• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

OGŁOSZENIE

dodano przez: Grzegorz

31 październik 2016 Czytaj więcej

Ogłoszenie

dodano przez: Dominika

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC

 

w sprawie usuwania pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec

 Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że w ramach prowadzonego w 2016r. zadania p.n. „Usuwanie pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta  i Gminy Połaniec”, realizacji podlega 30 wniosków złożonych przez osoby fizyczne. Zadanie obejmuje usunięcie, transport i utylizację na składowisku w Dobrowie gm. Tuczępy  odpadów zawierających azbest w ilości 5264 m2  z terenu Miasta i Gminy Połaniec. Całkowity koszt zadania określono na kwotę: 19.029,02 zł brutto. Koszt zadania zostanie pokryty z dotacji: WFOŚiGW  w Kielcach – w wysokości 6.660,16zł. NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9.514,51zł, z budżetu Powiatu Staszowskiego w wysokości 2.854,35 zł, środki własne 0,00 zł.

28 październik 2016 Czytaj więcej

Rada Miejska w Połańcu pracuje już w pełnym składzie

dodano przez: Dominika

Rada Miejska w Połańcu  jest już w pełnym składzie. Andrzej Franciszek Woś został Radnym w okręgu nr 1, który obejmuje ulice: Batalionów Chłopskich, Generała Józefa Zajączka i ul. Spokojną. Podczas sesji w dniu 27 października złożył uroczyste ślubowanie. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Lolo, który po otwarciu obrad na wstępie poinformował osoby zgromadzone w sali posiedzeń połanieckiego Urzędu, o przyjęciu w szeregi Radnego Andrzeja Wosia.  Przypomnijmy, iż wszedł on do Rady Miejskiej  w wyniku wyborów uzupełniających. Przeprowadzono je 9 października w okręgu wyborczym nr 1. O jedno wolne miejsce w składzie Rady nowo wybrany Radny rywalizował z dwoma kandydatami. Jednym z punktów w trakcie obrad było ślubowanie nowo wybranego Radnego i powołanie go do składu Komisji Zdrowia.

28 październik 2016 Czytaj więcej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Połańcu uczestniczy w projekcie: ,,Zdrowo jem, więcej wiem !”

dodano przez: Dominika

W roku szkolnym 2016/2017 oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej w Połańcu przystąpił do projektu  „Zdrowo jem, więcej wiem”. Organizatorem projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska w Warszawie.VII edycja projektu "Zdrowo jem, więcej wiem" została objęta honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Konrnhauser-Dudy. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest troska o zdrowie najmłodszego pokolenia, uświadomienie dzieciom oraz ich rodzicom zależności pomiędzy sposobem odżywiania, a stanem zdrowia każdego człowieka. Program uczy nie tylko pracy w grupie, ale przede wszystkim edukuje, zmienia nawyki żywieniowe, skłania do zmiany stylu życia. Uświadamia zarówno dzieciom jak i dorosłym, jak ważne jest właściwe odżywianie i aktywność ruchowa. Uczestnictwo w konkursie polega na realizacji wielu zadań podzielonych na trzy etapy, które odpowiadają porom roku: jesieni, zimie i wiośnie. W pierwszym semestrze uczniowie oddziału przedszkolnego pod kierunkiem nauczycielek: Pani Justyny Kuś-Mazur i Pani Arlety Cieślik realizują zadania etapu jesiennego.

28 październik 2016 Czytaj więcej

ZŁOTY MEDAL dla połanieckiego Gimnazjum na MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWIE WYNALAZKÓW IWIS - 2016

dodano przez: Dominika

Praca połanieckich gimnazjalistów, która była wyróżniona i nagrodzona na konkursie „Młody Innowator” zdobyła  złoty medal na  Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków. „Elektroniczny system bezpieczeństwa urządzeń i sprzętu mobilnego” może zapewnić bezpieczeństwo kierującym rowerem, skuterem lub quadem. System może być z powodzeniem stosowany w wielu innych sytuacjach. Najprostszym przykładem zastosowania może być rowerek dziecka. Zabrany  z miejsca postojowego automatycznie uruchamia system czuwania oparty na pętli indukcyjnej, nadajniku i odbiorniku radiowym. Ten współpracując z odpowiednim układem elektronicznym potrafi wyemitować sygnał ostrzegawczy lub zahamować rower w przypadku przekroczenia wcześniej wyznaczonej granicy bezpieczeństwa!

CAŁY ARTYKUŁ - CZYT.

27 październik 2016 Czytaj więcej

„LIDER Ekonomii Społecznej” - konkurs

dodano przez: Dominika

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej”, organizowanego w ramach projektu  „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” Konkurs ten ogłaszany będzie corocznie i ma na celu uhonorowanie podmiotów, samorządów i przedsiębiorców, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, promują postawy zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej oraz przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu. Nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach:

I - Samorząd prospołeczny

II – Przedsiębiorstwo społeczne

III - Biznes prospołeczny.

w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej

Informacje na stronie www.es.umws.pl.

27 październik 2016 Czytaj więcej

WRĘCZENIE AKTÓW MIANOWANIA

dodano przez: Dominika

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenia w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg" - takie ślubowanie 27 października 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec  złożyły nauczycielki, które zdały pozytywnie egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Jest więcej zawodów, których znaczenie w trosce o człowieka jest bez wątpienia znaczące, istnieje jednak tylko jedno powołanie, które w największym stopniu bierze udział w kształtowaniu osobowości, a jest nim powołanie nauczycielskie.

 

Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych, tak potrzebnych w nauczaniu naszych dzieci.

26 październik 2016 Czytaj więcej

ZMIANY INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA OSIEDLU POŁUDNIE W TOKU

dodano przez: Dominika

W planie rozwoju Połańca szczególne miejsce zajmuje rozbudowa infrastruktury technicznej..., bo nowoczesna infrastruktura nie tylko zapewnia mieszkańcom wysoką jakość życia, ale i w istotny sposób zwiększa atrakcyjność inwestycyjną miasta i gminy. Podjęcie tak wielu działań rewolucjonizujących całą infrastrukturę byłoby niemożliwe bez zaangażowania ogromnych środków, w tym unijnych, po które z drugiej strony też trzeba umieć sięgać.

26 październik 2016 Czytaj więcej

Rajd „Mosty łączą III”

dodano przez: Dominika

Koło PTTK w Połańcu realizuje swój pomysł na integrację społeczności gmin nadwiślańskich. Zaczynaliśmy nasze spotkania kilka lat temu przy okazji rajdów „Budujemy Mosty”. 22 paździrnika po raz trzeci, uczestniczyliśmy w rajdzie Koła PTTK w Połańcu pod hasłem „Mosty łączą”. W pierwszym etapie Rajdu, grupa 30 osób z Gminy Gawłuszowice zwiedziła  połaniecką Elektrownię. Kolejny etap jednoczenia nadwiślańskich społeczności zaczął się wspólną fotografią przy Pomniku Kościuszki. Potem udaliśmy się do świetlicy w Rudnikach, gdzie podczas dobrej zabawy zawieramy nowe i odświeżamy stare znajomości. W imprezie udział wzięło 70 osób.

26 październik 2016 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.