• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

KONCEPCJA BUDOWY INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC

Dodano przez: A.K.

Połaniec czyni starania zmierzające do stworzenia oferty wspierającej przedsiębiorczość poprzez zapewnienie preferencyjnych warunków prowadzenia i rozwijania działalności.  Mowa o Inkubatorach Przedsiębiorczości przyczyniających się do zwiększenia potencjału i zdolności świadczenia usług przez instytucje otoczenia biznesu. Dzięki zarządzanemu inkubatorowi można poszerzyć i podnieść jakość świadczonych usług, ułatwiających prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej. Celem jest udostępnienie infrastruktury dla osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, osób stawiających swoje pierwsze kroki w biznesie, ale i dla tych już funkcjonujących.  To pomysł na zaistnienie i rozwój firm.

13 kwiecień 2017 Czytaj więcej

Przedszkolaki z Ruszczy z wizytą w Domu Malarek w Zalipiu

dodano przez: Aleksandra   

   Dnia 6 kwietnia 2017 r., dzieci z grupy „Muchomorki” uczestniczyły w wycieczce do Zalipia.Zalipie to  położona na Powiślu Dąbrowskim wieś, której osobliwością jest pielęgnowany z pokolenia na pokolenie zwyczaj malowania domów i wnętrz mieszkalnych w oryginalne motywy kwiatowe. Dzieci  miały okazję zwiedzić Dom Malarek i uczestniczyć  w warsztatach wielkanocnych. Własnoręcznie ozdabiały jajka z drewna oraz wykonywały palmy wielkanocne.                                   

12 kwiecień 2017 Czytaj więcej

WIELKANOCNE TRADYCJE PRZEDSZKOLAKÓW

dodano przez: Grzegorz

…”Przyszła wiosna, dobra wiosna
A z nią pora wielkanocna
Błyśnij słonko, dmuchnij wietrze
W naszych sercach tak świątecznie
Tak radośnie i beztrosko
Tak to bywa tylko wiosną…”

Tradycją dzieci i pracowników  Przedszkola Publicznego w Połańcu staje się składanie świątecznych życzeń wielkanocnych w oparciu o dawne zwyczaje ludowe: „chodzenie z gaikiem”  i „chodzenie z kurkiem po dyngusie” .Pierwszy obrzęd  nawiązuje do odradzania się przyrody na wiosnę. Tak jak marzanna jest pożegnaniem  zimy, tak gaik jest wprowadzeniem wiosny. Natomiast chodzenie z kurkiem po dyngusie miało zapewnić odwiedzanym rodzinom zdrowie i pomyślność. Dawniej kurkiem był żywy kogut ,którego z czasem zastąpiono wypchanym ptakiem, ulepionym z gliny, upieczonym z ciasta albo wyciętym z deski i umocowanym na przyozdobionym i pomalowanym na czerwono wózku. Kogut w wielu kulturach jest symbolem Słońca i sił witalnych, łączono go także z bóstwami urodzaju.

12 kwiecień 2017 Czytaj więcej

KINO POLECA

dodano przez: Dominika   

 


 

CHATA /napisy/  - Przeczytaj o filmie!

 


 

17 kwietnia (poniedziałek) - 19.00 [REZERWUJ/KUP BILET]

18 kwietnia (wtorek) - 19.00 [REZERWUJ/KUP BILET]

12 kwiecień 2017 Czytaj więcej

ŚNIADANIE WIELKANOCNE W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ

dodano przez: Dominika      

11 kwietnia w Warsztacie Terapii Zajęciowej odbyło się uroczyste Śniadanie Wielkanocne,  które są naszą tradycją i pięknym zwyczajem. Spotykamy się wszyscy przy suto zastawionym stole, aby w ten przedświąteczny czas wprowadzić atmosferę Świąt Wielkiej Nocy. Przybyli do nas z tej okazji goście Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miasta, Pani Anna Ogórek – Dyrektor PCPR oraz Małgorzata Żugaj –Skarbnik UMiG w Połańcu. Wszystkich naszych gości przywitała Kierownik WTZ Pani Bogumiła Pasek, która w imieniu swoim i całej kadry złożyła świąteczne życzenia.

12 kwiecień 2017 Czytaj więcej

WSPARCIE W BIZNESIE

dodano przez: Dominika
Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły,  jako partner zaprasza mieszkańców gmin członkowskich LGD (Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany)  do udziału w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 10.4.1
Dnia 01.03.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” jako lider projektu wraz z Lokalną Grupą Działania - Dorzecze Wisły rozpoczęło realizację projektu: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 14 LGD z woj. świętokrzyskiego, na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
 
Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły,  jako partner zaprasza mieszkańców gmin członkowskich LGD (Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany)  do udziału w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 10.4.1
 
Rekrutacja uczestników projektu będzie trwać od 20.04.2017 r. do 20 maja 2017 r. Beneficjent projektu wraz z Partnerami projektu  zastrzegają sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia terminu rekrutacji.
 
 
10 kwiecień 2017 Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

dodano przez: Dominika

Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach Projektu pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym" w ramach Działania:RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

INFORMACJA

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIK 1 - WZÓR OFERTY

ZAŁĄCZNIK 2 - WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK 3 - WZÓR SPRAWOZDANIA

ZAŁĄCZNIK 4 - METODOLOGIA POMIARU

10 kwiecień 2017 Czytaj więcej

Z APELEM DO MIESZKAŃCÓW

dodano przez: Dominika

Nadeszła upragniona wiosna, a wraz z nią rozpoczął się czas licznych porządków na naszych działkach, ogrodach, polach uprawnych i niestety także okres bezmyślnego wypalania traw. Zwracamy się do mieszkańców naszej Gminy z apelem o niewypalanie traw. Naszą prośbę kierujemy nie tylko do osób praktykujących ten zwyczaj, ale również do ich rodzin, sąsiadów, wszystkich mieszkańców gminnych miejscowości – naszym obowiązkiem jest uświadamianie innym, jak wiele szkód niesie ze sobą wypalanie traw. Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa również co roku przypomina, że działanie takie jest nie tylko zabronione i karane ale przede wszystkim szkodliwe, niebezpieczne i... nieskuteczne. Proceder ten przynosi wiele szkód - niejednokrotnie jest przyczyną pożarów, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz niszczy faunę i florę naszej małej ojczyzny.

07 kwiecień 2017 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.