• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

SESJA RADY MIEJSKIEJ

dodano przez: red.


INFORMACJA

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej. Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki.

Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

12 styczeń 2022 Czytaj więcej

FERIE W BIBLIOTECE

dodano przez: red.


12 styczeń 2022 Czytaj więcej

INWESTYCJE W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH DO REALIZACJI

dodano przez: red.


10 stycznia w miejscach  inwestycji drogowych w miejscowości Ruszcza i Zrębin spotkał się pełniący obowiązki burmistrza – Pan Jacek Nowak, dyrektor ZDP w Staszowie Mirosław Bernyś i wykonawca celem omówienia szczegółów dotyczących ich realizacji.

Informacje o realizowanych inwestycjach drogowych w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Połaniec:

1) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica- Oleśnica - Połaniec w miejscowości Zrębin” – wartość zadania: 105 674,22 zł, przewidywany termin zakończenia: 12.08.2022 r.

2) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza - Słupiec w miejscowości Ruszcza” – wartość zadania: 116 308,80 zł, przewidywany termin zakończenia: 12.08.2022 r.

Jednocześnie informujemy, że w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych został złożony wniosek uwzględniający inwestycję „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza – Słupiec od km 0+720 do km 1+920” – długość: 1 200 m, szerokość nawierzchni bitumicznej: 5,50 m, długość chodnika: 1 200 m, szacunkowa wartość zadania: 1 200 000,00 zł.

Prowadzone są również rozmowy dotyczące koncepcji rozwiązań projektowych rozbudowy skrzyżowań drogi krajowej nr 79 z drogami powiatowymi na odcinku Połaniec – Słupia na terenie gminy Połaniec.

Realizacja drogi powiatowej nr 0817T Tursko Wielkie – Tursko Małe. Droga ta w miejscowości Tursko Małe na odcinku o długości 620 m (od km 2+133 do km 2+753) została zweryfikowana pozytywnie przez Wojewódzką Komisję ds. weryfikacji i szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez nawalny deszcz w dniach 30 i 31 sierpnia 2021 r.  w związku z powyższym, jeśli zostaną uruchomione środki w ramach Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych droga w Tursku Małym zostanie wyremontowana w 2022 roku.

 

 


 

12 styczeń 2022 Czytaj więcej

KLUB DZIAŁAŃ PLASTYCZNYCH "KREATYWNI" ZAPRASZA

dodano przez: red.


Zapraszamy 20 - 21 stycznia do Klubu Działań Plastycznych "Kreatywni" w CKiSz na warsztaty artystyczne "Anielskie wyciszenie". Zapewnimy świetną, twórczą atmosferę i fachową pomoc przy powstawaniu "anielskiego obrazu". Koszt warsztatów: 80,00 zł

12 styczeń 2022 Czytaj więcej

JEST UMOWA NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

dodano przez: red.


W dniu 11 stycznia br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie podpisano umowę w sprawie współdziałania przy realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych, znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Połaniec.

Umowę w imieniu Powiatu Staszowskiego podpisali: starosta Józef Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal, z kontrasygnatą skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej, a w imieniu Miasta i Gminy Połaniec umowę podpisał pełniący funkcję burmistrza Jacek Nowak.

12 styczeń 2022 Czytaj więcej

ROZMOWY O FUNDUSZU SOŁECKIM

dodano przez: red.


11 stycznia w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu spotkali się sołtysi i przewodniczący osiedli z pełniącym funkcję burmistrza – Panem Jackiem Nowakiem, kierownikami i pracownikami magistratu. A tematem przewodnim był fundusz sołecki. Ostatecznie sołtysi mają przedłożyć informacje na realizację jakich zadań służących poprawie mieszkańców danego sołectwa chcą przeznaczyć środki z funduszu soleckiego.

11 styczeń 2022 Czytaj więcej

FERIE Z CENTRUM KULTURY I SZTUKI

dodano przez: red.


11 styczeń 2022 Czytaj więcej

FERIE NA SPORTOWO

dodano przez: red.


ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W „FERIACH NA SPORTOWO Z ENEĄ” ZAPISY RUSZAJĄ W CZWARTEK 13.01.2022 OD GODZINY 8:00 TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU 15 8651-120 WEW.22 LUB OSOBIŚCIE W BIURZE PŁYWALNI UL. WITOSA 1.

UWAGA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

 

 

 


 

11 styczeń 2022 Czytaj więcej

Seniorzy z klubu Megawat z pomysłami na nowy rok

dodano przez: red.


10 stycznia odbyło się spotkanie członków Klubu Megawat, które prowadził Prezes – Pan Andrzej Styś. Spotkanie zdominowały rozmowy o działalności klubu i oczekiwania względem bieżącego roku, zwłaszcza w kontekście źródeł finansowania. W planach seniorów są między innymi turnieje, kontynuacja pomocy w Domach Dziecka, konkurs na Seniora Roku, pomysł kontynuowania Rady Seniorów, sposób korzystania z obiektów kulturalno – sportowych na terenie Połańca przez seniorów i wiele innych działań. Na spotkanie został zaproszony pełniący funkcję burmistrza – Pan Jacek Nowak, który zadeklarował wsparcie działań klubu ze strony samorządu.

11 styczeń 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.