• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Zapraszamy na mecz. Gramy dla Stasia!

dodano przez: Grzegorz

04 listopad 2016 Czytaj więcej

POŁANIEC OTRZYMAŁ ŚRODKI FINANSOWE NA ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW, PODNIESIENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI I DOPOSAŻENIE SZKÓŁ – UROCZYSTE PODPISANIE UMOWY

dodano przez: Dominika

31 października w sali kinowej CKiSz w Połańcu uroczyście podpisano umowy na dofinansowanie projektów w ramach RPOWŚ 2014-2020, Poddziałania 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych” - wsparcie szkół podstawowych.  Dofinansowanie uzyskało 29 projektów w naszym województwie o wartości ponad 10,2 mln złotych, w tym Miasto i Gmina Połaniec. Wszyscy beneficjenci spotkali się z marszałkiem – Adamem Jarubasem i członkiem Zarządu – Piotrem Żołądkiem właśnie w Połańcu.

 

02 listopad 2016 Czytaj więcej

SPOTKANIE Z MARSZAŁKIEM CELEM REALIZACJI WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE PODNOSZENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA

dodano przez: Dominika

21 października w budynku remizy OSP w Rudnikach, gdzie mieści się również świetlica odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu połanieckiego w osobie przewodniczącego Rady Miejskiej – Stanisława Lolo i burmistrza – Jacka Tarnowskiego oraz strażaków z naszej gminy z marszałkiem woj. świętokrzyskiego – Adamem Jarubasem dotyczące stanu bezpieczeństwa mieszkańców Połańca i regionu. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej obudziło nadzieje, że dzięki środkom unijnym możliwe będzie pozyskiwanie dużych dotacji na ochronę przeciwpożarową, przeciwpowodziową. W ramach istniejących i przyszłych programów są zawarte szanse na realizację takich zamierzeń. Samorząd Połańca ze szczególnością dba o jednostki OSP, które systematycznie  doposażone są w  niezbędny do codziennej pracy sprzęt. Wszystko po to, by druhowie zyskali godne warunki pracy, ale przede wszystkim większe bezpieczeństwo swoje i mieszkańców.

02 listopad 2016 Czytaj więcej

Dni Kultury Połanieckiej trwają

dodano przez: Dominika

CENTRUM KULTURY I SZTUKI W POŁAŃCU

WŁĄCZA SIĘ DO AKCJI CHARYTATYWNEJ

"RAK MA OKO NA OCZY STASIA"

 

Serdecznie zapraszamy na ostatnie działanie realizowane w ramach Dni Kultury Połanieckiej "Powrót do źródeł" w dniu 6 listopada o godz. 16.00. W tym dniu odbędzie się zbiórka pieniędzy na leczenie Stasia. Pomóżmy Stasiowi wyleczyć RAKA!

 

6 listopada o godz. 16.00 zapraszamy do Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu na podsumowanie Dni Kultury Połanieckiej "Powrót do źródeł". Przegląd Twórczości Nieprofesjonalnej to znakomita propozycja dla wszystkich, dla których folk stanowi inspirację i sposób na artystyczne życie. Folkowe spotkanie z Ludową Kapelą Ponidzie i spektakl obrzędowy "Żniwne tradycje" będą znakomitym muzyczno - słownym uzupełnieniem Przeglądu Twórczości Nieprofesjonalnej. Będzie artystycznie i na ludową nutę. ..... Serdecznie Zapraszamy

 

02 listopad 2016 Czytaj więcej

Przedszkolaki z Połańca zwyciężają w Bogorii

dodano przez: Dominika

27 października br. w IX Regionalnym Konkursie Piosenki Religijnej im. Św. Jana Pawła II w Bogorii wystąpiły przedszkolaki z Połańca. Pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej zajęła Aleksandra Kwiatkowska z Przedszkola Publicznego w Połańcu – Filia nr 2. Wśród wyróżnionych znalazła się również grupa „Kotki” z Publicznego Przedszkola w Połańcu – Filia nr 1.

02 listopad 2016 Czytaj więcej

POŁANIEC - MIASTO I GMINA PEŁNE ENERGII

dodano przez: Grzegorz

Realizacja: CKiSz w Połańcu - M. Kowalik

02 listopad 2016 Czytaj więcej

Ślubowanie klas pierwszych w Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu

dodano przez: Dominika

28 października 2016r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas I. Uroczystość ta, jak co roku, jest bardzo ważnym wydarzeniem dla uczniów klas I oraz ich najbliższych. To właśnie na niej stają się oni pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. W tym roku do pasowania na ucznia przystąpiło 44 uczniów, tworzących dwie klasy.

02 listopad 2016 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

dodano przez: Grzegorz

31 październik 2016 Czytaj więcej

Ogłoszenie

dodano przez: Dominika

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC

 

w sprawie usuwania pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec

 Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że w ramach prowadzonego w 2016r. zadania p.n. „Usuwanie pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta  i Gminy Połaniec”, realizacji podlega 30 wniosków złożonych przez osoby fizyczne. Zadanie obejmuje usunięcie, transport i utylizację na składowisku w Dobrowie gm. Tuczępy  odpadów zawierających azbest w ilości 5264 m2  z terenu Miasta i Gminy Połaniec. Całkowity koszt zadania określono na kwotę: 19.029,02 zł brutto. Koszt zadania zostanie pokryty z dotacji: WFOŚiGW  w Kielcach – w wysokości 6.660,16zł. NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9.514,51zł, z budżetu Powiatu Staszowskiego w wysokości 2.854,35 zł, środki własne 0,00 zł.

28 październik 2016 Czytaj więcej

Rada Miejska w Połańcu pracuje już w pełnym składzie

dodano przez: Dominika

Rada Miejska w Połańcu  jest już w pełnym składzie. Andrzej Franciszek Woś został Radnym w okręgu nr 1, który obejmuje ulice: Batalionów Chłopskich, Generała Józefa Zajączka i ul. Spokojną. Podczas sesji w dniu 27 października złożył uroczyste ślubowanie. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Lolo, który po otwarciu obrad na wstępie poinformował osoby zgromadzone w sali posiedzeń połanieckiego Urzędu, o przyjęciu w szeregi Radnego Andrzeja Wosia.  Przypomnijmy, iż wszedł on do Rady Miejskiej  w wyniku wyborów uzupełniających. Przeprowadzono je 9 października w okręgu wyborczym nr 1. O jedno wolne miejsce w składzie Rady nowo wybrany Radny rywalizował z dwoma kandydatami. Jednym z punktów w trakcie obrad było ślubowanie nowo wybranego Radnego i powołanie go do składu Komisji Zdrowia.

28 październik 2016 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.