• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Sesja Rady Miejskiej w Połańcu

dodano przez: Aleksandra

Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu
w dniu 27 października 2016 roku
(godz. 15:30)

1. Otwarcie sesji /x.

2. Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej nowo wybranemu radnemu zaświadczenia o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Rady Miejskiej.

4. Przyjęcie protokołów: Nr XXIX/2016, Nr XXX/2016.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

21 październik 2016 Czytaj więcej

Spotkanie z byłymi pracownikami połanieckich przedszkoli

dodano przez: Aleksandra

„Za trud,
                               za serce,
                                                                    za uśmiech
                                                                                                                  - dziękujemy!"

   Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Przedszkolu Publicznym w Połańcu Filia Nr 1 zorganizowano spotkanie z byłymi pracownikami połanieckich przedszkoli. Wszystkich przybyłych gości powitała pani dyrektor Anna Kaniszewska, która w imieniu własnym i wszystkich pracowników złożyła emerytom i rencistom serdeczne życzenia.

20 październik 2016 Czytaj więcej

WESPRZYJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

dodano przez: Grzegorz

20 październik 2016 Czytaj więcej

DROGA W KAMIEŃCU PRZEJDZIE GRUNTOWNY REMONT

dodano przez: Dominika

W dniu dzisiejszym burmistrz Połańca –Jacek Tarnowski zawarł umowę z Adamem Darowskim prowadzącym działalność pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „DARBUD” z siedzibą w Kłodzie celem rozpoczęcia zakresu prac jakie składają się na remont drogi gminnej o numerze 366119T w miejscowości Kamieniec. Termin zakończenia zadania zamyka się datą 21.11.2016 roku.  Przedmiotowy odcinek  będzie poddany remontowi od km 0+900 do km 1+302,6. Jest to droga  dojazdowa do terenów zalesionych i gruntów rolnych. W zakres zadania inwestycyjnego wchodzi wykonanie nawierzchni asfaltowej, warstwa ścieralna o grubości 4 cm, warstwy wiążącej grubości 4 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego gr. 20 cm oraz wykonanie poboczy z kamienia dolomitowego. Kwota zadania to 158 755, 57 zł brutto.  Na remont drogi Miasto i Gmina Połaniec otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  Wysokość dotacji wynosić będzie 66 000 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. Podpisanie aktu umowy odbyło się w obecności skarbnik – Małgorzaty Żugaj, kierownik ref. inwestycyjnego – Danuty Bobrowskiej,  podinspektora ds. inwestycji w UMiG – Artura Maja, radnego – Leszka Walczyka, sołtysa – Bronisława Tarasa.  

 

19 październik 2016 Czytaj więcej

Ogłoszenie

dodano przez: Dominika

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016–2023, zachęcamy Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Po zaakceptowaniu złożonej propozycji projektu przez Komitet Rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Wypełnioną fiszkę projektową można składać do dnia 24 października 2016 roku w następujących formach: drogą elektroniczną na adres e-mail: joanna.pietras@poczta.polaniec.eu wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”; drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja” lub bezpośrednio do pokoju nr 203  w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec w godzinach pracy Urzędu.

OGŁOSZENIE

FISZKA pdf

FISZKA edytowalna

MAPA

19 październik 2016 Czytaj więcej

POŁANIECKIE GIMNAZJUM ZGŁOSIŁO SWÓJ WYNALAZEK W URZĘDZIE PATENTOWYM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dodano przez: Dominika

POŁANIECKIE GIMNAZJUM ZGŁOSIŁO SWÓJ WYNALAZEK  W URZĘDZIE PATENTOWYM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Przygotowana jeszcze w sierpniu dokumentacja patentowa została wysłana do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. Według opinii gimnazjalistów biorących udział w projekcie może to być jedyny przypadek w kraju, gdzie szkoła ubiega się o patent na „elektroniczny system bezpieczeństwa urządzeń i sprzętu mobilnego”.

19 październik 2016 Czytaj więcej

MAGICZNE POPOŁUDNIE W CENTRUM KULTURY I SZTUKI W POŁAŃCU

dodano przez: Dominika

„Niedziela wśród czarownic” to połączenie w widowiskowej formie sabatu czarownic na Łysicy i wernisażu Zaczarowanej Galerii Tadeusza i Barbary Buczyńskich. Spotkanie z artystami było ciekawą i spontaniczną rozmową o sztuce ludowej; zabawnej, wywołującej uśmiech. Artyści mówili o sobie w kontekście swojej twórczości: „nasze rzeźby są jak my - proste, kolorowe i radosne, bo samo tworzenie sprawia nam ogromną przyjemność. Patrząc na kawałek drzewa, materiału czy błyszczących ozdóbek wyobrażamy sobie kolejne postacie do naszej galerii”. Wśród zwiedzających ciekawość wzbudziły nie tylko czarownice, Dużym zainteresowaniem cieszyła się rekonstrukcja przez CKiSz świętokrzyskiej chaty pełnej narzędzi i przedmiotów codziennego użytku oraz kuźnia i młyn Państwa Buczyńskich.

18 październik 2016 Czytaj więcej

INFORMACJA

dodano przez: Dominika

18 październik 2016 Czytaj więcej

Przedszkolaki poznają zawód mechanika pojazdów samochodowych

dodano przez: Dominika

Na przestrzeni ostatnich lat w Polsce nastąpił gwałtowny rozwój rynku motoryzacyjnego. Pojawiły się ogromne ilości wysokiej klasy samochodów, których eksploatacja i naprawa wymaga nowych umiejętności i wiedzy fachowej. Zawód mechanika pojazdów samochodowych stał się atrakcyjnym i ciekawym zajęciem. Idąc tym tropem postanowiliśmy,  w ramach Rocznego Planu Pracy Przedszkola „Wszyscy wszystkim - poznajemy zawody” zapoznać naszych przedszkolaków z tym jakże ciekawym zawodem. Dzieci z Przedszkola Publicznego w Połańcu odwiedzili zakłady mechaniki pojazdów samochodowych, a także mechanicy zawitali osobiście z całą załogą i ekwipunkiem.

18 październik 2016 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.