• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

V Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób z Niepełnosprawnością

dodano przez: Dominika

W piątek 16.10.2015r. w Tarnowie na basenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbył się V Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób z Niepełnosprawnością.  Organizatorem imprezy był Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II prowadzony przez Fundację REPI oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. W mityngu udział wzięło 111 zawodników z 24 placówek, reprezentujących 4 województwa.

21 październik 2015 Czytaj więcej

INFORMACJA LGD DORZECZE WISŁY

dodano przez: Dominika
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły z siedzibą w Połańcu pracuje nad budową dokumentu pn. "Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020". Jest to najważniejszy dokument określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju. W ramach prac nad przygotowaniem LSR prowadzone są konsultacje społeczne. Odbyły się już konsultacje z mieszkańcami wszystkich 5 gmin należących do LGD - Dorzecze Wisły: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany. Po spotkaniach z mieszkańcami i wywiadach grupowych dokonaliśmy analizy wniosków z konsultacji i przedstawiamy zaktualizowaną analizę SWOT. Zachęcamy do lektury i wnoszenia uwag. Wszystkie uwagi są bardzo cenne i pozwolą nam na stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju odzwierciedlającej rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej naszego regionu.
 
Na Państwa uwagi czekamy do 30 października. Uwagi należy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu. 
 
Analiza SWOT - pobierz
Formularz zgłaszania uwag - pobierz
/LGD Dorzecze Wisły/
21 październik 2015 Czytaj więcej

WSPÓLNY PROJEKT INWESTYCYJNY – ODCINEK DROGI POWIATOWEJ W RUSZCZY JUŻ PO ODBIORZE

dodano przez: Dominika

Zadanie realizowane przez Miasto i Gminę Połaniec wspólnie z powiatem polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej o numerze 0855T Ruszcza do drogi powiatowej 0842T doczekało się finiszu. Umowa na wykonanie zadania została podpisana 26 września (aneks 28.08) roku bieżącego pomiędzy Jackiem Tarnowskim – Burmistrzem Miasta  i Gminy Połaniec w imieniu Miasta i Gminy Połaniec a Michałem Skotnickim – Starostą i Tomaszem Fąfarą – Wicestarostą w imieniu Powiatu Staszowskiego. Remont drogi był realizowany w ramach  wspólnego projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2015 roku”, współfinansowanej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. 

20 październik 2015 Czytaj więcej

KOLEJNA „SCHETYNÓWKA” ODDANA DO UŻYTKU – przebudowa drogi w Rybitwach

dodano przez: Dominika

Dobiegł końca remont na odcinku drogowym nr 366160T w Rybitwach od km 0+000 do km 0+535, na którym wykonano roboty ziemne – korytowanie, wykonanie pełnej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z mieszanki kruszywa kamiennego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie, wykonanie utwardzonych poboczy, odwodnienie powierzchniowe w teren pasa drogowego. Zjazdy na grunty przyległe, drogi boczne, wykonano o konstrukcji takiej samej jak jezdnia drogi głównej. Zjazdy do posesji zaś  z kostki betonowej.

20 październik 2015 Czytaj więcej

KULTURA DOSTĘPNA TO ...........KULTURA DLA CIEBIE

dodano przez: Dominika

W najbliższą niedzielę 25 października o godz. 19.00 zapraszamy wszystkich miłośników tańca i dobrej muzyki do Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu na niezykłe taneczne show. Autorem widowiska jest światowej sławy amerykański choreograf Bill Goodson, który współpracował z największymi postaciami współczesnej sceny pop, takimi jak: Michael Jackson, Paula Abdul, Diana Ross, czy Gloria Estefan. Spektakl "JAZZ DANCE BACK AND FORTH" w wykonaniu Kieleckiego Teatru Tańca to nieoceniona artystycznie lekcja historii tańca jazzowego ze stylizowanymi historycznie kostiumami i muzyką ówczesnych lat..... 

20 październik 2015 Czytaj więcej

Jesienne warsztaty

dodano przez: Dominika

20 październik 2015 Czytaj więcej

FILM INSPIROWANY ŻYCIEM

dodano przez: Dominika

20 październik 2015 Czytaj więcej

Giełda staroci, ptactwa i zwierząt futerkowych

dodano przez: Grzegorz

20 październik 2015 Czytaj więcej

WSPÓLNE ZADANIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Z POWIATEM – REMONT CHODNIKA NA ODCINKU ZRĘBIN – POŁANIEC NA ETAPIE REALIZACJI

dodano przez: Dominika

Trwa zadanie polegające na remoncie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec (na odcinku Zrębin – Połaniec).  Umowa na wykonanie zadania została podpisana 14 lipca roku bieżącego pomiędzy Jackiem Tarnowskim – Burmistrzem Miasta  i Gminy Połaniec w imieniu Miasta i Gminy Połaniec a Michałem Skotnickim – Starostą i Tomaszem Fąfarą – Wicestarostą w imieniu Powiatu Staszowskiego. Szacunkowa wartość na całościowe zadanie to 200 000, 00 zł w tym Miasto i Gmina Połaniec partycypuje w kosztach realizacji zadania w kwocie 100 000, 00 zł, co stanowi 50 % wartości.

Roboty polegają na remoncie chodnika na łącznej długości 2081mb, wymianie obrzeży, wymianie uszkodzonych krawężników, ręcznym rozebraniu chodnika, a następnie ułożeniu na podsypce cementowo - piaskowej, a także oczyszczeniu istniejących rowów. 

19 październik 2015 Czytaj więcej

INFORMACJA

dodano przez: Justyna

INFORMUJEMY, IŻ ULEGAJĄ ZMIANIE GODZINY PRZYJĘĆ MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY POŁANIEC PRZEZ ADWOKATA

BEZPŁATNE PORADY DLA MIESZKAŃCÓW  z wtorku 20.10.2015 r.  zostają wyjątkowo przesunięte na środę 21.10.2015 r.
OD GODZ. 13:00 – 16:00
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY POŁANIEC, pok. 201 A 

19 październik 2015 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.