• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich chętnych do udziału w zajęciach z nauki pływania

dodano przez: Dominika

Wraz z zakończeniem wakacji ruszyła ponownie nauka i doskonalenie pływania dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie. Zajęcia prowadzi trener Kacper Ciepiela w grupach wiekowych od 6 do 15 lat.Podczas zajęć dzieci, będąc pod opieką trenera podnoszą swoje umiejętności w pływaniu oraz technikę pływania, jednocześnie czas spędzony na pływalni to chwile przyjemnej zabawy. Celem zajęć jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród najmłodszych poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia. Zajęcia na basenie są idealne dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym jak i młodzieży, gdyż pomagają się im rozwijać swoje predyspozycje. Na pływalni panuje miła atmosfera co pozwala na świetną zabawę oraz naukę zachowania zdrowej rywalizacji.

22 listopad 2017 Czytaj więcej

Konkurs recytatorski

dodano przez: Dominika

„Niektórzy lubią poezję…”

Wisława Szymborska

 17 listopada 2017r. w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy odbył się Konkurs Recytatorski pod hasłem „Polscy poeci”. Uczniowie prezentowali twórczość Adama Mikiewicza, Wisławy Szymborskiej oraz Juliana Tuwima.

22 listopad 2017 Czytaj więcej

Przedszkolaki pomagają pieskom ze schroniska!

dodano przez: Grzegorz

W dniach 14-15 listopada nasze przedszkole odwiedziła pani Agata Włoch wraz ze swoim podopiecznym  ze  schroniska w Strzelcach. Czworonożny mieszkaniec schroniska - pies Miluś odwiedzał wszystkie  grupy przedszkolne. Dzieci chętnie go głaskały, patrzyły jak na nie reaguje, łasi się.

Pani Agata opowiedziała przedszkolakom jak wygląda dom tymczasowy dla zwierząt, które tam trafiają oraz jak można pomóc zwierzętom tam mieszkającym. Podczas odwiedzin dzieci również dowiedziały się w jaki sposób należy dbać o zwierzęta, ucząc odpowiedniego podejścia do zwierząt, odpowiedzialności za drugą istotę żyjącą pośród nas.  Ważną kwestią było poznanie zasad, jak należy postępować w kontakcie ze zwierzęciem agresywnym lub obcym.

22 listopad 2017 Czytaj więcej

KOLEJNA GIEŁDA PTACTWA PRZED NAMI

dodano przez: Grzegorz

21 listopad 2017 Czytaj więcej

POŁANIEC ZE SWOJĄ OFERTĄ INWESTYCYJNĄ WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH ŚWIĘTOKRZYSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

dodano przez: Dominika

W dniu 17 listopada w Kielcach odbyła się konferencja gospodarcza z udziałem największych świętokrzyskich przedsiębiorców. Prezesi największych firm w regionie świętokrzyskim, przedstawiciele rządu i parlamentu reprezentanci władz samorządowych wszystkich szczebli i szefowie najważniejszych instytucji publicznych wzięli udział w Świętokrzyskim Forum Ekonomicznym. Tegorocznej, drugiej już edycji Świętokrzyskiego Forum Ekonomicznego przyświecała idea Przemysłu 4.0, a więc gospodarki opartej na wiedzy.

Gmina Połaniec po raz kolejny wykorzystała szansę bezpośredniego spotkania z przedsiębiorcami i zaprezentowania swojego potencjału inwestycyjnego.

21 listopad 2017 Czytaj więcej

W HOŁDZIE DLA NIEPODLEGŁEJ! - VI Międzyszkolny Marsz Niepodległości

dodano przez: Grzegorz

„ Naród, który nie szanuje swojej przeszłości

nie zasługuje na szacunek teraźniejszości

i nie ma prawa do przyszłości..”

Te słowa wypowiedział prawie sto lat temu polski bohater narodowy - Józef Piłsudski. Są one nadal aktualne i niezwykle ważne. Również dla społeczności uczniowskiej z terenu Miasta i Gminy Połaniec, którzy wraz ze swoimi opiekunami w przededniu Święta Niepodległości, tj. 10 listopada 2017 roku wzięli czynny udział w VI Międzyszkolnym Marszu Niepodległości, przechodząc ulicami: Żapniowską, Czarnieckiego oraz ul. Ruszczańską by ostatecznie dotrzeć na Plac Uniwersału Połanieckiego, gdzie odbyły się główne uroczystości.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - Małgorzata Dalmata - Konwicka podziękowała za liczne przybycie oraz gorąco powitała na Placu Uniwersału Połanieckiego wszystkich zebranych: Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec – Jacka Tarnowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Połańcu – Stanisława Lolo, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Połańcu – Zdzisława Kwiatkowskiego, radnych Rady Miejskiej w Połańcu,  dyrektorów placówek oświatowych i pozostałych jednostek, nauczycieli, uczniów licznie biorących udział w przemarszu oraz mieszkańców.

21 listopad 2017 Czytaj więcej

Uczcili święto narodowe na sportowo - I STRAŻACKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

dodano przez: Grzegorz

W niedzielę, 5 listopada br. strażacy ochotnicy z terenu Miasta i Gminy Połaniec wzięli udział w I strażackim biegu niepodległości, który został zorganizowany przez Zarząd Miejsko Gminny OSP w Połańcu dla uczczenia 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Głównym celem wydarzenia było połączenie aktywności fizycznej ze świętowaniem tak ważnego dla Polski dnia, jakim jest Dzień Niepodległości.

21 listopad 2017 Czytaj więcej

W KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH – BĘDĄ PROGI SPOWALNIAJĄCE Z PRZEJŚCIEM

dodano przez: Dominika

17.11.2017 roku zawarta została umowa pomiędzy stronami tj. Miastem i Gminą Połaniec reprezentowaną przez burmistrza – Jacka Tarnowskiego a Dariuszem Skawińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Bruk – Dar” Dariusz Skawiński z siedzibą Breń Osuchowski 91; 39 – 304 Czermin. Przedmiotem umowy jest konsultowane i w ostatnim czasie omawiane zadanie polegające na wykonaniu progów spowalniających wraz z przejściem dla pieszych z kostki brukowej betonowej oraz malowanie przejść dla pieszych. To przedsięwzięcie będzie częściowo realizowane ze środków zewnętrznych, na które gmina Połaniec pozyskała środki w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizacje przejść dla pieszych w Mieście i Gminie Połaniec” realizowanego w ramach Programu pn.: „Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Wykonawca przystąpił do prac z chwilą zawarcia aktu i zakończy do dnia 22.12.2017 roku.

20 listopad 2017 Czytaj więcej

W KINIE NA WEEKEND

dodano przez: Dominika

20 listopad 2017 Czytaj więcej

W KINIE NA WEEKEND

dodano przez: Dominika

20 listopad 2017 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.