• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

KOSYNIERZY Z POŁAŃCA W SKANSENIE ETNOGRAFICZNYM

dodano przez: Dominika

Wdniu 29 kwietnia, dzięki uprzejmości pana Mariusza Masnego dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej, grupa połanieckich kosynierów odwiedziła w Skansen Etnograficzny w Tokarni. Mało kto pasuje do tego miejsca lepiej niż my. Stare chałupki, zabudowania gospodarskie, kościółek, spichlerze, wiatraki tworzą niepowtarzalny klimat, który pozwala na podróż w czasie. Zapach tego miejsca, jego pomieszczeń, widok przedmiotów, które przecież tak niedawno spotykaliśmy u naszych dziadków pozwolił przeżyć miłą przygodę.

 

02 maj 2017 Czytaj więcej

NOWINKI SPORTOWE

dodano przez: Dominika

Po sześciu turniejach eliminacyjnych (2 PUCHARY POLSKI STYL KLASYCZNY, KOBIETY ORAZ STYL WOLNY) do finałów OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY -DRZONKÓW 2017 ,a co za tym idzie do najlepszej szesnastki w Polsce ,w danej kategorii wagowej z woj.świętokrzyskiego w sumie uzyskało 16 zapaśników.

 

02 maj 2017 Czytaj więcej

"Wiosenne spotkanie z humorem"

dodano przez: Dominika

26 kwietnia w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu odbyło się "Wiosenne spotkanie z humorem". Było to już trzecie tego typu spotkanie z mieszkańcami Miasta i Gminy Połaniec, tym razem w wieku 63 – 65 lat. Organizatorami byli: Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, Przewodniczący Rady Miejskiej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. W programie nie zabrakło ciekawych rozmów, uchwyconych w obiektywie starych i nowych zakątków Połańca i wiele humoru.

29 kwiecień 2017 Czytaj więcej

WNIOSKI O OSZACOWANIE STRAT

dodano przez: Dominika

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Połaniec niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - przymrozków wiosennych w dniach od 16.04.2017 do 21.04.2017r., poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych w terminie do 10.05.2017r.(środa). Miejsce składania wniosków: sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, pokój 218.

Do wniosku producent rolny dołącza:

-kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego,

-kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)

W przypadku niekompletnych lub nieprawidłowo wypełnionych wniosków zostanie wysłane wezwanie do uzupełnienia lub odmowa przyjęcia wniosku.

WNIOSKI do pobrania w tut. Urzędzie w Biurze obsługi interesanta lub na stronie internetowej  http://portal.polaniec.eu/pl/dla_mieszkancow/

POBIERZ WNIOSEK - TUTAJ

28 kwiecień 2017 Czytaj więcej

DROGI GMINNE DO CZĄSTKOWEGO REMONTU PO ZIMIE

dodano przez: Dominika

Każdy dobry gospodarz sprząta po zimie, toteż gmina Połaniec, jak co roku, wzięła się za wiosenne porządki i naprawę dróg. A pracy wiadomo, że po zimie jest sporo, jeśli chodzi np. o drogi. Dlatego właśnie od dziś przystępujemy do cząstkowego remontu nawierzchni. W terminie do 27.06. 2017 roku remont przejdą drogi zniszczone, gdzie wykonana zostanie masa mineralno – asfaltowa, regulacja studzienek kanalizacyjnych betonem i regulacja kratek ściekowych, w niektórych przypadkach także remont cząstkowy pobocza z wyprofilowaniem i zagęszczeniem.

28 kwiecień 2017 Czytaj więcej

POŁANIEC NA PODIUM RANKINGÓW GMIN MIEJSKO-WIEJSKICH. I MIEJSCE W RANKINGU DYNAMIKI WZROSTU LICZBY OSÓB PRACUJĄCYCH I W RANKINGU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

dodano przez: Dominika

POŁANIEC NAJLEPSZĄ GMINĄ MIEJSKO - WIEJSKĄ W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH ANALIZ EKONOMICZNYCH - podwójne podium

LIDER POD WZGLĘDEM WZROSTU LICZBY OSÓB PRACUJĄCYCH

Rankingi opracował zespół pod przewodnictwem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Zestawienie ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów oraz promocję takiego właśnie rozwoju na bazie opracowanych wzorców. Pod uwagę było branych kilkanaście zmiennych, m.in. wydatki majątkowe inwestycyjne, wydatki na transport i łączność na mieszkańca, dochody własne gmin w stosunku do całego budżetu, liczbę pracujących na tysiąc mieszkańców, liczbę podmiotów gospodarczych, liczbę bezrobotnych i pracujących, saldo migracji, dane dotyczące ochrony środowiska - odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Dwukrotnie na podium rankingów gmin miejsko-wiejskich znalazł się Połaniec. Wyniki ogłoszono podczas konferencji, która odbyła się 27 kwietnia w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.

28 kwiecień 2017 Czytaj więcej

Turniej piłki nożnej

dodano przez: Dominika

28 kwiecień 2017 Czytaj więcej

BIEG KOŚCIUSZKOWSKI

dodano przez: Dominika

28 kwiecień 2017 Czytaj więcej

INFORMACJA

dodano przez: Dominika

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu informuje, iż w związku z zamknięciem Krytej Pływalni "Delfin" kasa przeniesiona jest na Stadion Miejski w Połańcu przy ul. Sportowej 1. Godziny otwarcia kasy: od poniedziałku do piątku - godz: 08:00 - 21:00.

28 kwiecień 2017 Czytaj więcej

OBCHODY 3 MAJA W POŁAŃCU

dodano przez: Dominika

28 kwiecień 2017 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.