• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Propozycja kinowa

dodano przez: Grzegorz

09 maj 2017 Czytaj więcej

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

dodano przez: Dominika

Roślina: Śliwa domowa
Agrofag: Owocnice śliwowe

Data rozpoczęcia zabiegów: 2017-05-08

Szczegóły:
Śliwom zagrażają owocnice śliwowe.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania owocnic śliwowych należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Zalecenia:
Na śliwach występują: owocnica żółtoroga i owocnica jasna.
Larwy zimują w kokonach w glebie. Lot owadów dorosłych rozpoczyna się w II połowie kwietnia, na kilka dni przed kwitnieniem śliw, tuż przed fazą białego pąka kwiatowego i kończy po kwitnieniu. Samice składają jaja pod skórkę działek kielicha lub pod skórkę kielicha. Larwy wylęgają się pod koniec opadania płatków kwiatowych i wygryzają zawiązki owoców.

Na początku białego pąka kwiatowego zawiesza się na drzewach śliwy białe pułapki lepowe (min. 3 pułapki na 1ha sadu), które przegląda się co 2-3 dni, notując każdorazowo liczbę odłowionych owadów.

Progiem ekonomicznej szkodliwości dla owocnic śliwowych jest:
• odłowienie 80 dorosłych osobników średnio na 1 pułapkę lepową do końca fazy kwitnienia.

Zabieg zwalczający wykonuje się pod koniec opadania płatków kwiatowych.

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zastosowaniu środków ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga - kliknij tutaj, 
2) Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kliknij tutaj.

Uwagi:
Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania 
w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:
1. Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i 
stosowania. 
2. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla 
zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków 
ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych 
środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, 
w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
3. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
4. Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników 
profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41
w/w ustawy.
5. Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia
dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 
 

 

09 maj 2017 Czytaj więcej

UWAGA! PRZYMROZKI

dodano przez: Dominika

09 maj 2017 Czytaj więcej

INFORMACJA

dodano przez: Grzegorz

Protokół

08 maj 2017 Czytaj więcej

MŁODZI I AMBITNI – ZAPAŚNICY Z POŁAŃCA MOGĄ LICZYĆ NA WSPARCIE SAMORZĄDU

dodano przez: Dominika

Podczas kwietniowej sesji  samorząd Połańca docenił trud sportowców.  Mowa o młodych, ambitnych osobach, na których spada coraz większy deszcz nagród podczas licznych zawodów. Ale te nagrody nie przychodzą same, są okupione wieloma treningami, poświęconym czasem, koniecznością pogodzenia ćwiczeń z nauką.  Samorząd lokalny zawsze takie osoby doceni kiedy widzi, że ktoś się bardzo stara, pracuje na sukcesy swoje, ale i miasta.  Weronika Kapinos, Jakub Władczyk, Patryk Jurkowski to właśnie młodzi połanieccy adepci, którzy systematycznie podnoszą swoje umiejętności dorównując już starszym, utytułowanym zawodnikom. 

08 maj 2017 Czytaj więcej

BĘDĄ PROMOWAĆ POŁANIEC NA JEDNOŚLADACH

dodano przez: Dominika

Podczas Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 kwietnia 2017 roku  połaniecki Klub Motocyklowy RAIN RIDERS  został doceniony przez lokalny samorząd. Fascynaci motocykli niezależnie od typu i marki – to  ludzie, których połączyła nie tylko wspólna nazwa, ale przede wszystkim idea i cel - popularyzacja sportu i turystyki motocyklowej.

Motocykliści niejednokrotnie uświetniają imprezy kulturalne, sportowe czy lokalne wydarzenia, jakie mają miejsce na terenie Miasta i Gminy Połaniec. Włączają się zawsze w akcje charytatywne. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Lolo oraz Burmistrz – Jacek Tarnowski przekazali na ręce zarządu listy gratulacyjne z podziękowaniami za promocję Połańca w brzmieniu:

Samorząd Gminy Połaniec składa na ręce Zarządu oraz  członków Stowarzyszenia Motocyklowego RAIN RIDERS Połaniec serdeczne podziękowania i słowa uznania za aktywną promocję Miasta i Gminy Połaniec poprzez organizację oraz udział w licznych i różnorodnych wydarzeniach motocyklowych oraz turystyczno – sportowych. Prosimy przyjąć słowa uznania wraz z życzeniami dalszych sukcesów oraz satysfakcji z motocyklowej pasji”.

08 maj 2017 Czytaj więcej

BASEN W POŁAŃCU JUŻ W RĘKACH WYKONAWCY

dodano przez: Dominika

O potrzebie gruntownych zmian w istniejącym obiekcie basenowym wszyscy mieszkańcy Połańca wiedzą  nie od dziś.  Projektowanie wymagało czasu, bo celem nadrzędnym było wybranie wspólnie najlepszych rozwiązań. O opinię oraz propozycję byli proszeni mieszkańcy jako aktywni uczestnicy tworzenia przyszłego obiektu basenowo – rekreacyjnego w Połańcu. Konsultacje odbywały się poprzez stronę internetową portal.polaniec.eu, a także organizowanie spotkań z mieszkańcami naszego miasta i gminy, które odbywały się  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu. Pewnym jest, że pływalnia potrzebuje sporych inwestycji. Mieszkańcy dali temu mocny wyraz w trakcie konsultacji społecznych poświęconych inwestycjom, jakie powinny zostać zrealizowane w tym zakresie. Budowa nowego obiektu, przebudowa, modernizacja istniejącego uznana została za jeden z priorytetów. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku pływalni, a także budowa zespołów basenów zewnętrznych i przebudowa sieci to jedna z największych zadań inwestycyjnych w naszym mieście. Wiele lat czekaliśmy na dużą modernizację pływalni, która odpowiadałaby dzisiejszym standardom użytkowania tak, aby  obiekt umożliwiał pracę i naukę w komfortowych warunkach. Dzisiaj wieloletnie marzenia stają się jak najbardziej realne.

08 maj 2017 Czytaj więcej

Warsztat Terapii Zajęciowej na “Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” w Staszowie

   dodano przez: Dominika  

 

 Dnia 5 maja uczestnicy wraz z opiekunami WTZ wzięli udział w marszu ulicami Staszowa z okazji „Dzień Godności z Niepełnosprawnością Intelektualną”. W pochodzie udział wzięli także przedstawiciele władz gminy i powiatu staszowskiego. Uczestnicy marszu ubrani na czerwono przemierzali ulice Staszowa: Szpitalną, Kolejową, Krakowską, Rynek, Kościelną, Niepodległości, Wschodnią  i Ogrodową. Organizatorem corocznego przemarszu,  jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło.

 

08 maj 2017 Czytaj więcej

Wielkie Manewry Wojsk Napoleońskich i Księstwa Warszawskiego

dodano przez: Grzegorz

W sobotę 06 maja 2017 r. w Połańcu odbyły się Wielkie Manewry Wojsk Napoleońskich i Księstwa Warszawskiego. Dopisała piękna słoneczna pogoda, a plenerową, niezwykle widowiskową inscenizację historyczną obejrzała liczna publiczność. Od samego rana do późnych godzin popołudniowych wszyscy mogli obejrzeć manewry i biwak Wojsk Napoleońskich i Księstwa Warszawskiego. W efektownych pokazach rekonstrukcyjnych udział wzięli:
-  Oddział Legii Polsko- Włoskiej w Połańcu,
-  Oddział Legii Polsko – Włoskiej w Nysie,
-  Oddział Legii Polsko – Włoskiej Kędzierzyn - Koźle,
-  1 Pułk Legii Nadwiślańskiej Ciechanów – Warszawa,
-  3 Pułk Legii Nadwiślańskiej w Rypinie,
-  4 Pułk Legii Nadwiślańskiej w Warszawie,
-  Małogoski Oddział Powstańczy 1863,
-  2 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego,
-  Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu.

08 maj 2017 Czytaj więcej

ZAPRASZAMY NA DNI POŁAŃCA 2017

dodano przez: Dominika

Uprzejmie informujemy, iż z powodu
złych warunków atmosferycznych
uroczysta Msza Święta i inscenizacja "Kościuszko wiecznie żywy"
zostaje przeniesiona z Kopca Kościuszki
do Kościoła pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

Proszę sprawdzać informacje na stronie, będziemy Państwa na bieżąco informować o zmianach.

UWAGA!!! PODCZAS IMPREZ BĘDZIE PROWADZONA ZBIÓRKA NA LECZENIE MAŁEJ GABRYSI.

05 maj 2017 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.