• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W POŁAŃCU JUŻ DZIAŁA - MIEJSCE NAUKI I ZABAWY DLA NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW GMINY POŁANIEC!

dodano przez: Dominika

Świetlica środowiskowa stanowi integralną i niezastąpioną część systemu wychowania szkolnego. Jest ważnym ogniwem, uczestniczącym w realizacji celów opiekuńczych i dydaktyczno – wychowawczych. To miejsce  gdzie spotkają się dzieci otwarte na nowe wrażenia i doświadczenia, a przede wszystkim ciekawe „nowego”. Takie miejsce jest już w Połańcu – budynek na stadionie miejskim, a wszystko dzięki środkom finansowym jakie zostały pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa na dofinansowanie projektu „Dla dobra rodziny – zapewnienie dobrej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec poprzez powstanie świetlicy środowiskowej”  została zawarta 23 lutego 2017 roku.

W imieniu Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanego przez Zarząd województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO umowę podpisał marszałek – Adam Jarubas i członek Zarządu – Piotr Żołądek. Po stronie gminy Połaniec podpis złożył burmistrz – Jacek Tarnowski przy kontrasygnacie skarbnik – Małgorzaty Żugaj.  Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Integracja”. Całkowita wartość projektu wynosi 367 855,00 zł brutto, dofinansowanie wynosi 340 265, 87 zł, wkład własny  to 27 589, 13 zł brutto.

28 marzec 2017 Czytaj więcej

AIESEC – SPOSÓB NA MIĘDZYNARODOWĄ INTEGRACJĘ W ZESPOLE SZKÓŁ W POŁAŃCU

dodano przez: Dominika

W dniach 20.03 - 24.03.2016r w Zespole Szkół w Połańcu realizowany był projekt  organizowany przez  zrzeszenie studentów AIESEC. Jest to największa na świecie  organizacja prowadzona przez studentów, działająca nieprzerwanie  od 1948 roku.   W ramach projektu uczniowie uczestniczą w warsztatach w języku angielskim prowadzonych przez wolontariuszy z innych kontynentów.

28 marzec 2017 Czytaj więcej

PROPOZYCJE KINOWE NA WEEKEND

dodano przez: Dominika

TERMINARZ W ROZWINIĘCIU

 


 

MARIA SKŁODOWSKA - CURIE  Przeczytaj o filmie!

 


30 marca (czwartek) - 19.00 [REZERWUJ/KUP BILET]

31 marca (piątek) - 19.00 [REZERWUJ/KUP BILET]


 

OZZY  - Przeczytaj o filmie!

 


 

1 kwietnia (sobota) - 17.00 [REZERWUJ/KUP BILET]

2 kwietnia (niedziela) - 17.00 [REZERWUJ/KUP BILET]


 

WSZYSTKO ALBO NIC Przeczytaj o filmie!

 


 

31 marca (piątek) - 17.00 [REZERWUJ/KUP BILET]

1 kwietnia (sobota) - 19.00 [REZERWUJ/KUP BILET]

2 kwietnia (niedziela) - 19.00 [REZERWUJ/KUP BILET]

28 marzec 2017 Czytaj więcej

PODOPIECZNI WTZ W POŁAŃCU BĘDĄ UCZYĆ SIĘ SAMODZIELNOŚCI. POWSTANĄ MIESZKANIA TRENINGOWE I NOWE PRACOWNIE, CZYLI LEPSZE WARUNKI W KIERUNKU SAMODZIELNOŚCI

dodano przez: Dominika

 

DLA PROWADZENIA DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCO – AKTYWIZUJĄCYCH. WIELKA SZANSA NA NAUKĘ SAMODZIELNEGO ŻYCIA!

Warsztat Terapii Zajęciowej w Połańcu to placówka dziennego pobytu przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Zadaniem nadrzędnym jest rehabilitacja społeczna i zawodowa. Prowadzone działania na chwilę obecną, ale i te zaplanowane w najbliższej przyszłości są ukierunkowane na przygotowanie podopiecznych do samodzielnego pełnienia ról społecznych, załatwiania własnych spraw, a nawet w konsekwencji podjęcie zatrudnienia. W pracowniach stosowane są różne techniki terapii zajęciowej, która doskonali umiejętności uczestników warsztatów, rozwija sprawności i kształci zdolności. Każdy z podopiecznych realizuje indywidualne programy rehabilitacji i terapii, które są tworzone i weryfikowane na podstawie zgromadzonej dokumentacji. Poza tym uczestnicy aktywnie biorą udział  w integracyjnych spotkaniach o charakterze współzawodnictwa sportowego, rekreacyjnego, kulturalnego. Obecnie w funkcjonującym budynku WTZ w Połańcu podopiecznym brakuje przestrzeni-  a zwłaszcza pomieszczeń takich jak świetlica, większych sal do terapii, pokoju relaksacyjnego dla wyciszenia emocji.


27 marzec 2017 Czytaj więcej

PODDASZE W BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z DOFINANSOWANIEM

dodano przez: Dominika

To już kolejne dofinansowanie jakie gmina Połaniec w ostatnim czasie pozyskała. 8 marca 2017 roku  została podpisana pre- umowa  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 na projekt dot. przygotowania pomieszczeń poddasza  wraz z zagospodarowaniem  terenu wokół budynku w kierunku ludzi starszych. Umowę podpisał marszałek woj. świętokrzyskiego – Adam Jarubas, członek zarządu - Marek Szczepanik po stronie woj. świętokrzyskiego, a po stronie Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski, przy kontrasygnacie  skarbnik – Małgorzaty Żugaj.  Wartość zadania to 776 437, 42 zł, dofinansowanie 659 971, 81 zł, wkład własny  116 456,61 zł.

27 marzec 2017 Czytaj więcej

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ w… DOOKOŁA ŚWIATA!!!

 dodano przez: Dominika

  24 marca w ramach projektu „International Education” realizowanego przez Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu Warsztat Terapii Zajęciowej odwiedziło dwóch studentów wolontariuszy z Chin i Brazylii.

27 marzec 2017 Czytaj więcej

Zaawansowane prace na ulicy Lipowej

dodano przez: Dominika

Prace na ul. Lipowej – utwardzenie powierzchni, odwodnienie i przebudowa instalacji oświetleniowej przybrały tempa. Fachowcy wzięli się za utwardzenie terenu nawierzchnią z kostki betonowej oraz budowę systemu odwodnienia składającego się z ujmujących spływające powierzchniowo wody opadowe i roztopowe wpustów żeliwnych wyposażonych w system oczyszczający i studni chłonnych  oraz ciągów komór drenażowych, a także drenażu rurowego wraz z przykanalikami. W ramach zadania przebudowana będzie ponadto zalicznikowa instalacja oświetleniowa jako podziemna linia kablowa zasilania elektrycznego zasilająca 20 słupów oświetleniowych.

27 marzec 2017 Czytaj więcej

SAMORZĄD POŁAŃCA Z WIZYTĄ W GMACHU PARLAMENTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dodano przez: Grzegorz

Trwający od października ubiegłego roku cykl spotkań na wszystkich szczeblach samorządu dla uczniów szkół z terenu miasta i gminy oraz samorządu Połańca, dobiegł końca. Spotkania odbyły się w ramach ,, Lekcji o samorządzie” i zakończyły wizytą w Sejmie RP, gdzie młodzież szkół oprócz zwiedzenia gmachu, miała niepowtarzalną okazję obserwować na żywo obrady sejmu. W ramach ,,projektu” odrębne spotkania na szczeblu powiatowym i wojewódzkim odbyły się również z udziałem samorządu Połańca, których celem było pogłębianie wiedzy o samorządzie, jak również wymiana doświadczeń w zakresie działań na poszczególnych jego szczeblach oraz dyskusja o wspólnie realizowanych przedsięwzięciach. Również dla samorządowców ostatnim etapem ,, projektu” był wyjazd do Warszawy, a główny jego punkt to zwiedzanie gmachu Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.

24 marzec 2017 Czytaj więcej

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA GMINY POŁANIEC – UMOWA Z WYKONAWCĄ

dodano przez: Dominika

20 marca 2017 roku została zawarta umowa w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec pomiędzy Gminą Połaniec reprezentowaną przez Jacka Tarnowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, a Centrum Energii i Nowych Technologii Spółka z o. o. z siedzibą ul. Zgodna 7, 97-225 Ujazd, reprezentowanego przez Wojciecha Reszkę – wiceprezesa zarządu. Zadaniem firmy jest złożenie wniosku o dofinansowanie w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach działania 3. 1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzące ze źródeł odnawialnych”.

24 marzec 2017 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.