• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Uczniowie z Połańca zaprezentowali swoje osiągnięcia

dodano przez: G.S. Materiał nadesłany

Dyrektor Generalny do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej, Marc Lemaitre spotkał się z młodzieżą województwa świętokrzyskiego. Rozmowa w Filharmonii Świętokrzyskiej dotyczyła przyszłości Europy i założeń polityki Unii Europejskiej wobec młodych. Przed rozpoczęciem dyskusji, Dyrektor Lemaitre obejrzał prezentację regionalnych firm, start-up`ów i szkół, które prezentowały efekty swoich aktywności.

Technikum z Połańca było zaproszone przez Urząd Marszałkowski, jako jedna z trzech wiodących szkół w województwie. Maciek opowiadał o złocie na IPITEC w Bangkoku a Daniel, Łukasz i Artur prezentowali nasze aktywności w ramach ROBOLAB-u.

07 marzec 2018 Czytaj więcej

Co słychać w Żłobku „Kraina Malucha” w Połańcu?

dodano przez: G.S. Materiał nadesłany

Nasz Żłobek „Kraina Malucha” oferuje najmłodszym  szerokie spektrum różnych zajęć. Indywidualne podejście do każdego dziecka sprawia, że ma ono  szansę poczuć się prawie jak we własnym domu. Dzieci w żłobku otacza się szczególną uwagą, ciepłem, troską i akceptacją. Plan zajęć w żłobku zakłada, że są pewne stałe elementy w ciągu dnia, których nie da się uniknąć. Do stałych punktów programu żłobka zalicza się m.in.: pory posiłków, zabiegi higieniczne oraz leżakowanie. Jeśli chodzi o zajęcia to wszystkie prowadzone są w formie zabaw, które mają na celu wszechstronną edukację, dostosowaną do wieku, możliwości poznawczych i zainteresowań dziecka, a ponadto służą rozwojowi konkretnych umiejętności. Są to głównie zajęcia służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne i dźwiękonaśladowcze, rozwijanie mowy i myślenia, nauka rymowanek i wyliczanek oraz zabawy paluszkowe. Zajęcia w żłobku dla dzieci to doskonała lekcja samodzielności. Ogromnym przeżyciem dla dzieci są uroczystości organizowane w żłobku: Spotkanie z Mikołajem, Dzień Babci i Dziadka czy Bal Karnawałowy. Wszystkie te wydarzenia są bogatym doświadczeniem dla naszych najmłodszych.

07 marzec 2018 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 DZIAŁANIA NIEKOMERCYJNE TWORZĄCE WARUNKI DO AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW KONKURS NR 14/2018

dodano przez: G.S. Materiał nadesłany

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców. W ramach naboru finansowane będą operacje, których celem będzie budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i/lub turystycznej przystosowanej do obsługi co najmniej 1 000 osób rocznie.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 3 kwietnia - 16 kwietnia 2018 r.

07 marzec 2018 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2 ROZWÓJ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KONKURS NR 13//2018

dodano przez: G.S. Materiał nadesłany

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych. W ramach naboru finansowane będą operację, których celem będzie rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej, a także rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 3 kwiecień - 16 kwiecień 2018 r.

07 marzec 2018 Czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA "AGROTECH 2018"

dodano przez: G.S.

07 marzec 2018 Czytaj więcej

"KUBEK BIZNESU" zawita do Połańca!

dodano przez: G.S.

07 marzec 2018 Czytaj więcej

AKTYWNE FERIE DLA KAŻDEGO…

dodano przez: G.S. Materiał nadesłany

Ferie zdecydowanie były za krótkie ..... Tak powie każdy uczeń, który po dwutygodniowej przerwie poszedł do szkoły. Dla większości z nich czas słodkiego lenistwa minął za szybko. Pozostały jednak fajne wspomnienia. Część dzieci i młodzieży, która nie opuściła Połańca ferie spędzała aktywnie. Zajęcia, warsztaty, spotkania jak co roku zaproponowała Miejsko Gminna Biblioteka  Publiczna w Połańcu z filią w Ruszczy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Połańcu – oddział gimnazjalny, Zespół Szkół w Połańcu, Centrum Kultury i Sztuki oraz Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy. Miejscem spotkań, aktywnego wypoczynku i kulturalno – artystycznej zabawy była sala widowiskowa, pracownia plastyczna, kręgielnia, biblioteka, sale gimnastyczne i pracownie szkolne.  Kto wziął udział w akcja "Zima w mieście i gminie Połaniec 2018" nie narzekał na nudę i brak zajęć.

07 marzec 2018 Czytaj więcej

ZEBRANIE OSIEDLOWE

dodano przez: G.S.

06 marzec 2018 Czytaj więcej

Młodzieżowa Rada Miejska działa…

         dodano przez: D. R.

   W dniu 02.03.2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Połańcu. Młodzi radni z zapałem i ogromnymi zapasami dobrych chęci podjęli pracę na rzecz samorządu połanieckiego. Mimo, że Młodzieżowa Rada ma charakter konsultacyjny każdy z członków potraktował swoje zadania z odpowiednią powagą, co jest gwarancją zaangażowania i efektywności powołanych Radnych. Obrady Młodzieżowej Rady Miejskiej w Połańcu poprowadził przewodniczący Karol Grabowski. W obradach udział wziął: Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec Jacek Tarnowski, Zastępca Burmistrza Roman Adamczak, sekretarz Gminy Mieczysław Machulak, Pracownik Rady Miejskiej Grażyna Dziarmakowska oraz opiekun grupy. Powołanie Rady ma na celu kształtowanie w młodych ludziach poczucia obowiązku, odpowiedzialności obywatelskiej oraz zaangażowania w życie samorządu. Jak pokazała kolejna sesja z 2 marca cele te są realizowane, bowiem od samego początku rada z zapałem przystąpiła do pracy. Przed stwierdzeniem prawomocności obrad, radni Młodzieżowej Rady Miejskiej, którzy na I sesji byli nieobecni złożyli ślubowanie.

06 marzec 2018 Czytaj więcej

POZYTYWNE MYŚLENIE BARDZO WAŻNE W ŻYCIU - O PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W POŁAŃCU W PIGUŁCE

dodano przez: D. R.

Zajęcia z psychologiem odbywają się, w zależności od potrzeby, indywidualnie lub grupowo. Zadaniem psychologa jest w pierwszej kolejności zbudowanie pozytywnego kontaktu terapeutycznego z podopiecznym oraz szeroko pojmowana diagnostyka mająca na celu poznanie indywidualnych możliwości, predyspozycji, zainteresowań podopiecznego oraz zakresu wymaganej pomocy czy wsparcia. Podczas spotkań z psychologiem uczestnicy zajęć uczą się poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym – poprzez treningi umiejętności społecznych, interpersonalnych, komunikacyjnych, treningu rozwiązywania sytuacji trudnych i radzenia sobie ze stresem, rozwijaniu umiejętności z zakresu inteligencji, w tym inteligencji emocjonalnej. Podopieczni otrzymują wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych, uczą się przeciwdziałać i  rozwiązywać pozytywnie konflikty. Rozmowy z psychologiem dotyczą zarówno poważnych trudności życiowych, problemów codziennych, jak i zdarzeń i radości z życia każdego z podopiecznych. Podstawą każdej rozmowy jest dyskrecja i zaufanie.

06 marzec 2018 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.