• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Kinowo weekendowo

dodano przez: Dominika

20 listopad 2017 Czytaj więcej

Sportowe Mikołajki

dodano przez: Dominika

20 listopad 2017 Czytaj więcej

NOWA, CIEKAWA OFERTA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY. STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ „BEZ GRANIC” OTRZYMAŁO PIEC CERAMICZNY Z ZESTAWEM

dodano przez: Dominika

16 listopada 2017 roku miało miejsce uroczyste przekazanie zakupionego pieca ceramicznego wraz z niezbędnym zestawem (separatorem do impregnacji półek, zestawem narzędzi do modelowania w glinie oraz malowania), a także materiałów ceramicznych, farb oraz podręczników do prowadzenia zajęć.  Za kwotę 14 500 zł brutto Gmina Połaniec zakupiła sprzęt pozyskując dotację na ten cel z konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok” finansowanego ze środków własnych województwa świętokrzyskiego w wysokości 6 162, 50 zł brutto.

16 listopad 2017 Czytaj więcej

RAZEM DBAMY O CZYSTE POWIETRZE – POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU POMIĘDZY TRZEMA GMINAMI ZAWARTE

dodano przez: Dominika

Dnia 13 listopada 2017 roku Gmina Połaniec zawarła umowę partnerską z Gminą Oleśnica i Łubnice w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic” w ramach działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH – PROJEKTY PARASOLOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Liderem partnerstwa ustanowiono Gminę Połaniec, która będzie działała na rzecz i w imieniu partnerów w zakresie przygotowania oraz późniejszej wspólnej realizacji projektu.

16 listopad 2017 Czytaj więcej

ROZWIĄZANIE ZAGADKI

dodano przez: Grzegorz

Dziękujemy za wszystkie nadesłane rozwiązania łamigłówki, którą można było znaleźć w ostatnim numerze bezpłatnego biuletynu informacyjnego "KOSYNIER. Nasza Ziemia Połaniecka". Rozwiązaniem było hasło: "18-7-1264". Z w/w datą wiąże się potwierdzenie praw miejskich dla Połańca przez księcia Bolesława Wstydliwego. Spośród wszystkich prawidłowych odpowiedzi rozlosowano trzy zestawy upominków promujących Miasto i Gminę Połaniec. 

 

LISTA NAGRODZONYCH:

1. Iwona GUŁA - WÓJCIKOWSKA, zam. Połaniec

2. WŁADYSŁAW KANIECKI, zam. Połaniec

3. TERESA TARASIEWICZ, zam. Połaniec

 

Serdecznie gratulujemy!

Po odbiór nagród zapraszamy do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu
w dniach
21-24 listopada 2017 r. (wt - pt) w godz. 08:00 - 16:00, pok. 215.

Wszystkich zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych organizowanych przez nas konkursach i zabawach!

16 listopad 2017 Czytaj więcej

UMOWA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

dodano przez: Dominika

15 listopada 2017 roku Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski zawarł umowę w imieniu Miasta i Gminy Połaniec  z Wojciechem Świerczyńskim prowadzącym działalność pod nazwą ModernEko Wojciech Świerczyński z siedzibą ul. Pietrusińskiego 12, lok. 9 42-207 Częstochowa na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Połaniec”. W świetle zawartego aktu wykonawca zobowiązał się do uzyskania materiałów do projektowania, wykonania projektów budowlano – wykonawczych, uzyskania decyzji, uzgodnień, pozwoleń i zezwoleń, opinii, ocen, ekspertyz itd., a także opracowania przedmiarów robót, kosztorysów oraz specyfikacji technicznych. Termin na wykonanie zadania wyznaczono na 4.12.2017 roku z kwotą do zapłaty 58 548,00 zł brutto.

16 listopad 2017 Czytaj więcej

PUCHAR STAROSTY DLA SAMORZĄDOWCÓW Z POŁAŃCA

dodano przez: Dominika

11 listopada w Powiatowym Centrum Sportowym rozegrano „Halowy Turniej Piłki Nożnej Samorządowców o Puchar Starosty Staszowskiego”. Była to już II edycja tego sportowego wydarzenia, które w hali PCS zgromadziło wielu miłośników piłki nożnej. Wśród zaproszonych gości byli, m.in.: burmistrzowie i wójtowie miast i gmin oraz gmin powiatu staszowskiego, a także radni i pracownicy samorządowi. W turnieju udział wzięło sześć drużyn.

I miejsce w Turnieju zdobyła drużyna Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.

 

16 listopad 2017 Czytaj więcej

INFORMACJA

dodano przez: Grzegorz

16 listopad 2017 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

dodano przez: Grzegorz

16 listopad 2017 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.