• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

PRZYZNANO STYPENDIA ARTYSTYCZNE BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC

Dodano przez: A.K. 

Utalentowanej i zdolnej młodzieży w gminie Połaniec nie brakuje. Dlatego też mimo trwającej epidemii Gmina Połaniec postanowiła jak co roku  symbolicznie nagrodzić młodzież, która swoim wysiłkiem, ciężką pracą i pomysłami promuje i rozsławia Miasto i Gminę Połaniec. 
Łącznie przyznano 40 stypendiów artystycznych w dwóch kategoriach: muzyka i śpiew oraz taniec.
15 styczeń 2021 Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Dodano przez: A.K. 

Komunukat na temat zapisów na szczepienia przeciwko COVID - 19.

14 styczeń 2021 Czytaj więcej

MIASTO I GMINA POŁANIEC - "PRZYRODA WOKÓŁ NAS"

dodano przez: red.      

14 styczeń 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

dodano przez: red.                                        

   Połaniec, 12.01.2021 r.

GK.6845.2.17.2020.GG.I.

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku   gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że poprzez wywieszenie w dniu 12 stycznia 2021 roku, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przy ulicy Ruszczańskiej 27 został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Brzozowej w obrębie Strefy Inwestycyjnej D, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony powyżej 3 lat.

Wykaz ten został także zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz  www.portal.polaniec.eu

ZARZĄDZENIE

13 styczeń 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

dodano przez: red.                                                                                                                 

Połaniec, 12.01.2021 r.

GK.6840.14.2020.KGK

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku   gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że poprzez wywieszenie w dniu 12 stycznia 2021 roku, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przy ulicy Ruszczańskiej 27 został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Brzozowej gmina Połaniec, stanowiącej własność Gminy Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 313 o powierzchni 0,0500 ha, przeznaczonej do sprzedaży. Wykaz ten został także zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz  www.portal.polaniec.eu.

ZARZĄDZENIE

13 styczeń 2021 Czytaj więcej

MIASTO I GMINA POŁANIEC

dodano przez: red.

13 styczeń 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

dodano przez: red.

Miasto i Gmina Połaniec informuje, że w związku z otrzymanym w dniu dzisiejszym pismem ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach do dnia 13 stycznia do godz. 12.00 przyjmowane będą drogą telefoniczną informacje dotyczące transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS –CoV – 2


Informacje z danymi przyjmuje w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec 

Pani Anna Łysiak pod nr telefonu 15 865 53 28.

W załączeniu PISMO

 

12 styczeń 2021 Czytaj więcej

RUSZAJĄ ZAPISY NA SZCZEPIENIA

dodano przez: red.

12 styczeń 2021 Czytaj więcej

WOŚP W POŁAŃCU

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

W nowych okolicznościach i nieco innej formie, ale po raz kolejny gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i jesteśmy niemal pewni, że Mieszkańcy Miasta i Gminy Połaniec znów wezmą udział w wielkoorkiestrowej akcji.
W Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, nasz Sztab uruchomił już zbiórkę gadżetów/usług do sprzedaży, która w tym roku odbędzie się za pośrednictwem Internetu. Gadżety/usługi można przekazywać do 15 stycznia do CKiSz. Wszystkie przekazane do sprzedaży gadżety/usługi będą na bieżąco udostępniane w galerii on-line Facebook Centrum Kultury i Sztuki oraz na stronie www.centrum.polaniec.pl.
A już od wczoraj (11 stycznia) trwa na Facebook Centrum Kultury i Sztuki sprzedaż gadżetów z logo WOŚP. Co kilka dni pojawiać się będą kolejne przedmioty/usługi do sprzedaży wraz z ceną wywoławczą. 
12 styczeń 2021 Czytaj więcej

TRWA INSTALACJA ZESTAWÓW PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

dodano przez: red.


W ubiegłym roku rozpoczęto prace związane z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Dzięki prowadzonemu zadaniu realizowanemu  w partnerstwie 4 gmin (Połaniec, Oleśnica, Łubnice , Stopnica) które wspólnie wystarały się o dotację dla swoich mieszkańców z projektu „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii  na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy” trwa instalacja ostatnich zestawów paneli fotowoltaicznych. 
W Gminie Połaniec łącznie zainstalowanych zostanie 118 paneli fotowoltaicznych oraz 48 kolektorów słonecznych.

Łączny koszt inwestycji dla wszystkich gmin wynosi : 5 402 646, 12 milionów złotych
Łączny koszt inwestycji dla Gminy Połaniec wynosi: 2 438 107, 62 milionów złotych


 

Fot. Panele fotowoltaiczne

Projekt „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii  na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy”

     współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na kata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia
Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE.

12 styczeń 2021 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.