• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

KONSULTACJE SPOŁECZNE -TWORZYMY WSPÓLNĄ MAPĘ ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

dodano przez: Dominika

PRZYJDŹ I ZABIERZ GŁOS W TAK WAŻNEJ SPRAWIE!
SAM ZADECYDUJ O BEZPIECZEŃSTWIE

Mapa zagrożeń ma:

- odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane przez służby,
-wskazywać zagrożenia  dostrzeżone przez obywateli – aktywizacja  społeczności lokalnych,
- zawierać prognozy zagrożeń, również w związku z organizacją różnorodnych „imprez”,
- służyć ocenie i optymalizacji dotychczasowych struktur organizacyjnych służb, w tym Policji,
- umożliwiać „weryfikację” publikowanych przez ośrodki badania opinii publicznej ocen poczucia  bezpieczeństwa obywateli z analizami/danymi własnymi Policji,
- być jednym z narzędzi wymiany informacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obywateli.


Celem stworzenia mapy jest pokazanie w sposób rzetelny i czytelny, głównie lokalnej społeczności, skali i rodzajów zagrożeń. Mapa będzie odzwierciedleniem nie tylko aktualnych niebezpieczeństw, ale także przyszłościowych prognoz.

19 luty 2016 Czytaj więcej

Rusza Konkurs „Seniorzy w akcji” - inkubator + dotacje

dodano przez: Dominika

Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na działania w swojej społeczności, pasje i doświadczenia, którymi chcesz się podzielić?
Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję?
Zgłoś pomysł na projekt społeczny. Dopracuj go przy wsparciu ekspertów i zdobądź dotację.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Konkurs skierowany jest do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu. Szukamy osób, które pragną zdobyć nowe umiejętności, przydatne w swojej dalszej aktywności społecznej.

19 luty 2016 Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Połańcu

dodano przez: Dominika

Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 25 lutego 2016 roku (godz. 15.30)

 

1. Otwarcie sesji /x.
2. Przyjęcie protokołu Nr XIX/2016.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok,
2/ zatwierdzenia  taryf  na  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec,
3/ dopłaty   do  ceny  1 m3   dostarczonej   wody   oraz 1 m3   odprowadzanych  ścieków wynikającej z taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec,
4/  zmiany uchwały Nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej Przychodni Zdrowia w Połańcu,

19 luty 2016 Czytaj więcej

Informacja ARIMR i ARR

dodano przez: Dominika

Przypominamy o możliwości weryfikacji danych producentów świń i mleka w ARiMR

Producentom świń i mleka, którzy w Agencji Rynku Rolnego będą ubiegać się o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny, przypominamy o obowiązku aktualizacji danych posiadaczy zwierząt oraz zgłoszeń zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja Rynku Rolnego będzie udzielała pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych m.in. na podstawie danych z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt prowadzonego przez ARiMR. 

18 luty 2016 Czytaj więcej

Apel do mieszkańców

dodano przez: Dominika

16 luty 2016 Czytaj więcej

Turniej dla seniorów

dodano przez: Dominika

16 luty 2016 Czytaj więcej

SPEKTAKL TEATRALNY

dodano przez: Dominika

16 luty 2016 Czytaj więcej

W KINIE...

dodano przez: Dominika

 

15 luty 2016 Czytaj więcej

Komunikat

dodano przez: Dominika

15 luty 2016 Czytaj więcej

JOGA DLA KAŻDEGO

dodano przez: Dominika

12 luty 2016 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.