• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Ogłoszenie

dodano przez: Dominika

PEŁNA INFORMACJA

27 październik 2015 Czytaj więcej

Święto Pieczonego Ziemniaka w ZPO w Ruszczy

dodano przez: Dominika

We wtorek, 6 października dzieci Publicznego Przedszkola w ZPO w Ruszczy obchodziły Święto Pieczonego Ziemniaka. Już od rana mamy naszych przedszkolaków przygotowywały potrzebne produkty i rozpalały ognisko. Niezmiernie cieszył nas fakt, iż dzień przywitał nas pięknym słońcem. Piknik rozpoczęliśmy  od gier i zabaw ruchowych,  a następnie przeszliśmy do kreatywnych działań- dzieci malowały kredą ziemniaczane ludki. Po zakończeniu części zabawowej uczestnicy udali się na degustację potraw. Wszystkim dopisywał bardzo dobry humor.

27 październik 2015 Czytaj więcej

Zespół „Półnutki” NA XIII Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym Osób Niepełnosprawnych

dodano przez: Dominika

W czwartek 22.10.2015 roku zespół „Półnutki” w składzie: Anna Pochroń, Joanna Sobierajska, Grzegorz Paceński i Mateusz Tutak udział wzięli w XIII Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w chmielnickim Centrum Kultury. Tematyką tegorocznego Festiwalu były przeboje lat siedemdziesiątych. W dwudniowej imprezie udział wzięły 24 zespoły artystyczne (ok. 220 osób niepełnosprawnych)  z różnych placówek województwa świętokrzyskiego.

27 październik 2015 Czytaj więcej

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. - frekwencja

dodano przez: Grzegoz

Frekwencja w Gminie Połaniec na godzinę 12:00 wyniosła 15,88 %.

Frekwencja w Gminie Połaniec na godzinę 17:00 wyniosła 39,92 %.

25 październik 2015 Czytaj więcej

„Schetynówka” w miejscowości Brzozowa po remoncie

dodano przez: Dominika

Przebudowie poddana została kolejna droga, a mianowicie o numerze nr 366037T w Brzozowej od km 0+000 do km 0+645. Zakres robót objął roboty rozbiórkowe, roboty ziemne – korytowanie, wykonanie pełnej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z mieszanki kruszywa kamiennego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie, , remont przepustu drogowego, odwodnienie powierzchniowe w teren pasa drogowego). Na ostatni etap złoży się wykonanie utwardzonych poboczy. 

23 październik 2015 Czytaj więcej

WRĘCZENIE AKTÓW MIANOWANIA

dodano przez: Dominika

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenia w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg" - takie ślubowanie 21 października 2015 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec  złożyły nauczycielki, które zdały pozytywnie egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

23 październik 2015 Czytaj więcej

Warsztaty plastyczne

dodano przez: Dominika

23 październik 2015 Czytaj więcej

NOWOCZESNE, ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED W SALACH GIMNASTYCZNYCH POŁANIECKICH SZKÓŁ

dodano przez: Dominika

Wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych w Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum nr 1 również zostało zakończone.  W ramach umowy zawartej 8 lipca  zostały wykonane prace demontażowe i wymiana istniejących opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej oraz w sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 1 usytuowanych w kompleksie szkolnym przy ul. Żapniowskiej w Połańcu. Stare, nieefektywne oświetlenie było przyczyną niedostatecznego naświetlenia sal, co utrudniało dzieciom grę w piłkę i uczestnictwo w zajęciach sportowych. Ponadto stare oświetlenie było nieenergooszczędne, wymagało bardzo częstych wymian żarówek i jarzeniówek. Dlatego też istniejące, stare oprawy zostały zastąpione zupełnie nowymi, energooszczędnymi projektorami oświetleniowymi LED. 

21 październik 2015 Czytaj więcej

KAPITALNY REMONT OBIEKTÓW SPORTOWYCH W POŁAŃCU DOBIEGŁ KOŃCA

dodano przez: Dominika

Obiekty rekreacyjno – sportowe to nieodłączny element życia tych dzieci, które cenią sobie aktywność i zdrowie. Sport ma duże znaczenie zarówno dla pojedynczych osób, lokalnych społeczności, jak i dla całego społeczeństwa. Ważne jest więc, aby przewidziana dla sportu przestrzeń spełniała wszystkie niezbędne warunki. To właśnie ludzie korzystający z przestrzeni są w niej najważniejsi - dlatego to z myślą o nich powinna być ona projektowana – budowana – modernizowana. Jakość obiektów sportowych ma wpływ na to, że osoby z nich korzystające mogą w wygodny i bezpieczny sposób uprawiać sport, czy też w wygodny sposób kibicować. Sprawia, że uprawianie sportu staje się doświadczeniem przyjemnym i ważnym. Dobre przygotowanie przestrzeni przeznaczonej dla sportu, jej wysoka jakość funkcjonalna i estetyczna oraz przyjazne rozwiązania dedykowane osobom używającym tej przestrzeni, zachęcają do uprawiania sportu i w ten sposób realizują cele upowszechnienia aktywności ruchowej. 

 

21 październik 2015 Czytaj więcej

KOŃCOWE PRACE REMONTOWE DROGI NA UL. SPORTOWEJ DO STADIONU MIEJSKIEGO

dodano przez: Dominika

Odcinek drogowy od km 0+000 do km 0+300 na ul. Sportowej przeszedł gruntowną przebudowę. Remont jezdni polegał na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni o zmiennej szerokości od 3,6 do 4,0m poprzez częściowe sfrezowanie nawierzchni asfaltowej w celu wyrównania, a w dalszej części ułożeniu nawierzchni bitumicznej. Wraz z remontem drogi wykonano remont poboczy, które do nie tak dawna były porośnięte trawą i uniemożliwiały prawidłowy odbiór wód opadowych z jezdni do przydrożnego rowu. Zalegająca woda stanowiła zagrożenie dla kierowców korzystających z przedmiotowej drogi w postaci kałuży. Remont poboczy polegał na mechanicznym ścięciu nadmiaru poboczy i wykorytowaniu pasa po obu stronach jezdni celem nawiezienia w to miejsce kruszywa dolomitowego wraz kruszywem klinującym. 

21 październik 2015 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.