• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Dzień Samorządu Terytorialnego - życzenia

27 maj 2021 Czytaj więcej

KINO IMPRESJA ZAPRASZA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Zapraszamy do kina Impresja na filmy
 
PSY I KOTY 3.  ŁAPA W ŁAPĘ 28-30 maja godz.16.00 i 1 czerwca godz. 17.00
 
PREMIEROWO
 
WOLKA -  28- 30 maja - godz. 18.00 i 4-6 czerwca- godz. 20.00 
DRUGA POŁOWA  -  28- 30 maja  - godz. 20.00 i 4-6 czerwca - godz. 18.00
 
 
26 maj 2021 Czytaj więcej

DRUGI INWESTOR NA STREFIE C - TYM RAZEM NAJWIĘKSZE CENTRUM LOGISTYCZNO – DYSTRYBUCYJNE Z CZĘŚCIĄ PRODUKCYJNĄ W REGIONIE

dodano przez: red.


Koncepcja budowy zakładu

TO NIE KONIEC DOBRYCH INFORMACJI!!! SĄ DALSZE ZAINTERESOWANIA NASZYMI TERENAMI.

OGŁOSZONO KOLEJNE PRZETARGI NA DUŻĄ POWIERZCHNIĘ, ŁĄCZNIE - 9,6168 HA.

Atrakcyjna lokalizacja, dogodna infrastruktura drogowa, kompleksowo uzbrojone tereny inwestycyjne oraz otwartość władz samorządowych spowodowały, iż w gminie Połaniec rozstrzygnięto kolejny przetarg wyłaniając Inwestora. To PPUH Wojciech Tycner, który zamierza wybudować olbrzymie Centrum Logistyczno – Dystrybucyjne na Strefie inwestycyjnej „C” w Brzozowej.

25 maj 2021 Czytaj więcej

TRWA SPIS POWSZECHNY. RACHMISTRZ POMAGA WYPEŁNIĆ OBOWIĄZEK OBYWATELSKI

dodano przez: red.


 Jeżeli zadzwoni do Ciebie rachmistrz spisowy, zobaczysz na ekranie swojego telefonu numer: 22 828 88 88.  Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.  Narodowy Spis Powszechny 2021 zostanie przeprowadzony od 1 kwietnia do końca września. Takie badanie odbywa się co 10 lat. Służy zebraniu informacji o liczbie ludności,  strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o stanie mieszkań i budynków. Pozyskane w ten sposób dane są później wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Rachmistrz jest przeszkolony, zna dobrze pytania z ankiety i potrafi zaznaczyć odpowiednią opcję w nietypowych sytuacjach. Praca rachmistrzów spisowych będzie się odbywać na dwa sposoby: poprzez wywiad bezpośredni i telefoniczny. Forma prowadzonych wywiadów będzie zależeć od sytuacji epidemicznej oraz preferencji rachmistrzów.

UWAGA: BĘDZIE POTRZEBNY NR PESEL

W razie wątpliwości co do tożsamości rachmistrza warto skontaktować się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 (dostępna od 15 marca).

WAŻNE: RACHMISTRZAMI SPISOWYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE PONIŻSZE OSOBY:

Pani Dominika Reichert

Pan Piotr Samborski

Pani Anna Kolera

Pani Natalia Macias

Pani Marta Niziałek.

 

25 maj 2021 Czytaj więcej

DZIEŃ MATKI

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Dzień Matki z CKiSz
 
26 maja zapraszamy  na Kopiec Kościuszki w godz. 16.00-18.00

25 maj 2021 Czytaj więcej

RAPORT O STANIE GMINY POŁANIEC W 2020 ROKU

Dodano przez: A.K. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem za 2020 rok.

RAPORT O STANIE GMINY POŁANIEC ZA 2020 ROK.

24 maj 2021 Czytaj więcej

EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU POŁAŃCA Z FIRMĄ HUSQVARNA

dodano przez: red.


Film przedstawia wywiad z dyrektorem firmy Husqvarna - Panem Markiem Krzempkiem na temat współpracy z Miastem i Gminą Połaniec

24 maj 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K.

I N F O R M A C J A
 
o wyniku pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obszaru inwestycyjnego 9 o powierzchni 4,8579 ha  i 10 o powierzchni 4,4426 ha o łącznej powierzchni 9,3005 ha, stanowiącej własność Gminy Połaniec, położonej w Brzozowej, gmina Połaniec, włączonej w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Połaniec.
 
Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z obszarów inwestycyjnych: nr 9, w skład którego wchodzą działki o numerach ewidencyjnych: 709/1 o powierzchni 2,1750ha, 709/2 o powierzchni 0,8271 ha, 709/3 o powierzchni 0, 6746 ha, 709/4 o powierzchni 0,5746 ha, 709/5 o powierzchni 0,5698 ha, 185/3 o powierzchni 0,0368 ha o łącznej powierzchni 4,8579 ha  i nr 10, składającego się z działki 
o numerze ewidencyjnym 710 o powierzchni 4,4426 ha, razem o łącznej powierzchni 9,3005 ha, rozpoczął się – jako część jawna - w dniu 10 maja 2021 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 27, 28-230 Połaniec, sala nr 129, w wykonaniu uchwały Nr LII/331/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Brzozowej gmina Połaniec, w obrębie Strefy Inwestycyjnej C.
Nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej KW nr KI1A/00033279/2 w Sądzie Rejonowym w Staszowie oraz włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Połaniec. 
Warunkiem uczestniczenia w przetargu było wpłacenie wadium wyłącznie w pieniądzu, w walucie polskiej, w wysokości  200 000,00 PLN (słownie zł: dwieście tysięcy złotych 00/100) w formie przelewu bankowego na konto Urzędu Miasta i Gminy Połaniec Nr 80 9425 0008 0000 2349 2006 0008 w BS Połaniec, w terminie do dnia 4 maja 2021 roku włącznie do godz. 15:00 z zaznaczeniem tytułu wpłaty oraz – oddzielnie na formularzu oświadczenia stanowiącym Załącznik Nr 1 do Warunków przetargu – podaniem numeru konta, na które ewentualnie ma zostać zwrócone wadium.
Za datę wpłaty wadium uznawało się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu.
Pisemną ofertę należało złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:
„Przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej obszaru inwestycyjnego 9 o powierzchni 4,8579 ha  i 10 o powierzchni 4,4426 ha o łącznej powierzchni 9,3005 ha, stanowiącej własność Gminy Połaniec, położonej w Brzozowej, gmina Połaniec, włączonej w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Połaniec”, najpóźniej do dnia 04 maja 2021roku do godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27.
W wyznaczonym powyżej terminie tj. do dnia 4 maja 2021 roku, do godz. 15:00 zostało wpłacone jedno wadium oraz została złożona jedna oferta.
Oferta ta została dopuszczona do otwarcia i uczestniczenia w przetargu.
Ofert niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu nie było.
Cena wywoławcza nieruchomości  wynosiła  2 046 110,00 zł + VAT.
Oferent PPUH Wojciech Tycner zaoferował cenę zakupu nieruchomości w kwocie 2 070 000,00 zł +VAT. Zaoferowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu,w którym będzie miała  zostać zapłacona cena sprzedaży nieruchomości.
PPUH Wojciech Tycner został ustalony jako nabywca niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obszaru inwestycyjnego 9 o powierzchni 4,8579 ha  i 10 o powierzchni 4,4426 ha o łącznej powierzchni 9,3005 ha, stanowiącej własność Gminy Połaniec, położonej w Brzozowej, gmina Połaniec, włączonej w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Połaniec.
Przetarg zakończył się w dniu 14 maja 2021 r. o godz. 9:00.
 
Załącznik:
24 maj 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

 

ZARZĄDZENIE

24 maj 2021 Czytaj więcej

Pierwszy najazd Mongołów/Najazdy tatarskie

dodano przez: red.


Bardzo ciekawy materiał o najazdach taratrskich. W materiale zobaczyczy fragmenty nagrane w Rezerwacie przyrody Zamczysko Turskie. Wieś Tursko była widownią jednej z ważniejszych walk z Tatarami, a mianowicie w 1241 roku, po zajęciu i zniszczeniu Sandomierza dnia 13 lutego, zwrócili się Tatarzy ku południowi, z zamiarem zajęcia grodu w Połańcu. W tym celu rozłożyli się obozem pod Turskiem.

 

24 maj 2021 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.