• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

WRĘCZENIE AKTÓW MIANOWANIA

dodano przez: Dominika

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenia w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg" - takie ślubowanie 12 września 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec złożyła Pani Emilia Dudek (nauczyciel języka polskiego oraz zajęć rewalidacyjnych, zatrudniona jako nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy - Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum)  i Pani Dorota Podsiadły (nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy: Publiczne Gimnazjum ul. Szkolna 2) -  nauczycielki, które zdały pozytywnie egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

13 wrzesień 2017 Czytaj więcej

HASŁO PROMOCYJNE MIASTA I GMINY POŁANIEC

dodano przez: Dominika

W wyniku przeprowadzonej ankiety w ramach konkursu ogłoszonego na łamach biuletynu informacyjnego "KOSYNIER - Nasza Ziemia Połaniecka" wpłynęło kilka propozycji na nowe hasło promocyjne, uwzględniono również istniejące. Celem ankiety było wyłonienie kreatywnego, krótkiego i oryginalnego hasła pozytywnie charakteryzującego Połaniec. Nadal pozostaje dotychczasowe hasło MIASTO I GMINA PEŁNE ENERGII, które otrzymało najwięcej głosów. Pomimo braku wyłonienia nowego hasła wszyscy uczestnicy otrzymają upominki promocyjne, po które zapraszamy do UMIG pok. 215 w terminie od 20 września do 22 września  w godz. 8.00 – 16.00.

13 wrzesień 2017 Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Połańcu

dodano przez: Grzegorz

Z  A  W I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. w Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 13 września 2017r. -  godz.16:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji /x.

2. Podjęcie uchwały w sprawie:

1/ wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn.:,,Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic”.

3. Zakończenie obrad.

11 wrzesień 2017 Czytaj więcej

Wernisaż

dodano przez: Dominika

11 wrzesień 2017 Czytaj więcej

Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży

dodano przez: Dominika

11 wrzesień 2017 Czytaj więcej

TARGI PRACY

dodano przez: Dominika

11 wrzesień 2017 Czytaj więcej

Kino poleca

dodano przez: Dominika

11 wrzesień 2017 Czytaj więcej

ZAKOŃCZYLIŚMY KOLEJNY SEZON "MUZYCZNYCH SPOTKAŃ PRZY FONTANNACH"

dodano przez: Dominika

Minął siódmy sezon „Muzycznych spotkań przy fontannach”. Był taniec, muzyka i śpiew. A każdy zespół i występ spotykał się z ciepłym przyjęciem licznie zgromadzonej publiczności. Muzyczne spotkania to idealny przykład na potwierdzenie starego powiedzenia, że „muzyka łączy ludzi scalając pokolenia”. Sierpniowe niedziele na Placu Uniwersału Połanieckiego upłynęły w rozrywkowo - tanecznej atmosferze. Jako pierwszy zagrał zespół LASER prezentując wybuchową mieszankę znanych, łatwo wpadających w ucho hitów. Disco – polowymi kawałkami i niezwykłą energią sceniczną zespół bardzo szybko zjednał sobie publiczność. W kolejnym tygodniu najgorętsze, polskie przeboje muzyki pop i dance zagrał i zaśpiewał zespół METIS. Grupa pokazała świetną, muzyczną mieszankę czystego brzmienia i znakomitych aranży.

11 wrzesień 2017 Czytaj więcej

I Jesienna Biesiada Środowiskowych Domów Samopomocy i Przyjaciół w Połańcu

               dodano przez: Dominika

Działo się, działo na stadionie miejskim w Połańcu w  czwartek 7 września bieżącego roku! Cóż to była za impreza: zabawa, integracja i...pyszne jedzonko! Organizatorami I Jesiennej Biesiady Środowiskowych Domów Samopomocy i Przyjaciół w Połańcu byli: Miasto i Gmina Połaniec,  ŚDS Połaniec oraz Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej " BEZ GRANIC " w Połańcu.

              W biesiadzie uczestniczyły zaproszone Środowiskowe Domy Samopomocy: ze Staszowa, Świniar, Kielc, Dębicy, Pińczowa, Mielca przy ulicy Biernackiego oraz przy ulicy Wojsławskiej, z Krzcina, Buska Zdroju oraz Opatowa,  a także nasi przyjaciele z WTZ Połaniec oraz przedstawiciele Klubów Seniora Połaniec.

11 wrzesień 2017 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.