• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

MIESZKAŃCY WYMYSŁOWA MAJĄ NOWY KOMPLEKS SPORTOWO - REKREACYJNY I ŚWIETLICĘ

2014-09-02 09:44

dodano przez: Dominika

 30 sierpnia miało miejsce otwarcie kompleksu rekreacyjno – sportowo – kulturalnego w miejscowości Wymysłów. W jego skład wchodzi plac zabaw, boisko, koszykówka oraz świetlica. W tej miejscowości jak i wielu innych na terenie gminy Połaniec do niedawna brakowało bezpiecznego miejsca przeznaczonego dla dzieci i młodzieży, jak i miejsca spotkań dla dorosłych. W trosce o dobro i bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców gminy w każdej miejscowości przystosowano część terenu, na którym młodzież i dzieci mogłyby spędzać aktywnie swój wolny czas na świeżym powietrzu i wszechstronnie się rozwijać. Na ten cel pozyskano także środki zewnętrzne. Ta rzadko spotykana w innych gminach sytuacja – w naszej każda miejscowość nawet ta najmniejsza taki obiekt już posiada, trwają prace w ostatniej miejscowości – Winnicy. Przy współpracy samorządu lokalnego z Urzędem Marszałkowskim udało się zbudować kompleks w miejscowości Wymysłów i pozostałych miejscowościach.

OD UMOWY DO REALIZACJI

Z myślą o mieszkańcach

8 kwietnia 2014r.podpisano w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec umowę na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wymysłów. Do tej pory najmłodsi mieszkańcy miejscowości korzystali z boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej, strefy rzutu do kosza (street- ball) o nawierzchni betonowej oraz z ogrodzonego – wyposażonego w bezpieczne urządzenia placu zabaw. Wydzielono miejsca postojowe i zjazd z drogi powiatowej oraz dojście. W zakres prac budowlanych na ten rok wchodzi budowa budynku świetlicy, budowa przyłączy i instalacji wodno – kanalizacyjnej, jak również budowa nawierzchni utwardzonych. Wolnostojący obiekt użyteczności publicznej ma za zadanie stanowić ośrodek rozwoju wsi – z przeznaczeniem na czasowy pobyt ludzi w formie spotkań integracyjnych dla mieszkańców, zajęć dla dzieci i młodzieży. 

DZIECI CHĘTNYCH DO ZABAWY W MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁÓW NIGDY NIE BRAKUJE

     

  

W nowym budynku  znajdują się pomieszczenia – sala wielofunkcyjna, zaplecze, ogólnodostępna toaleta. Mieszkańcy miejscowości z pewnością na taką inwestycję czekali od lat. Na co dzień będzie ona służyć dzieciom i młodzieży, kołom zainteresowań i wielu innym środowiskom gminnym. Dla małych sołectw, posiadanie takiego obiektu ma ogromne znaczenie. 

Od projektu do budowy

  

Dobra wiadomość, jest także dla mieszkańców pozostałych miejscowości. W ramach podpisanej umowy zostało również zakupione niezbędne wyposażenie w świetlicach w postaci np: tablic z rzutkami, stołu świetlicowego, krzeseł, stołu do tenisa, radiomagnetofonu. Nowe wyposażenie trafi do świetlic w miejscowościach: Łęg, Maśnik, Okrągła, Rudniki, Zrębin, Rybitwy, Ruszcza, Brzozowa, Zdzieci Nowe, Ruszcza Kępa i Kamieniec. Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest Zakład Remontowo – Budowlany Jarosław Mazur z siedzibą w Rybitwach.

Całkowita wartość zadania kształtuje się na poziomie 149 710,48zł. brutto , w tym budowa świetlicy  w miejscowości Wymysłów 116 692,48zł.,
a dostawa i wyposażenie do świetlic na terenie gminy Połaniec: 33 018,00zł.

Zadanie jest realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – dla działania „Odnowa i rozwój wsi” – objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. To kolejne zadanie, na które gmina Połaniec pozyskała środki unijne. Wartość dofinansowania wynosi 97 035, 27 netto, co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych. 

30 sierpnia 2014r.  - otwarcie kompleksu w Wymysłowie

Na kompleks w Wymysłowie składa się świetlica z salą świetlicową, kuchnią, łazienką, ubikacją, posiadająca wodę bieżącą i węzeł sanitarny oraz pełne wyposażenie sportowe: stół do tenisa, telewizor, stół do bilarda, wieża z głośnikami, antena TV, stół świetlicowy, krzesła, szafa, piłkarzyki, tablica elektroniczna z rzutkami. Z kolei na kompleks rekreacyjno - sportowy składa sie plac zabaw wyposażony w zestaw zabawowy, piaskownicę z ławeczkami, karuzelę, huśtawkę podwójną, ławki z oparciem, kosze na śmieci, płotek ogrodzeniowy. Pięknie zagospodarowano również plac wokół - chodniki, alejki wewnętrzne zieleń i parking dla samochodów. Powstało tu boisko do piłki nożnej i siatkowej, tablica do kosza z utwardzonym placem, ogrodzenie boisk - piłkochwyty, wyposażenie sportowe: komplet do siatkówki, stanowisko wolnostojące do siatkówki, piłka do siatkówki, siatki do piłki nożnej, bramki do piłki nożnej, kosz jednosłupowy, monitoring. Świetlica wiejska w Wymysłowie powstała ze środków pozyskanych z działania "Odnowa i rozwój wsi" 413 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Leader. Mieszkańcy - zwłaszcza ci najmłodsi przyglądający się od pewnego czasu z zaciekawieniem postępom prac przy budowie, swoją radość z oficjalnego oddania obiektu do użytku mogli wyrazić podczas oficjalnego otwarcia. Sam wybór terminu okazał się trafny, gdyż był to dzień pogodny i przyjemny do wypoczynku na świeżym powietrzu.

Otwarcia spotkania dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski witając przybyłych na uroczystość i dziękując wszystkim osobom przyczyniającym się do realizacji powstania placu zabaw, terenu sportowo-rekreacyjnego oraz świetlicy. W uroczystości wzięli udział goście w osobach - Członek Zarządu Województwa - Piotr Żołądek, Członek Zarządu Województwa - Kazimierz Kotowski, Wicestarosta Powiatu Staszowskiego - Michał Skotnicki, przedstawiciele samorządu lokalnego: Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Lolo, Wiceprzewodniczący - Andrzej Wawrzyniec, Wiceprzewodniczący - Zdzisław Kwiatkowski, dyrektorzy jednostek, kierownicy referatów w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec, radni, sołtysi miejscowości, przedsiębiorcy, mieszkańcy miejscowości Wymysłów. Przed oficjalnymi przemówieniami ks. Krzysztof z parafii św. Marcina w Połańcu oraz ks. proboszcz parafii p/w Matki Bożej Wspomożenia Wiernych – Witold Dobrzański dokonali poświęcenia obiektu. Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec - Jacek Tarnowski dziękując za przybycie gościom i mieszkańcom skierował serdeczne podziękowania za wielkie zaangażowanie i pomoc w powstaniu obiektu. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Lolo podziękował za współpracę w realizację inwestycji władzom województwa i mieszkańcom. Następnie wszyscy zabierający głos, którzy przybyli na uroczystość goście  - przedstawiciele samorządu województwa - Piotr Żołądek i Kazimierz Kotowski, Wicestarosta Powiatu Staszowskiego - Michał Skotnicki, radny – Stanisław Walczyk, gratulowali inwestycji życząc dalszych trafnych i odnoszących sukces zadań, które będą służyły lokalnym mieszkańcom. Podziękowania w stronę władzy samorządowej w imieniu mieszkańców miejscowości Wymysłów skierowała sołtys – Izabela Kwiatkowska dziękując każdemu, kto przyczynił się do realizacji inwestycji. To właśnie takie przedsięwzięcia sprzyjają integracji, ale służą też rozwojowi dzieci i młodzieży. Wielki nacisk w przemówieniach położono na odpowiednią współpracę i duże zaangażowanie po stronie samorządu lokalnego i mieszkańców gminy z  samorządem województwa, czego przełożeniem jest obecny stan. Podziękowania i gratulacje składali także radni, sołtysi, wykonawca zadania inwestycyjnego – Kazimierz Mazur, mieszkańcy. Po części oficjalnej wszyscy mogli podziwiać występy muzyczne artystek z Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, a następnie bawić się wspólnie przy zespole "Malibu".

Fotorelacja

Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.