23 - przyjmowanie zgłoszeń, rejestracja zawodników. O 21:35 rozpocznie się odprawa techniczna trasy pieszej na 100 kilometrów. Start o 22.

Trasy zostały podzielone na dwie kategorie: piesze oraz rowerowe. Piesze będzie można pokonać w trzech wariantach: 25, 50 i 100 kilometrów, natomiast rowerowe w dwóch - 50 i 120. Trasa piesza 50 kilometrów i rowerowa na 120 kilometrów zaliczane są do cyklu Pucharu Polski w Maratonach na Orientację. Na trasie pieszej 100 kilometrów rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski 2021 i wyłonieni najlepsi zawodnicy w tym roku.

22 lipiec 2021 Czytaj więcej

Międzynarodowy Spływ Kajakowy biwakował w Połańcu

Dodano przez: A.K. 

Wczoraj 21 lipca w miejscowości Winnica położonej w gminie  Połaniec, przy rzece Wiśle zatrzymał się Międzynarodowy Spływ Kajakowy Vistuliada.

Spływ jest doroczną, kajakową podróżą Królowej Polskich Rzek - Wisłą. Każda edycja spływu pozwala nie tylko aktywnie spędzić czas z wiosłem w ręku, ale także poznać przyrodę  oraz dziedzictwo historyczne  i kulturowe nadwiślańskich miejscowości. 

22 lipiec 2021 Czytaj więcej

MUZYCZNE SPOTKANIA PRZY FONTANNACH

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Muzyczne spotkanie przy fontannach z zespołem RETRO BAND 
 
25 lipca -  godz. 18.00

 

Plac Uniwersału Połanieckiego 
21 lipiec 2021 Czytaj więcej

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 na półmetku

dodano przez: red.


Przypominamy, że rachmistrz dzwoni z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej 22 279 99 99.

Jeśli rachmistrz zadzwoni lub odwiedzi nas w domu, zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (art. 17a ust. 1-3) nie możesz odmówić mu przekazania danych.

 

Jeśli w trakcie rozmowy z rachmistrzem będziemy na różne sposoby unikać udziału w spisie, jest to równoznaczne z odmową, co może skutkować przekazaniem do organów ścigania zawiadomienia o niedopełnieniu obowiązku ustawowego i wszczęciem postępowania. Podstawą do takiego działania jest zapis z art. 17a ustawy narodowym spisie powszechnym: „Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu powszechnego z zastosowaniem metody wywiadu bezpośredniego lub metody wywiadu telefonicznego”.

Skąd kwota 5 tys. złotych możliwej grzywny? W Kodeksie wykroczeń znajdujemy zapis: „Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych” (art. 24).

Wszystko jest zatem precyzyjnie uregulowane i nie ma podstaw do kwestionowania zarówno obowiązku spisowego, jak i karania za unikanie spisu.

 

21 lipiec 2021 Czytaj więcej

WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ W SPRAWIE BUDOWY NOWYCH DRÓG

dodano przez: red.


W związku z ukazaniem się programu "Nowy Ład" Gmina Połaniec ubiegać się będzie o dofinansowanie dla dalszej części dróg gminnych w rejonie oś. Krakowskiego tj. w okolicy nowego placu targowego. Zgodnie z załączoną mapką, do już realizowanych dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -drogi oznaczone kolorem błękitnym, tut. urząd będzie starał się zrealizować nowe odcinki dróg oznaczonych kolorem zielonym. W związku z powyższym tut. urząd prosi o wyrażenie opinii wszystkich zainteresowanych osób o wskazanie wśród odcinków oznaczonych kolorem czerwonym (X1, X2, X3i X4) tych odcinków dróg, które powinny znaleźć się w pierwszej kolejności w zakresie składanego w/w wniosku o dofinansowanie.

Zaznaczyć należy że wszystkie nowe odcinki dróg pokrywają się z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego obowiązującego dla tego obszaru miasta Połańca. Opinie prosimy przesyłać na adres: sekretariat@poczta.polaniec.eu

20 lipiec 2021 Czytaj więcej

Stowarzyszenie ,, Z Tradycją w Nowoczesność” znów gotowe do działania!

dodano przez: red.


,,Nie trać czasu na nudę – spędź go razem z nami” to kolejny projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Połanieckiej ,, Z Tradycją w Nowoczesność”.  Tym razem będzie to działanie w ramach przedsięwzięcia  ,, NGO dla mieszkańców”. Zadanie skierowane jest do mieszkańców gminy Połaniec. Dofinansowane zostało ze środków ,,Europejskiego  Funduszu Rolnego  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.  Operacja pn. NGO dla mieszkańców  mająca na celu: wzmocnienie kapitału społecznego  z zachowaniem dziedzictwa lokalnego poprzez organizację szeregu działań kulturalnych , edukacyjnych i rekreacyjnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,, Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich  na lata 2014-2020. W realizacji zadania stowarzyszenie wspiera: Ochotnicza Straż Pożarna w Maśniku, Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszczy oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnikach.

W ramach projektu odbędzie się: Wakacyjny turniej piłki nożnej dzikich drużyn, Warsztaty florystyczne, wyjazd studyjny  Wisła- Koniaków- Cieszyn.

Projekt ma na celu stworzenie warunków do aktywności mieszkańców obszaru LGD- Dorzecze Wisły, wzmocnienie organizacji pozarządowych oraz kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację szeregu działań kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjnych.

Operacja NGO dla mieszkańców współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER „

Operacja przyczynia się do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność obszaru działania Stowarzyszenia LGD-Dorzecze Wisły  

Zapraszamy serdecznie dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w projekcie …..                                                                                    


 

20 lipiec 2021 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.